Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Đặc điểm chung của thực vật? (Sinh học - Lớp 6)

Ten chuc Ho pham
Thứ 7, ngày 19/01/2019 12:46:30
Đặc điểm chung của thực vật? Thực vật nước ta rất phong phú, đa dạng, nhưng vì sao chúng ta cần trồng thêm cây để bảo vệ chúng?

Nêu khái niệm về kiểu hình và cho ví dụ minh họa. Phát biểu nội dung của định luật phân ly (Sinh học - Lớp 9)

Trung Phạm
Thứ 6, ngày 18/01/2019 20:11:17
Câu 1 hãy lấy các ví dụ về cặp tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm cặp tính trạng khái niệm Tại sao Menđen lại chọn các cặp tình trạng tương phản khi thực hiện các phép lai
câu 2 nêu khái niệm về kiểu hình và cho ví dụ minh họa Phát biểu nội dung của định luật Phân Ly
câu 3 menden đã giải thích kết quả thí nghiệm lại một cặp tính trạng trên đậu Hà Lan như thế nào
câu 4 Trình bày các khái niệm về tính trạng gen dòng thuần chủng có kiểu gen kiểu hình cho ví dụ minh họa
câu 5 Phát biểu quy luật của phân li độc lập
câu 6 menden đã giải thích lai 2 cặp tính trạng như thế nào
câu 7 quy luật phân li độc lập của Menđen có ý nghĩa gì đối với tiến hóa và chọn giống

Một phân tử protein hoàn chỉnh có 598 axit amin. Tính số nu trên phân tử mARN làm khuôn để tổng hợp protein trên (Sinh học - Lớp 10)

'n Tuấn
Thứ 6, ngày 18/01/2019 18:18:06
Câu 1. Một phân tử protein hoàn chỉnh có 598 axit amin .
a) tính số nu trên phân tử mARN làm khuôn để tổng hợp protein trên
b) tính khối lượng và chiều dài của phân tử protein
Câu 2. Một gen có khối lượng 702 000 đ.v.c biết A-G=10% . gen phien mã 1 lần và tổng hợp nên chuỗi polipeptit
a) xác định số bộ ba mật mã có trên mARN
b) xác định số axit amin trên phân tử protein hoàn chỉnh
c) tính khối lượng và kích thước của một phân tử protein hoàn chỉnh.

Tại sao ếch chỉ có 1 đốt sống cổ? Điểm thêm ở đốt sống ngực của ếch là gì? (Sinh học - Lớp 7)

Uyển Doanh
Thứ 6, ngày 18/01/2019 15:25:44
1. Tại sao ếch chỉ có 1 đốt sống cổ?
2. Điểm thêm ở đốt sống ngực của ếch là gì?
3. Ếch có đốt sống đuôi hay không? Nếu không thì là gì?

6 tế bào sinh tinh nói trên có thể tạo ra tối thiểu bao nhiêu loại tinh trùng? (Sinh học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Thanh Trần
Thứ 5, ngày 17/01/2019 12:47:22
Có 6 tb sinh tinh của một loài động vật, tb 1 và tb 2 có kiểu gen Aabb, tb 3 và 4 có kiểu gen AaBb, tb 5 và 6 cùng có kiểu gen aaBb. Quá trình giảm phân ở tb 3 cặp Aa không phân ly trong GP I, GP II bình thường, ở tb 4 cặp Bb không phân ly trong GP II, GP I bình thường. Các tb khác và các cặp còn lại đều gp bình thường thì 6 tb sinh tinh nói trên có thể tạo ra tối thiểu bao nhiêu loại tinh trùng? Tối đa bao nhiêu tinh trùng? Đó là những loại nào?

6 tế bào của 1 loài trải qua một số lần nguyên phân bằng nhau cần môi trường cung cấp 1596 NST đơn. Tổng số NST chứa trong tế bào con tạo ra 1824 NST. Xác định bộ NST 2n của loài? (Sinh học - Lớp 10)

kiê Ly
Thứ 4, ngày 16/01/2019 11:26:57
1. 6 Tế bào của 1 loài trải một số lần nguyên phân bằng nhau cần môi trường cung cấp 1596 NST đơn. Tổng số NST chứa trong tb con tạo ra 1824 NST. Xác định :
a, bộ NST 2n của loài
b, số lânf nguyên phân cuar mỗi tb ban đâu
2.ở ruồi dấm có bộ NST 2n=8 , một tb sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 3 lần taoj cấc tb con. Cacs tb con lớn leen đi vào vùng chín để giảm phân taoj cacs tinh trungf. Xác dinh :
a. Số tb sinh ducj sơ khai đc taoj ra sau 3lần nguyên phân .
b. Khi 1 tb giảm phân ,số lượng và trạng thái NST qua các lần giảm phân sẽ ntn ?
c. Số tinh trungf taoj ra và soos NST có trong tinh trungf
d. Soos NST mà môi trường cung cấp cho nguyên phân và giảm phân

Tỉ lệ các loại nucleotit này phản ánh đặc điểm cấu trúc nào của phân tử ADN? (Sinh học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Trần Ngọc
Thứ 3, ngày 15/01/2019 17:42:03
Tỉ lệ các loại nucleotit này phản ánh đặc điểm cấu trúc nào của phân tử ADN?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 13 - 19/01 | Tháng 01-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 ソンゴハン 307
2 Phương 216
3 BK Bamboo 200
4 Hàn Nguyệt 155
5 Uyen Ng­uyen 151
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Toinh 188 879
2 ➻❥мαɾ࿐ 110 549
3 Nguyễn Xuân Hiếu 64 320
4 Nguyễn Tấn Hiếu 72 310
5 kẻ Giấu Mặt 63 283
Google Facebook
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện