Bạn có tự tin tìm ra đáp án?

Nguyễn Minh Đức | Chat Online
Thứ 5, ngày 05/12/2019 09:44:03
1.172 lượt xem
Bạn có tự tin tìm ra đáp án?
Nội dung này có 88 trả lời / bình luận
Trả lời (88)
Trần Pham Anh Thư | Chat Online
Thứ 5, ngày 05/12/2019 09:50:27
12
 
5 20 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phương Anh | Chat Online
Thứ 5, ngày 05/12/2019 09:57:36
12
3 20 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bé Nguyễn | Chat Online
Thứ 5, ngày 05/12/2019 10:33:33
1
27 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.38051
Thứ 5, ngày 05/12/2019 17:32:56

là bằng 1

21 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
maia
Thứ 5, ngày 05/12/2019 20:32:10
12
2 19 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thu Hue | Chat Online
Thứ 5, ngày 05/12/2019 20:35:50
bằng 0 
1 24 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Nguyên Thương | Chat Online
Thứ 5, ngày 05/12/2019 20:43:52
= 1
17 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thu Trang | Chat Online
Thứ 5, ngày 05/12/2019 21:46:52
bằng 12
2 19 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phương Linh Tae
Thứ 5, ngày 05/12/2019 21:51:51
2
2 16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
12
 
2 17 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.38078
Thứ 5, ngày 05/12/2019 21:52:07
12
 
1 18 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Chuỗi Ngày | Chat Online
Thứ 5, ngày 05/12/2019 22:18:57
11
 
2 17 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
gekkoga | Chat Online
Thứ 5, ngày 05/12/2019 23:04:50
1
12 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hân Nguyễn | Chat Online
Thứ 6, ngày 06/12/2019 19:42:23
=12
 
2 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Cô Bé Mong Manh | Chat Online
Thứ 6, ngày 06/12/2019 19:45:58
= 1 
12 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Suni Nguyễn | Chat Online
Thứ 6, ngày 06/12/2019 19:52:31
1
13 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đào Ngọc Kim Linh
Thứ 6, ngày 06/12/2019 20:02:30
=1
13 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
duong thi huyen trang
Thứ 6, ngày 06/12/2019 20:04:25
=1
 
10 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
꧁Lucy Maylaza꧂ | Chat Online
Thứ 7, ngày 07/12/2019 09:13:13
12
 
0 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Hà | Chat Online
Thứ 7, ngày 07/12/2019 21:35:20
12
0 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
●Mun Mon■ | Chat Online
Chủ nhật, ngày 08/12/2019 12:35:23
=12
0 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Le Tuan Anh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 08/12/2019 17:36:43
12
0 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngô Dương Nam | Chat Online
Chủ nhật, ngày 08/12/2019 18:30:24
12
 
0 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
xin đừng hỏi nhiều | Chat Online
Chủ nhật, ngày 08/12/2019 20:25:40
=1
 
6 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trieu Ngoc Tran | Chat Online
Chủ nhật, ngày 08/12/2019 21:12:36
Bằng 1
6 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
game miss | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/12/2019 08:13:41
1 vì 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1*0+1=12*0+1=0+1
 
5 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kiều Băng Vy | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/12/2019 19:17:08
phép tính tào lao
xuống dòng ko có dấu thì làm kiểu gì???
mà nếu có dấu thì kết quả bài này =0
mệt ghê!!!
haizzz
0 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kiều Băng Vy | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/12/2019 19:18:19
ý nhầm =1 nha 
lộn xíu
6 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Duc Anh Do Ngoc | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/12/2019 19:51:58
=1
 
6 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Duc Anh Do Ngoc | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/12/2019 19:52:53
12
2 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm Bảo | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/12/2019 20:54:24
12
1 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Quỳnh nek | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/12/2019 22:05:37
12
 
1 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trí Đỗ Lê Minh | Chat Online
Thứ 3, ngày 10/12/2019 08:50:08
Bằng 1
2 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Văn Hiếu | Chat Online
Thứ 3, ngày 10/12/2019 20:56:53
kết quả :30
2 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Long Nguyen | Chat Online
Thứ 4, ngày 11/12/2019 17:59:20
13
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
oanhcute 2019 | Chat Online
Thứ 4, ngày 11/12/2019 20:23:13
=1
 
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.38346
Thứ 4, ngày 11/12/2019 21:41:52
bang 1
 
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thanh Hải Yến | Chat Online
Thứ 5, ngày 12/12/2019 08:13:53
có nhân với 0 rồi cộng 1 bằng 1
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
thu thảo | Chat Online
Thứ 5, ngày 12/12/2019 19:31:12
1
 
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dumplings | Chat Online
Thứ 5, ngày 12/12/2019 20:57:35
=12
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Linh Anh | Chat Online
Thứ 5, ngày 12/12/2019 21:02:20
=1
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dương Diệu | Chat Online
Thứ 5, ngày 12/12/2019 21:02:38
Bằng 1(bất kì số nào nhân vs 0 thì sẽ bằng 0)
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.38393
Thứ 5, ngày 12/12/2019 21:12:52
1
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoàng Ánh Ngọc | Chat Online
Thứ 5, ngày 12/12/2019 21:23:28
bằng 1
 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
truong thao | Chat Online
Thứ 6, ngày 13/12/2019 08:17:21
 13
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.38402
Thứ 6, ngày 13/12/2019 09:29:53
bằng 1 vì số nào nhân với 0 cũng bằng 0
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
★Šáէ էɦủ ²к⁸★ | Chat Online
Thứ 6, ngày 13/12/2019 15:30:20
=0 Vì 0 × với số nào cx bằng 0
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
★Šáէ էɦủ ²к⁸★ | Chat Online
Thứ 6, ngày 13/12/2019 15:31:50
nhầm =1
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm Khánh Ly | Chat Online
Thứ 6, ngày 13/12/2019 17:11:21
1
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Moo Phạm | Chat Online
Thứ 6, ngày 13/12/2019 17:56:30
12 nha, vì nhân trước cộng sau nha cả nhà
                    #lazi câu hỏi từ lazi
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
HÙNG ĐẸP TRAI
Thứ 6, ngày 13/12/2019 19:54:43
12
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
gái họ nguyễn | Chat Online
Thứ 6, ngày 13/12/2019 20:33:32
=1
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dương Đẹp zai | Chat Online
Thứ 6, ngày 13/12/2019 20:58:05
Là bằng 1
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ттѕ-им❤¢т︵❣ | Chat Online
Thứ 6, ngày 13/12/2019 21:25:18
bằng 29 cái này đố mẹo
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Uedhe | Chat Online
Thứ 7, ngày 14/12/2019 11:22:58
12
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Uedhe | Chat Online
Thứ 7, ngày 14/12/2019 11:22:59
12
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngô Đỗ Bảo Ngọc | Chat Online
Thứ 7, ngày 14/12/2019 17:15:30
1
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.38486
Thứ 7, ngày 14/12/2019 22:33:54
Bằng 0
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kata Pham | Chat Online
Chủ nhật, ngày 15/12/2019 11:09:16
=0
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
son goku | Chat Online
Chủ nhật, ngày 15/12/2019 11:38:49
12
Bạn có tự tin tìm ra đáp án?
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
4.7
14 sao / 3 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 4.7 SAO trên tổng số 3 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường

Đố vui IQ khác:

Bạn có tự tin tìm ra đáp án?
Bạn có tự tin tìm ra đáp án?
Bạn có tự tin tìm ra đáp án?
Bạn có tự tin tìm ra đáp án?
Bạn có tự tin tìm ra đáp án?
Bạn có tự tin tìm ra đáp án?
Bạn có tự tin tìm ra đáp án?
Bạn có tự tin tìm ra đáp án?
Bạn có tự tin tìm ra đáp án?
Bạn có tự tin tìm ra đáp án?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 01-2020 | Tháng 12-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Minh Đức 2.746
2 Duy Bách 2.191
3 Hiệp Nguyễn 1.289
4 Hôm nay tôi buồn 1.266
5 Huyền Trân 1.254
STT Họ tên Avatar Điểm
1 密橘 (泉ゆり) 2.821
2 Minh Đức 2.671
3 Sâu lười 2.311
4 Duy Bách 1.195
5 Thảo 1.006
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Phạm Hiếu 332 1.581
2 Trung Nghĩa 256 1.240
3 Anh Thư *very cute* 239 1.184
4 ♥Yrik jin 185 888
5 *•.¸♡ ɧàɳɳ♕ʈư♕ɖʉệ ... 161 738
Lên đầu trang