Con đường dài nhất là đường nào?

MASTER OF SPAM | Chat Online
Thứ 5, ngày 30/01/2020 16:07:04
813 lượt xem
1. Con đường dài nhất là đường nào?
2. Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Câu hỏi tại sao?
3. Lịch nào dài nhất?
4. Xã đông nhất là xã nào?
5. Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?
6. Quần rộng nhất là quần gì?
Trả lời (22)
Dương Thị Thanh Nhàn
Thứ 5, ngày 30/01/2020 16:25:43
1.đường dài nhất là đường đời.
2.con bò này cưỡi lên lưng con bò kia  theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân.
3.lịch dài nhất là lịch sử.
4.xã đông nhất là xã hội.
5.cái gì đen khi mua nó đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó là cục than.
6.quần rộng nhất là quần đảo.
11 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
✠á¢☘Q͙U͎ỷ¿ | Chat Online
Thứ 6, ngày 31/01/2020 09:08:58
1.đường dài nhất là đường đời.
2.con bò này cưỡi lên lưng con bò kia  theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân.
3.lịch dài nhất là lịch sử.
4.xã đông nhất là xã hội.
5.cái gì đen khi mua nó đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó là cục than.
6.quần rộng nhất là quần đảo.
4 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích

1.đường dài nhất là đường đời.
2.con bò này cưỡi lên lưng con bò kia  theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân.
3.lịch dài nhất là lịch sử.
4.xã đông nhất là xã hội.
5.cái gì đen khi mua nó đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó là cục than.
6.quần rộng nhất là quần đảo.
hok tốt
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.40870
Thứ 2, ngày 03/02/2020 16:59:03
1. Đường dài nhất là đường đời.
2. Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia  theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân.
3. Lịch dài nhất là lịch sử.
4. Xã đông nhất là xã hội.
5. Cái gì đen khi mua nó đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó là cục than.
6. Quần rộng nhất là quần đảo.
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Người lạ mặt
Thứ 2, ngày 03/02/2020 17:26:00
1. Đường dài nhất là đường đời.
2. Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân.
3. Lịch dài nhất là lịch sử. 
4. Xã đông nhất là xã hội. 
5. Cái gì đen khi mua nó đỏ khi dùng và xám xịt khi vứt nó là cục than. 
6. Quần rộng nhất là quần đảo. 
3 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tiểu ๖ۣۜ၊၊၊H၅ | Chat Online
Thứ 2, ngày 03/02/2020 18:16:00
1. Đường dài nhất là đường đời.
2. Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân.
3. Lịch dài nhất là lịch sử.
4. Xã đông nhất là xã hội.
5. Cái gì đen khi mua nó đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó là cục than.
6. Quần rộng nhất là quần đảo.
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
1. Đường dài nhất là đường đời.
2. Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân.
3. Lịch dài nhất là lịch sử.
4. Xã đông nhất là xã hội.
5. Cái gì đen khi mua nó đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó là cục than.
6. Quần rộng nhất là quần đảo.​
Nếu đúng hãy ấn dấu cộng ở dưới câu trả lời này nhé!!@@@@@
7 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ミ★๖ۣۜAʂυηα★彡 | Chat Online
Thứ 4, ngày 05/02/2020 09:38:48
1. Đường dài nhất là đường đời.
2. Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân.
3. Lịch dài nhất là Lịch Sử.
4. Xã đông nhất là Xã hội.
5. Là cục than.
6. Quần rộng nhất là quần đảo.
Chấm điểm cho mmk nhé!Cảm ơn
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Arai -senpai | Chat Online
Thứ 5, ngày 06/02/2020 20:25:53
1. Đường dài nhất là đường đời.
2. Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân.
3. Lịch dài nhất là Lịch Sử.
4. Xã đông nhất là Xã hội.
5. Là cục than.
6. Quần rộng nhất là quần đảo
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phan Quỳnh Chi | Chat Online
Thứ 5, ngày 06/02/2020 22:43:50
1.đường đời
2.bò này cưỡi lên bò kia theo vòng tròn nên mỗi con có 2 chân 
3.lịch sử 
4.xã hội
5.cục thân
6.quần đảo
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Đức Thuận | Chat Online
Thứ 6, ngày 07/02/2020 13:42:27
đường đời
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thị Thu Xuân | Chat Online
Thứ 7, ngày 08/02/2020 23:57:18
1.duong doi
3.lich su
4.xa hoi
5.cuc than
6. quan dao
2.Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân!
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lưu Minh Trí | Chat Online
Thứ 3, ngày 11/02/2020 18:27:32

1.đường đời
2.bò này cưỡi lên bò kia theo vòng tròn nên mỗi con có 2 chân 
3.lịch sử 
4.xã hội
5.cục thân
6.quần đảo
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hoàng quang đức | Chat Online
Thứ 4, ngày 12/02/2020 14:50:42
đg đời
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hoàng quang đức | Chat Online
Thứ 4, ngày 12/02/2020 14:50:42
đg đời
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đặng Trung Dũng | Chat Online
Thứ 6, ngày 14/02/2020 13:33:03
1.Đường trời
2.Con bò nay cưỡi lên con bò kia
3.Lịch sử
4.Xã hội
5.Cục than
6.Quần đảo.
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huyền Phạm | Chat Online
Thứ 2, ngày 17/02/2020 22:16:40
1. ĐƯỜNG ĐỜI
2. CON BÒ NÀY CƯỠI LƯNG CON BÒ KIA
3. LỊCH SỬ
4. XÃ HỘI
5. CỤC THAN
6. QUẦN ĐẢO
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ha tu | Chat Online
Thứ 4, ngày 19/02/2020 17:23:46
Đường bộ
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngô Anh Thư | Chat Online
Thứ 4, ngày 19/02/2020 21:24:50
đường dài nhất là đường đời
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngọc Ly | Chat Online
Thứ 7, ngày 22/02/2020 11:21:04
1. Đường đời
2. Con bò này cưỡi lên con bò kia
3.Lịch sử
4.Xã hội 
5.Quần đảo
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mèo Simmy | Chat Online
Chủ nhật, ngày 01/03/2020 13:32:51
  1. đường đời
  2. con bò này cưỡi lên con bò kia
  3. lịch sử
  4. quần đảo
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
I miss you, Class 5A | Chat Online
Thứ 3, ngày 03/03/2020 17:51:16
câu 1:đường đời
câu 2:chắc bị què
câu 3:lịch sử
câu 4:xã hội
câu5:cục than
câu 6:quần đảo
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
4
20 sao / 5 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 4 SAO trên tổng số 5 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!

Thăm dò Khảo sát ý kiến

BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 04-2020 | Tháng 03-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Hiệp Nguyễn 9.377
2 Peo [ARMY_BTS] 4.147
3 ๖ۣۜCray Hậu Đậu 3.315
4 Hoàng Thu Hà 3.231
5 Tùy tâm 3.018
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Hiệp Nguyễn 12.847
2 Anh 11.529
3 Minh Đức 9.483
4 Nguyễn Thị Ngọc Mai 8.805
5 ♥ ... 8.703
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hanh 678 3.289
2 Tuệ Anh 621 3.037
3 Lãnh Hàn Thiên Vương ... 537 2.593
4 Đừng đưa tao vào ... 255 1.243
5 Lãnh Hàn Thiên Minzz 236 1.148
Lên đầu trang