Con gì tám cẳng hai càng, chẳng đi mà lại bò ngang cả ngày - Là con gì?

Biết Tuốt | Chat Online
Chủ nhật, ngày 06/12/2015 09:03:33
7.144 lượt xem
Trả lời (220)
Phạm Văn Cao
Chủ nhật, ngày 06/12/2015 09:09:43
Con Cua
28 15 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.7611
Thứ 2, ngày 05/12/2016 12:17:11
cua
21 15 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đinh Minh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 13/08/2017 10:33:32
là con cua
9 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
trần đạt | Chat Online
Thứ 6, ngày 06/10/2017 07:39:20
con cua
10 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đặng Hường | Chat Online
Thứ 6, ngày 03/08/2018 20:52:51
Là con cua
 
12 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bùi Lan | Chat Online
Thứ 2, ngày 06/08/2018 22:30:04
cua
11 12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
uchi haho | Chat Online
Chủ nhật, ngày 19/08/2018 08:31:37
con cua
10 12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thu Nguyệt | Chat Online
Thứ 3, ngày 04/09/2018 22:22:36
Con cua
6 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm Lam | Chat Online
Chủ nhật, ngày 09/09/2018 19:56:45
con cua
4 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trinh Trinh | Chat Online
Thứ 3, ngày 09/10/2018 21:54:46
Con cua
5 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
thanhtruc | Chat Online
Thứ 7, ngày 13/10/2018 17:06:49
cua
5 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ly Hạnh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 11/11/2018 15:58:06
Con cua nè
5 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
RIPPER 303 | Chat Online
Thứ 2, ngày 19/11/2018 21:03:10
con cua
hok tốt
6 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
linh Fc quê choa đức thọ :3 | Chat Online
Thứ 5, ngày 22/11/2018 22:39:24
Con cua
6 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
linh Fc quê choa đức thọ :3 | Chat Online
Thứ 5, ngày 22/11/2018 22:39:24
Con cua
5 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vương Thuý Kiều
Chủ nhật, ngày 25/11/2018 18:58:54
con kua
3 12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.29012
Thứ 3, ngày 27/11/2018 06:52:26
cua con
5 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thời Phan Diễm Vi | Chat Online
Thứ 2, ngày 10/12/2018 19:19:27
con cua
3 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Cần Một Vòng Tay | Chat Online
Thứ 5, ngày 13/12/2018 22:08:36
con cua
3 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Haibara Ai | Chat Online
Thứ 6, ngày 14/12/2018 13:28:00
cua
thích ăn cua ^^
5 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngô Bảo Khanh | Chat Online
Thứ 7, ngày 15/12/2018 15:38:06
con cua
2 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tam
Thứ 2, ngày 17/12/2018 16:02:15
la con cua
2 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Cao Kiều Linh
Thứ 5, ngày 03/01/2019 20:26:19
Con cua
1 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn trang | Chat Online
Thứ 7, ngày 05/01/2019 13:40:01
là con cua
3 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
thu huyen pham
Chủ nhật, ngày 06/01/2019 20:08:24
con cua
2 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngô Bảo Khanh | Chat Online
Thứ 4, ngày 09/01/2019 18:30:20
con cua
1 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30238
Thứ 4, ngày 16/01/2019 21:16:52
CC nhà mày
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thời Phan Diễm Vi | Chat Online
Chủ nhật, ngày 03/02/2019 07:52:43
Con cua nha
1 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hương Lan Vũ | Chat Online
Thứ 4, ngày 13/02/2019 16:28:45
con cua
2 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Đăng Chiến | Chat Online
Chủ nhật, ngày 17/02/2019 16:42:32
cua
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31070
Chủ nhật, ngày 03/03/2019 18:32:37
Là con cua 
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lãnh Hàn Tử Nguyệt | Chat Online
Chủ nhật, ngày 03/03/2019 20:03:53
Là con cua.
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vương Ngọc | Chat Online
Thứ 7, ngày 09/03/2019 10:47:51
con cua
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huyền Lê | Chat Online
Chủ nhật, ngày 17/03/2019 18:35:03
cua
2 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
DƯƠNG SƠN ĐỨC | Chat Online
Thứ 2, ngày 29/04/2019 21:00:19
CON CUA
 
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33586
Thứ 4, ngày 08/05/2019 22:54:46
con cua
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Minh Thy | Chat Online
Thứ 2, ngày 13/05/2019 14:51:59
con cua ạ
2 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Nguyễn Hoài An | Chat Online
Thứ 2, ngày 13/05/2019 19:39:45
Con cua
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
con cua
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lãnh Hàn Thiên Băng | Chat Online
Thứ 4, ngày 07/08/2019 14:34:36
con cua
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nấm Lùn | Chat Online
Chủ nhật, ngày 11/08/2019 15:22:02
cua >3
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Boss | Chat Online
Thứ 5, ngày 29/08/2019 19:55:23
cuaaa
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Không Tên | Chat Online
Thứ 6, ngày 30/08/2019 20:36:36
con cua
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huệ Nguyễn | Chat Online
Thứ 6, ngày 06/09/2019 19:48:43
Con cua
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Loan Nekk | Chat Online
Chủ nhật, ngày 15/09/2019 19:32:32
con cua
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
phutuduong | Chat Online
Thứ 3, ngày 24/09/2019 09:29:21
cua
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nấm >.< | Chat Online
Thứ 4, ngày 25/09/2019 20:06:42
cua, cáy
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Ngọc Huy | Chat Online
Thứ 5, ngày 26/09/2019 18:42:36
con cua
 
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Cục Bông | Chat Online
Chủ nhật, ngày 06/10/2019 15:09:25
Con cua 
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Cục Bông | Chat Online
Thứ 2, ngày 07/10/2019 18:23:41
Con cua 
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bạch Quỳnh Anh | Chat Online
Thứ 4, ngày 09/10/2019 17:26:31
Con cua
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
CON CUA
 
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
✟_๖ۣۜSησωү_✟ | Chat Online
Thứ 2, ngày 14/10/2019 20:45:52
Trả lời:
  -Nói đến "càng" là ta nghĩ ngay đến "càng cua".Còn nói đến "bò ngang" là ta cũng nghĩ ngay đến con cua. Vì chỉ có con cua trong thế giới động vật mới có thể bò ngang.Ví dụ như câu:
   -Ngang như cua.
   - Kết luận lại: Đáp án là con cua.
2 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
۞✎_๖ۣۜ๓ë๏ღ_۞ | Chat Online
Thứ 3, ngày 22/10/2019 22:56:45
con cua tám cẳng hai càng
2 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Long Tử | Chat Online
Thứ 4, ngày 23/10/2019 20:13:11
con cua chứ còn con gì
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ánh
Thứ 2, ngày 28/10/2019 09:46:09
con cua
 
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trương Trọng Đức | Chat Online
Thứ 3, ngày 29/10/2019 20:11:42
Con cua
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Quỳnh Trang Vũ | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/11/2019 09:46:33
Con cua
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thứ Dương bá | Chat Online
Thứ 4, ngày 06/11/2019 15:52:15
Con cua
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đặng Tấn Công | Chat Online
Thứ 2, ngày 11/11/2019 18:58:18
con cua
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
4.5
116 sao / 26 đánh giá
5 sao - 21 đánh giá
4 sao - 2 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 3 đánh giá
Điểm 4.5 SAO trên tổng số 26 đánh giá
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 06-2020 | Tháng 05-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
Dữ liệu tháng hiện tại đang cập nhật!
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 ... 1 5
2 Khoa Tổng 1 5
3 ThuyLinh 1 5
4 Min Xấu Trai 1 5
5 Sun lồn :) 1 5
Thưởng tháng 4.2020 Bảng xếp hạng

Giải bài tập online Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Đuổi hình bắt chữ Quà tặng Hỏi đáp Xem thêm

BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 06-2020 | Tháng 05-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
Dữ liệu tháng hiện tại đang cập nhật!
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 ... 1 5
2 Khoa Tổng 1 5
3 ThuyLinh 1 5
4 Min Xấu Trai 1 5
5 Sun lồn :) 1 5
Thưởng tháng 4.2020 Bảng xếp hạng
Lên đầu trang