Chính sách thưởng cho thành viên

Thứ 4, ngày 05/04/2017 11:43:21
63.221 lượt xem
Chào các em học sinh và các thành viên Lazi thân mến,

Với mong muốn xây dựng Lazi trở thành một Cộng đồng Tri thức & Giáo dục uy tín, lớn mạnh và có những ghi nhận công lao cho các thành viên nhiệt tình tham gia Lazi, Lazi công bố các chính sách thưởng như sau:

1. Thưởng thành tích giải đáp bài tập
Mỗi một lời giải đăng lên và được ban quản trị đánh giá là tốt, sẽ được cộng +1 điểm giá trị, căn cứ theo số điểm giá trị và xét thưởng. Lưu ý: Những lời giải phải đủ dài, ví dụ một bài tập có 5 ý, nếu các ý dài thì các em có thể tách ra các lời giải khác nhau, còn nếu ngắn thì các em phải ghép vào một lời giải và gửi lên 1 lần, chứ không phải cứ mỗi ý ngắn 1 - 2 dòng các em cũng tách ra 1 lời giải riêng nhau. Như thế dù có đúng AD cũng sẽ không cộng điểm.
Những bài đã có lời giải rồi, nếu như giải lại (cách làm và kết quả cũng tương tự) sẽ không được cộng điểm.

A. Giải thưởng tuần:
- Nhất tuần: 50 nghìn đồng.
- Nhì tuần: 30 nghìn đồng, có 2 giải nhì mỗi tuần.
- Giải ba tuần: 20 nghìn đồng, có 2 giải ba mỗi tuần.

B. Giải thưởng tháng:
- Nhất tháng: 300 nghìn đồng.
- Nhì tháng: 250 nghìn đồng.
- TOP 5 của tháng (từ vị trí 3 đến 5): 200 nghìn đồng.
- TOP 10 của tháng (từ vị trí 6 đến 10): 150 nghìn đồng.
- TOP 15 của tháng (từ vị trí 11 đến 15): 100 nghìn đồng.
- TOP 20 của tháng (từ vị trí 16 đến 20): 70 nghìn đồng.
- Điểm Giá trị trên 100 điểm: 50 nghìn đồng.

C. Giải thưởng Học kỳ:
Mỗi học kỳ, Lazi sẽ tổng kết 1 lần, học kỳ I đánh giá vào cuối tháng 12, học kỳ II tổng kết vào cuối tháng 5.
- Giải Nhất: 500 nghìn đồng.
- Giải Nhì: 300 nghìn đồng
- Giải Ba: 200 nghìn đồng.
- Giải khuyến khích: 100 nghìn đồng. Có 7 giải khuyến khích.

2. Giải thưởng Cộng Một (+1)
Giải thưởng Cộng Một (+1) cho những thành viên có những lời giải bài tập, trả lời, bình luận trong chuyên mục Học tập được nhiều lượt Cộng Một (+1) nhất. Kết quả cũng dựa vào tính toán chênh lệch giữa số Điểm Cộng và số Điểm Trừ. Nên nếu bạn được nhiều điểm Cộng, nhưng điểm Trừ cũng nhiều tương đương thì sẽ không có một kết quả tốt. Mỗi tháng tổng kết 1 lần.
- Giải Nhất: 200 nghìn đồng
- Giải Nhì: 150 nghìn đồng/giải
- Giải Ba: 100 nghìn đồng/giải
- Giải Tư: 50 nghìn đồng/giải
- Giải Khuyến khích: 20 nghìn đồng/giải (2 giải khuyến khích)
* Lưu ý: Các hành vi làm tăng số điểm Cộng Một một cách bất thường sẽ không được tính.

3. Giải thưởng Trắc nghiệm Tri thức:

(1) Dựa vào số lượng câu Trắc nghiệm Tri thức đăng lên
- Giải Nhất: 200.000 đồng
- Giải Nhì: 150.000 đồng
- Giả Ba: 100. 000 đồng.
- Giải Tư: 50.000 đồng (2 Giải)
- Giải Khuyến khích: 20.000 đồng (5 Giải)

(2) Dựa vào lượt xem:
- Giải Nhất: 100.000 đồng
- Giải Nhì: 50.000 đồng (2 Giải Nhì)
- Giải Ba: 20.000 đồng (3 Giải Ba)

Đăng Trắc nghiệm Tri thức tại link sau: https://lazi.vn/quiz/gui_quiz

Tham gia làm Trắc nghiệm Tri thức tại link: https://lazi.vn/quiz

4. Viết truyện, sáng tác truyện, sưu tầm truyện

(1). Với truyện tự viết:
+ Giải Nhất: 100 nghìn đồng. (Từ 70 tác phẩm)
+ Giải Nhì: 70 nghìn đồng. (Từ 50 tác phẩm)
+ Giải Ba: 50 nghìn đồng. (3 giải) (Từ 40 tác phẩm)
+ Giải Khuyến khích: 20 nghìn đồng (7 giải hoặc nhiều hơn, tùy theo sự đánh giá của Lazi) (Từ 20 tác phẩm)

(2). Với truyện sưu tầm từ các nguồn khác:
+ Giải Nhất: 100 nghìn đồng.
+ Giải Nhì: 70 nghìn đồng.
+ Giải Ba: 50 nghìn đồng. (3 giải)
+ Giải Khuyến khích: 20 nghìn đồng (10 giải hoặc nhiều hơn)

Xem chi tiết tại: Giải thưởng Viết truyện

​5. Tác phẩm văn học

(1). Với tác phẩm tự viết:
+ Giải Nhất: 100 nghìn đồng. (Từ 70 tác phẩm)
+ Giải Nhì: 70 nghìn đồng. (Từ 50 tác phẩm)
+ Giải Ba: 50 nghìn đồng. (3 giải) (Từ 40 tác phẩm)
+ Giải Khuyến khích: 20 nghìn đồng (7 giải hoặc nhiều hơn) (Từ 20 tác phẩm)
Lưu ý: Nếu là thơ phải đảm bảo từ 8 dòng trở lên và có vần điệu với nhau. Phải đảm bảo ít nhất 1/3 số tác phẩm gửi lên là Văn xuôi.

(2). Với tác phẩm sưu tầm từ các nguồn khác:
+ Giải Nhất: 100 nghìn đồng.
+ Giải Nhì: 70 nghìn đồng.
+ Giải Ba: 50 nghìn đồng. (3 giải)
+ Giải Khuyến khích: 20 nghìn đồng (10 giải hoặc nhiều hơn)

​Xem chi tiết tại: Giải thưởng Tác phẩm văn học

6. Thành viên Yêu thích (Được đánh giá SAO nhiều nhất)
- Nhất tháng: 200 nghìn đồng
- Nhì tháng: 100 nghìn đồng.
- Giải Ba: 50 nghìn đồng (Có 3 Giải Ba/tháng)
- Giải Khuyến khích: 20 nghìn đồng (Từ vị trí 6 đến 10)
* Điều kiện để đạt giải Nhất - Nhì - Ba: Thành viên trong tháng được thưởng phải đạt ít nhất một giải thưởng ở các chuyên mục sau: Giải đáp bài tập, Trắc nghiệm Tri thức, Viết truyện sáng tác truyện, Ý tưởng phát triển Lazi.
* Lưu ý: Các hành vi làm tăng số lượt Đánh giá SAO một cách bất thường sẽ không được tính.

7. Giới thiệu thành viên mới
Gửi link Giới thiệu đăng ký tài khoản Lazi, mỗi tài khoản đăng ký mới qua link Giới thiệu được +1 điểm Giới thiệu.
Giải Nhất: 200 nghìn đồng (Đạt từ 200 Điểm)
Giải Nhì: 150 nghìn đồng (Đạt từ 150 Điểm)
Giải Ba: 100 nghìn đồng (Đạt từ 100 điểm)
Giải Tư: 50 nghìn đồng (Đạt từ 50 điểm)
Giải Khuyến khích: 20 nghìn đồng (Đạt từ 20 điểm)

8. Ý tưởng phát triển Lazi
Giải Nhất: 100 nghìn đồng
Giải Nhì: 70 nghìn đồng
Giải Ba: 50 nghìn đồng (2 giải Ba)
Giải Khuyến khích: 20 nghìn đồng (Nhiều giải)
Gửi bài dự thi tại đây: https://lazi.vn/contest/gui_bai

9. Giải thưởng Lượt xem trang cá nhân
- Thành viên đạt 10 nghìn lượt xem mới sẽ nhận được phần thưởng 50 nghìn đồng.
- Điều kiện: Thành viên trong tháng được thưởng phải đạt ít nhất một giải thưởng ở các chuyên mục sau: Giải đáp bài tập, Trắc nghiệm Tri thức, Viết truyện sáng tác truyện, Ý tưởng phát triển Lazi.

10. Giải thưởng Giới thiệu thành viên mới
Giải Nhất: 200 nghìn đồng (Đạt từ 200 Điểm)
Giải Nhì: 150 nghìn đồng (Đạt từ 150 Điểm)
Giải Ba: 100 nghìn đồng (Đạt từ 100 điểm)
Giải Tư (vị trí 6 đến 10): 50 nghìn đồng (Đạt từ 50 điểm)
Giải Khuyến khích: 20 nghìn đồng (Đạt từ 20 điểm)

11. Giải thưởng May mắn khi cập nhật trạng thái
Mỗi giải thưởng 50 nghìn đồng (Có nhiều giải, tùy thuộc vào sự may mắn của bạn)

Bảng kết quả xem tại: https://lazi.vn/statistic

Hình thức nhận thưởng:.

Các bước nhận thưởng:
1. Cập nhật thông tin và hình thức nhận thưởng mong muốn tại link sau: https://lazi.vn/users/setting_reward
2. Thời gian liên hệ nhận thưởng:
+ Buổi sáng: Từ 9h00 đến 12h00
+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00
- Liên hệ nhận thưởng từ sau khi Lazi công bố giải thưởng đến ngày 15 hàng tháng, sau ngày 15 thì sẽ liên hệ nhận thưởng vào tháng kế tiếp.

Cách thức liên hệ:
1. Gửi tin nhắn đến Fanpage Facebook Lazi để nhận thưởng: https://www.facebook.com/lazi.vn
2. Chat với Admin Lazi tại link: https://lazi.vn/users/live_chat/conversation/adminlazi

Lưu ý: Tháng nào được thưởng, nếu muốn để đến tháng sau nhận, các em phải nhắn với AD là muốn nhận vào tháng sau, nếu không nhắn gì mà tháng sau tự nhiên liên hệ nhận thưởng của tháng trước thì sẽ không được nhận.

Lazi mong các thành viên sẽ luôn đồng hành và ủng hộ Lazi.vn hơn nữa trên Hành trình Tri thức và Giáo dục,

Trân trọng cảm ơn,
Hà Nội ngày 5/4/2017, thay đổi gần nhất 01/07/2019
Ban quản trị Lazi.vn
Nội dung này có 73 trả lời / bình luận
Bình luận (73)
Mốc | Chat Online
Thứ 4, ngày 05/04/2017 13:18:16
cho e hỏi điểm giá trị là do ban quản trị duyệt hay nó tự động có thế ạ
em là thành viên mới nên chưa hiểu rõ lắm
216 220 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.82
Thứ 4, ngày 05/04/2017 13:21:28
Điểm giá trị là do ban quản trị đánh giá lời giải, lời giải tốt sẽ được 1 điểm giá trị.
159 190 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
DORAEMON | Chat Online
Thứ 4, ngày 05/04/2017 15:20:37
hinh nhu la bo thuong quy thi phai
77 154 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm Quốc Anh | Chat Online
Thứ 6, ngày 07/04/2017 22:30:09
Ahihi. Mình mới nhận được giải thưởng từ Ad rồi. Vui quá đi mất. Mọi người cố gắng lên. Mong là sẽ đủ 20k view.
Bài mình đăng đấy nhé.
http://lazi.vn/qa/d/loi-bai-hat-em-khong-la-duy-nhat-ca-si-toc-tien
73 185 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Khang
Thứ 7, ngày 15/04/2017 07:08:23
Ai cho minh hoi gjai thuong la tien mat hay the cao z
40 125 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Natsu Dragneel | Chat Online
Thứ 7, ngày 15/04/2017 17:29:33
Cho mình hỏi cách thức nhận tiền là sao vậy?
46 115 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Biết Tuốt | Chat Online
Thứ 7, ngày 15/04/2017 20:41:21
Nhận thưởng bằng mã thẻ điện thoại hoặc qua tài khoản ngân hàng nhé :)
47 110 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
sakura sakura | Chat Online
Thứ 5, ngày 20/04/2017 11:50:16
Cho mk hoi nhan thương bang cach nao vây
36 81 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm Quốc Anh | Chat Online
Thứ 6, ngày 21/04/2017 14:56:08
Các bạn đăng nhập số điện thoại vào tài khoản. Nếu các bạn đủ điều kiện nhận thưởng, vào ngày cuối tháng, ban quản trị sẽ liên hệ và trao thưởng cho bạn. Có thể chuyển khoản qua thẻ ngân hàng hoặc thẻ điện thoại.
Tháng trước mình được vào top 5 vs bài hát được giải, được 150k đấy. Vui quá xá luôn.
33 92 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Thị Huyền Trang | Chat Online
Thứ 2, ngày 24/04/2017 08:27:27
10.000 lượt xem là nhiều lắm. Làm sao mà có đủ được ??? HỜI................ơi...........
35 82 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bảo Ngọc | Chat Online
Thứ 3, ngày 25/04/2017 11:36:39
em chẳng hiểu j cả , em là thành viên mới đó nên ko hiểu j hết , AD có thể giải thích tóm tắt lại được ko 
28 86 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bảo Ngọc | Chat Online
Thứ 3, ngày 25/04/2017 11:39:08
chẳng hiểu j hết , ai hiểu thì giải thích cho mình với
27 88 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hiếu Đĩ | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/04/2017 12:31:45
Ai giúp mk làm bài tập đi !!!
25 72 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Wabi Ken | Chat Online
Thứ 6, ngày 28/04/2017 21:48:24
nhớ vụ cày view cho sếp không, mình có 1 đống tool làm cho số view một ngày lên hàng tỷ
27 81 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
bich ngoc
Thứ 3, ngày 02/05/2017 21:57:12
em la thanh vien moi, nen chang hieu j ca ai lam on giai thich ngan gon lai giup em di !!!nnn...ha em cam on..
23 64 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Thị Huyền Trang | Chat Online
Thứ 4, ngày 10/05/2017 09:00:21
Em có ý kiến là  nên tăng thưởng năm thì có lý hơn là tăng thưởng tháng ạ. 
16 71 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
✿✿Ƥɦỉ ♥ мãи#1 | Chat Online
Thứ 6, ngày 04/08/2017 08:27:37
Cố gắng lên oh ye
20 57 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
sao bảo là có top 15 mà nhưng có đâu
17 56 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Chu Diệu Linh | Chat Online
Thứ 6, ngày 04/08/2017 14:30:11
oh years cố lên nào mn giúp đỡ mk nha (cảm ơn mn nhìu)
15 61 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Trang | Chat Online
Thứ 2, ngày 07/08/2017 08:37:31
Ra đi vừa gặp bạn hiền
Cũng bằng ăn quả đào tiên trên trời

Ai ơi nhớ lấy câu này
Tình bạn là mối duyên thừa trời cho

Ra đi vừa gặp bạn thân
Cũng bằng ăn quả đào tiên trên trời

Bắt con cá lóc nướng trui
Làm mâm rượu trắng đãi người phương xa

Ra về nhớ bạn khóc thầm
Năm thân áo vải ướt đầm cả năm

Tình bạn là vạn bông hoa
Tình bạn là vạn bài ca muôn màu

Cho tôi tôi chọn hoa hồng
Cho tôi chọn bạn tấm lòng thủy chung

Mực xanh giấy trắng viết ngắn còn dài
Mong rằng tình bạn nhớ hoài ngàn năm

Sống trong bể ngọc kim cương
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè

Tình bạn tươi thắm như hoa
Tình bạn là bản tình ca tuyệt vời
92 45 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Miki | Chat Online
Thứ 3, ngày 08/08/2017 20:10:35
tuy ko hiểu lắm. nhưng sẽ cố gắng nhận giải thưởng
35 53 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Thị Thảo Nguyên | Chat Online
Thứ 2, ngày 14/08/2017 17:29:59
Cho em hỏi, phần điểm cộng điểm trừ, nếu một bài tập nào đó đăng từ tháng trước, nhưng bây giờ mới  tích điểm, thì có tính điểm ở trong tháng  này không ạ?
Tại em mới dùng nên không biết ạ~
21 53 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
kaito kid | Chat Online
Chủ nhật, ngày 27/08/2017 17:19:39
học trên lazi vui quá các bạn nhỉ
18 43 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Anh
Thứ 4, ngày 30/08/2017 21:20:27
Học trên lazy.vn giúp chúng ta biết được nhiều điều đúng ko các bạn .
15 39 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phan Huy Toàn | Chat Online
Thứ 4, ngày 06/09/2017 16:45:27
Chương trình rất hay và bổ ích
12 38 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
pham doan | Chat Online
Thứ 7, ngày 09/09/2017 13:40:49
rất nhiều nội dung phải ko
10 38 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.266
Thứ 7, ngày 16/09/2017 07:12:37
khong hieu
5 40 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Khánh Huyền | Chat Online
Chủ nhật, ngày 24/09/2017 21:21:14
Hả online và chat nhiều cũng được hay sao.Sướng quá đi thôi vậy mà cũng được cộng.Hihi
14 35 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Alex Diaz | Chat Online
Thứ 6, ngày 06/10/2017 17:00:03
chương trình này thiên vị các bạn thi trước và nổi danh hơn
I HATE LAZI
12 32 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ok con tê tê | Chat Online
Thứ 7, ngày 07/10/2017 20:02:33
gay ghee ha !
6 28 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm Nam | Chat Online
Thứ 5, ngày 12/10/2017 21:20:00
Gam thua Longzhu r chán wa!
4 27 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nobi nobita
Chủ nhật, ngày 15/10/2017 19:34:52
lay tien o dau vay
3 24 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.294
Thứ 5, ngày 26/10/2017 22:47:04
hay lắm
rất thích
4 22 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Quang Trung | Chat Online
Thứ 3, ngày 28/11/2017 20:43:33
Đăng ký qua link giới thiệu như thế nào vậy ạ ? Em có cả đống đứa bạn trong lớp thích đăng ký qua link của em nhưng không biết, bọn nó hỏi em, em chịu nên phải lên đây để hỏi đấy ạ !
7 15 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn yến | Chat Online
Chủ nhật, ngày 03/12/2017 17:33:42
2
3 16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lưu Nguyệt | Chat Online
Thứ 2, ngày 04/12/2017 19:04:26
http://lazi.vn/users/dang_ky?u=nguyet.luu2
 
6 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hồng Hưng | Chat Online
Thứ 2, ngày 04/12/2017 21:24:02
Hay tốt rất bổ ích Mong mọi người ủng hộ mnh 
Link http://lazi.vn/users/dang_ky?u=hung.hong
5 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Ngọc | Chat Online
Thứ 4, ngày 13/12/2017 13:58:06
Thế đặt câu hỏi thì sao ạ
3 12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Quang Hải | Chat Online
Thứ 7, ngày 16/12/2017 16:05:26
http://lazi.vn/users/dang_ky?u=bao.nguyen-phan-gia
4 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.360
Thứ 4, ngày 20/12/2017 20:12:22
@DORAEMON:
0 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Linh's miu's | Chat Online
Thứ 2, ngày 25/12/2017 18:43:01
Được nhận giải thật không ạ Nếu ở cách xa thì có được nhận không ạ
3 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
》๖ۣۜTrung ๖ۣۜQuang《 | Chat Online
Thứ 7, ngày 30/12/2017 09:26:54
Sao em gửi rồi mà Ad chẳng trả lời
3 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Domary Umaru | Chat Online
Thứ 2, ngày 01/01/2018 20:07:12
Tuy k hiểu cho lắm nhưng mk sẽ cố gắng. Oh years!
2 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bạch Ca | Chat Online
Thứ 3, ngày 09/01/2018 17:41:39
http://lazi.vn/users/dang_ky?u=bach.duong1
Ungr hộ mình nhá
2 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Phúc Tâm | Chat Online
Thứ 2, ngày 22/01/2018 11:33:08
Em xin lỗi, cho em hỏi câu này nếu mình gửi bài tập lên có được điểm không ạ, em cảm ơn
3 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Võ Kim Tuấn Anh | Chat Online
Thứ 5, ngày 22/02/2018 15:22:04
tick cho mk 5 sao đi
3 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Võ Kim Tuấn Anh | Chat Online
Thứ 5, ngày 22/02/2018 15:22:09
tick cho mk 5 sao đi
3 12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
My Linh
Thứ 6, ngày 23/02/2018 20:19:18
@Biết Tuốt: Là học sinh thì không có thẻ ngân hàng dau nha bạn
3 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thành Trương | Chat Online
Thứ 5, ngày 15/03/2018 10:04:53
http://lazi.vn/users/dang_ky?u=truong.nguyen32
đăng kí giúp mình nhé!
2 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huyền Nguyễn Khánh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 18/03/2018 15:52:25
mk được 50k vui ghê
9 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.535
Thứ 6, ngày 06/04/2018 21:04:15
@DORAEMON: 
2 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoàng Thi Hông Ngoc | Chat Online
Thứ 5, ngày 12/04/2018 21:08:38
Sao lại ko có ai giải đáp abif tập cả vậy
4 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
phamvanrua,phamduysun | Chat Online
Thứ 6, ngày 13/04/2018 16:29:09
cho em biec cach de cong diem
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.549
Thứ 2, ngày 23/04/2018 19:43:41
@Mốc: cc nè hihi
3 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.582
Thứ 7, ngày 02/06/2018 13:19:57
@Lưu Nguyệt: h ví chí BH nó bị bị bị Iii hi đẹp tí ủnG tb u hs! Hót hi hđh is
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
#Mai~ | Chat Online
Thứ 6, ngày 07/09/2018 19:45:06
CÁI NÀY KHÓ ĐC TIỀN LẮM LUN Á!
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đỗ Quỳnh Như | Chat Online
Thứ 5, ngày 13/09/2018 20:13:16
Có nhiều bài đăgng thì có đc thưởng j ko ?
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
triệu sơn | Chat Online
Thứ 6, ngày 16/11/2018 18:08:01
ai giúp mình giải bài tập đi
3 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
triệu sơn | Chat Online
Thứ 6, ngày 16/11/2018 18:08:34
ai giúp mình giải bài tập đi
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Nguyệt Hy | Chat Online
Thứ 3, ngày 18/12/2018 05:30:58
Các bạn thâý học trên lazi thế nào
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Nhi | Chat Online
Thứ 7, ngày 09/02/2019 11:02:36
cho mình hỏi tại sao mình đã gửi rất nhiều truyện sưu tầm nhưng lại không thấy tên mình trên bảng xếp hạng.
Vì là thành viên mới nên mình không biết mong các bạn giúp mình với ạ
4 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Quang Trung | Chat Online
Chủ nhật, ngày 03/03/2019 09:17:01
What?????????
2 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hiếu Nguyễn | Chat Online
Chủ nhật, ngày 10/03/2019 19:45:13
cho em hỏi với sao nhận thưởng anh ad ơi @@
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ihhbbbbshshshsgss
Thứ 5, ngày 14/03/2019 21:57:10
Học trên lazi vui lắm lun ak
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
diễm my | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 15:37:38
Mình có được tự trả lời bài đăng của mik ko vậy ad
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
AFK_SangAs | Chat Online
Chủ nhật, ngày 28/04/2019 07:30:22
nhận tiền qua  j vậy à
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trang
Thứ 5, ngày 02/05/2019 21:30:55
Cảm ơn rất nhiều về đáp án của bạn đã giúp mình rất nhiều trong việc tìm ra nhiều cách giải khác nhau.Thanks a lot!!!
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Fin | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/05/2019 18:11:45
Tuy mình mới vào nhưng có tiền là ôkee
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kẻ bí ẩn | Chat Online
Thứ 5, ngày 09/05/2019 21:06:37
tiền thưởng nhận ở đâu
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nhi
Thứ 3, ngày 14/05/2019 16:54:04
Văn bản Làng có 2 tình huống truyện:
- Khi ông Hai nghe tin làng chợ Dầu theo giặc: tăng tính li kì cho truyện, từ đó khẳng định tình yêu làng nồng nàng của ông. 
- Khi ông Hai nghe tin làng chợ Dầu được cải chính :  làm nổi bật lòng yêu làng gắn liền với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến của người nông dân Việt Nam thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngọc Diệp
Thứ 5, ngày 30/05/2019 08:52:07
Mình là thành viên mới, nhưng sẽ cố gắng để nhận được thưởng của AD
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
HN2B=Ho Nì bé bỏng.No no .HN2B=Hôi Nách 2 Bên
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ERROR | Chat Online
Chủ nhật, ngày 18/08/2019 15:06:08

Phần trả lời câu hỏi: Nếu đã có đáp án ở bài khác trên Lazi, mình được phép share link cho tiện không ạ? 
Cảm ơn mn, cảm ơn Lazi

1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
4.2
2.641 sao / 628 đánh giá
5 sao - 483 đánh giá
4 sao - 13 đánh giá
3 sao - 14 đánh giá
2 sao - 14 đánh giá
1 sao - 104 đánh giá
Điểm 4.2 SAO trên tổng số 628 đánh giá
Gửi bình luận:
Nhập nội dung bình luận:

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 18 - 24/08 | Tháng 08-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Thiên_Kenz 732 3.471
2 HT Gaming EDM 723 3.399
3 ... 596 2.843
4 ☠ɦὰท❄℘ɦℴทջ☠ 385 1.852
5 Duy Đỗ 354 1.722
Lên đầu trang