Gửi bài tập bạn cần làm

Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu? (Hóa học - Lớp 8)

Cuong Vinh
Thứ 4, ngày 20/03/2019 17:58:33
Mọi người ơi giải giúp mình bài này với .
Đốt cháy a (g) hh lưu huỳnh và phốt pho trong bình chứa khí oxi dư thu được 14,2(g) bột bám trên thành bình và 1 chất khí có mùi hắc khó thở
Em hãy tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hh ban đầu. BiêB hh đầu chứa 10% tạp chất trơ k tham gia Pư và sô mol chất bột tạo thành bằng 1/2 số mol chất khí .
Giúp mk vs nha mk đg cần gấp

Câu nào diễn tả không đúng tính chất hóa học của lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh? (Hóa học - Lớp 10)

huyen chinh ngo
Thứ 4, ngày 20/03/2019 17:56:32
Câu nào diễn tả không đúng tính chất hóa học của lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh?
A. axit sunfuric chỉ có tính ô xi hóa
B. Lưu huỳnh vừa có tính ô xi hóa, vừa có tính khử
C. axit sunfuhidric vừa có tính khử, vừa có tính ô xi hóa
D. Lưu huỳnh đioxit chỉ có tính khử

Hãy chọn thứ tự so sánh tính axit đúng trong các dãy so sánh sau đây (Hóa học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

huyen chinh ngo
Thứ 4, ngày 20/03/2019 17:08:08
Hãy chọn thứ tự so sánh tính axit đúng trong các dãy so sánh sau đây:
A.HCl>H2S>H2CO3
B.HCl>H2CO3>H2S
C.H2S>HCl>H2CO3
D.H2S>H2CO3>HCl

Hai nguyên tố X và Y thuộc cùng 1 chu kì và thuộc hai ô liên tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn, tổng số đơn vị điện tích hạt nhân của X và Y là 25. Xác định X và Y. Viết cấu hình e của X và Y (Hóa học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Rakastan Sinua
Thứ 4, ngày 20/03/2019 16:46:41
Câu 1. Hai nguyên tố X và Y thuộc cùng 1 chu kì và thuộc hai ô liên tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn, tổng số đơn vị điện tích hạt nhân của X và Y là 25.
a) Xác định X và Y. Viết cấu hình e của X và Y.
b) X, Y là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất khí với hiđro của X và Y.
Câu 2. X và Y thuộc cùng chu kì ở hai nhóm B liên tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn, tổng số e của X và Y là 51. Xác định X, Y?

Hoàn thành các phương trình hóa học sau (Hóa học - Lớp 9)

Nguyễn Phuong Anh
Thứ 4, ngày 20/03/2019 15:45:51
1. Thực hiện các pthh
C2H4+H2O---->?
C2H4+BR2------->?
C2H5OH+Na------>?
C2H5OH+CH3COOH------>?
2. Có các chất sau: benzen . Axit axetic. Rượu etylic bằng pthh nhận biết mỗi chất trên? Viết pthh ( nếu có)
3. ​Cho 200g dd axit axetic td hoàn toàn với kim loại Mg . Sau phản ứng ta thu đc 13.44 lít H2( đktc)
a. Viết ptpư
b. Tính C % dd axit tham gia pư
c. Tính khối lượng muối ( CH3COO)2 Mg tạo thành sau pư

Đốt cháy hoàn toàn 3g chất hữu cơ A thu được 6,6g CO2 và 3,6g H2O. Xác định CTPT của A, biết tỉ khối hơi của A so với H2 là 30 (Hóa học - Lớp 9)

Anonymous - Người dùng ẩn danh
Thứ 4, ngày 20/03/2019 15:12:07
Đốt cháy hoàn toàn 3g chất hữu cơ A thu được 6,6g co2 và 3,6g h2O
A) xác định ctpt của A, biết tỉ khối hơi của A so với h2 là 30
B) viết ct cấu tạo của A biết A thuộc loại hợp chất rượu

Đốt cháy 4,2 gam hợp chất hữu cơ A thu được 3,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Trong A có những nguyên tử nào? (Hóa học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Anonymous - Người dùng ẩn danh
Thứ 4, ngày 20/03/2019 12:23:59
Đốt cháy 4,2 gam hợp chất hữu cơ A thu được 3,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O
a)trong A có những nguyên tử nào?
b)xác định công thức phân tử của A biết khối lượng mol của A là 28 gam
c)viết công thức cấu tạo của A và cho biết có thể phản ứng với brom không? nếu có viết PTHH
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 17 - 23/03 | Tháng 03-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Công Thành 162 737
2 AKAI SHUICHI 141 619
3 Hạ Hạ 85 381
4 Nguyễn Nhật Thúy Hiền 74 324
5 Trịnh Quang Đức 69 292
Lên đầu trang