Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Số liên kết cộng hóa trị tối đa có thể tạo ra bởi nguyên tử có cấu hình electron ngoài cùng là 3s^23p^5 là? (Hóa học - Lớp 10)

Anonymous - Người dùng ẩn danh
Thứ 4, ngày 23/01/2019 19:30:27
1. Số liên kết cộng hóa trị tối đa có thể tạo ra bởi nguyên tử có cấu hình electron ngoài cùng là 3s^23p^5 là?
2. Cho 1,84 lít (đktc) hiđro clorua qua 50ml dd AgNO3 8% (D = 1,1g/ml). Nồng độ của chất tan HNO3 trong dd thu được là bao nhiêu?

Nhận định nào sau đây không đúng? (Hóa học - Lớp 10)

Rakastan Sinua
Thứ 4, ngày 23/01/2019 14:30:38
Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng ?
A. Ở điều kiện thường oxi tồn tại trạng thái khí, không màu, không mùi, không vị. B. Oxi tan tốt trong nước. C. Oxi duy trì sự sống và sự cháy. D. Oxi nặng hơn không khí.
Câu 2: Phát biểu nào đây sai? A. Tính chất đặc trưng của oxi là tính oxi hóa mạnh. B. Nguyên tử oxi có 6e lớp ngoài cùng, nó thuộc chu kì 2, nhóm VA. C. Trong hầu hết các hợp chất số oxi hóa của oxi là -2. D. Nguyên tử oxi dễ dàng nhận thêm 2 electron để đạt cấu hình bền vững.
Câu 3: Oxi tác dụng với dãy chất nào sau đây? A. C, S, F2, Cu. B. N2, C, Au, Al. C. N2, S, Zn, Al. D. C, Br2, Zn, Mg.
Câu 4: Khi điều chế oxi trong phòng thí nghiệm người ta dùng phản ứng nào sau đây? A. 2KClO3 (xúc tác, t°)→2KCl + 3O2. B. CO2 (xúc tác, t°)→C + O2
C. K2MnO4 (t°)→ K2O + MnO2 + 1/2O2. D. 2H2O (điện phân)→2H2 + O2.
Câu 5: Như chúng ta biết oxi rất cần thiết cho sự hô hấp của con người và động vật, oxi duy trì sự sống, sự cháy và được ứng dụng nhiều trong nghành công nghiệp hóa chất, luyện thép và y khoa... Vậy trong tự nhiên oxi được sinh ra từ quá trình nào? A. 2KClO3 (xúc tác, t°)→2KCl + 3O2. B. CO2 + H2O (ánh sáng, chất diệp lục)→C6H12O6 + O2. C. 2H2O (điện phân)→2H2 + O2. D. 2KMnO4 (t°)→K2MnO4 + MnO2 + O2.
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 1,92g lưu huỳnh trong bình khí oxi. Tính thể tích khí SO2 (đktc) thu được sau phản ứng, biết hiệu suất phản ứng là 90%. A. 1,21 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 1,24 lít

Viết đồng phân của các chất sau (Hóa học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Nguyen Hien
Thứ 4, ngày 23/01/2019 12:56:58
Viết đồng phân của c2h4 ,c3h6 , c4h8 ,c5 h 10 ,c6 h12,c7 h14,c8 h16 cua Anken và gọi tên thay thế của các đồng phân đó
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 20 - 26/01 | Tháng 01-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Toinh 195 914
2 ➻❥мαɾ࿐ 158 781
3 Nguyễn Xuân Hiếu 149 745
4 Ma Kết Bé Nhỏ 89 445
5 ɭεɠεռɖ-ɷɑɠռεŧσ 84 424
Google Facebook
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện