Gà + Trứng x Chuối = ?

Ngọc Văn | Chat Online
Thứ 5, ngày 22/11/2018 10:36:09
3.708 lượt xem
Gà + Trứng x Chuối = ?
Nội dung này có 61 trả lời / bình luận
4.2
160 sao / 38 đánh giá
5 sao - 26 đánh giá
4 sao - 5 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 1 đánh giá
1 sao - 5 đánh giá
Điểm 4.2 SAO trên tổng số 38 đánh giá
Trả lời (61)
Lưu ý: Các đáp án ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!
sara minchi | Chat Online
Thứ 5, ngày 22/11/2018 15:26:43
đáp án là 35 vì nải chuối chỉ còn 5 quả
27 43 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn lò phương anh
Thứ 5, ngày 22/11/2018 18:34:32
813​
4 50 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
♕LÄ LÄ LÄ♕ | Chat Online
Thứ 5, ngày 22/11/2018 19:44:24
1 con gà = 20, 3 quả trứng = 3, 5 quả chuối = 5 vậy ta sẽ tính như sau :
ta lấy : 20 + 3 + 5 = 28
Nên đáp án sẽ là : 28 nhé!
11 68 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Chau Nguyen Pham Bao | Chat Online
Thứ 5, ngày 22/11/2018 20:06:35
Đáp án là 35 nhé
26 40 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoàng Trang | Chat Online
Thứ 5, ngày 22/11/2018 21:27:15
38 
35 30 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
thai doan phat
Thứ 5, ngày 22/11/2018 21:48:53
29
23 41 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
thai doan phat
Thứ 5, ngày 22/11/2018 21:53:30
ga=20
trung=3
chuỗi=6
ga+trung+chuoi=20+3+6=29
33 47 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.28934
Thứ 5, ngày 22/11/2018 22:15:46
Sorry đáp án là 37 hihi
4 39 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.28943
Thứ 6, ngày 23/11/2018 14:16:41
29
16 33 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
trần hiếu minh
Chủ nhật, ngày 25/11/2018 06:42:02
bằng 38 gà 20 
              trứng 3
              chuối 6
theo đề ta có; gà + trứng * chuối
         thế vào: 20 + 3 * 6 = 38
nhân chia trước cộng trừ sau
33 18 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dĩ Thái Nguyễn | Chat Online
Chủ nhật, ngày 25/11/2018 13:25:10
gà + gà + gà = 60
gà = 60 : 3 = 20
gà + trứng + trứng = 26
gà + 2 trứng = 26
2 trứng = 26 - 20 = 6
trứng = 6 : 2 = 3
trứng + chuối + chuối = 15
trứng + 2 chuối = 15
2 chuối = 15 - 3 = 12
chuối = 12 : 2 = 6
gà + trứng X chuối
20 + 3 X 6
= 20 +18
= 38
Kết quả cuối cùng bằng 38
44 22 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Viết Nguyên Ngọc | Chat Online
Chủ nhật, ngày 25/11/2018 21:56:22
38
29 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
I'm Noob :'( | Chat Online
Thứ 2, ngày 26/11/2018 18:37:31
35
10 20 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.28998
Thứ 2, ngày 26/11/2018 20:06:23
35 dug òi
7 21 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Thanh Phi | Chat Online
Thứ 2, ngày 26/11/2018 20:11:42
Bằng 36,5 mới đúng
3 27 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Xuân Kỳ | Chat Online
Thứ 3, ngày 27/11/2018 09:49:33
gà = 20
trứng = 3
chuối =5
gà + trứng × chuối = 20+3×5=125
easy quá nhỉ :)
 
1 40 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
bạch
Thứ 4, ngày 28/11/2018 17:45:53
gà =20
trứng=3
chuối 6 quả =6
chuối 5 quả =5
ta có :20+(3*5)
=20+15
=35 ok
11 20 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
slenderman | Chat Online
Thứ 5, ngày 29/11/2018 21:46:23
20+3x6=138
4 29 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
slenderman | Chat Online
Thứ 5, ngày 29/11/2018 21:48:06
38
19 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Wolf Boy - MC Gamer | Chat Online
Thứ 6, ngày 30/11/2018 21:27:32
Gà là 20
Trứng là 3
chuối là 6
20+3×6=138
4 19 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Hà Giang | Chat Online
Thứ 6, ngày 30/11/2018 21:55:55
gà 20 (60 :3)   trứng 3 (26 - gà =6 và 6:2=3)   chuối 6 ( 15- trứng=12 và 12: 2chuối=6).  Đáp án cuối cùng là 20+(3x6)=38
12 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
luu the | Chat Online
Thứ 7, ngày 01/12/2018 09:19:54
đáp án là 29
2 14 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Jun Đặng | Chat Online
Thứ 7, ngày 01/12/2018 22:53:53
gà 20
trứng :3
chuối : 6
-> gà + trứng + chuối = 20 +3+6=29
2 15 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trịnh Duy Kiên | Chat Online
Chủ nhật, ngày 02/12/2018 21:02:20
@thai doan phat: nhân chứ không phải cộng
6 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Linh tomboy | Chat Online
Thứ 4, ngày 05/12/2018 20:28:34
đáp án : 35
 vì :
   một con gà : 20
   ba quả trứng : 3
   một nải chuối : 6 ( mỗi quả : 1 )
2 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.29267
Thứ 6, ngày 07/12/2018 22:46:05
35
3 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đỗ Văn Lộc | Chat Online
Chủ nhật, ngày 09/12/2018 08:50:19
gà=20
chuối=6
trứng=3
gà+trứng x chuối=
20+3 x 6 =38
(nhân chia trước,cộng trừ sau)
6 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Alice
Chủ nhật, ngày 09/12/2018 15:01:09
Các bạn nhìn kĩ nải chuối trong phép tính cuối cùng chỉ có 5 quả thui => 35 nhé
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huyền Trang | Chat Online
Chủ nhật, ngày 09/12/2018 17:24:08
38 :3
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huyền Trang | Chat Online
Chủ nhật, ngày 09/12/2018 17:52:48
35 
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Minh Đăng Trân Văn | Chat Online
Chủ nhật, ngày 09/12/2018 20:29:44
cau tra loi cua toi la 21
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Minh Đăng Trân Văn | Chat Online
Chủ nhật, ngày 09/12/2018 20:32:00
cau tra loi 38 moi la dung 21 thi sai
2 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.29319
Chủ nhật, ngày 09/12/2018 20:40:11
38
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hồng Thanh
Chủ nhật, ngày 09/12/2018 21:13:37
Con gà 20
Chuối 3
Trứng 6
Nên 20+3*6=38
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
haha
Thứ 4, ngày 12/12/2018 09:40:58
gà + gà + gà = 60
gà = 60 : 3 = 20
gà + trứng + trứng = 26
gà + 2 trứng = 26
2 trứng = 26 - 20 = 6
trứng = 6 : 2 = 3
trứng + chuối + chuối = 15
trứng + 2 chuối = 15
2 chuối = 15 - 3 = 12
chuối = 12 : 2 = 6
gà + trứng X chuối
chuối có 5
= 20 + 3 X 5
=20 + 15
=35
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tung Vo | Chat Online
Thứ 4, ngày 12/12/2018 09:51:05
gà + gà + gà = 60
gà = 60 : 3 = 20
gà + trứng + trứng = 26
gà + 2 trứng = 26
2 trứng = 26 - 20 = 6
trứng = 6 : 2 = 3
trứng + chuối + chuối = 15
trứng + 2 chuối = 15
2 chuối = 15 - 3 = 12
chuối = 12 : 2 = 6
gà + trứng X chuối
20 + 3 X 6
= 20 +18
= 38
3 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.29446
Thứ 4, ngày 12/12/2018 11:43:34
35
2 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mê Đọc Truyện | Chat Online
Thứ 4, ngày 12/12/2018 15:19:43
38
3 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bang Bang Han | Chat Online
Thứ 6, ngày 14/12/2018 19:22:03
@: 35
2 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hương Giang | Chat Online
Thứ 7, ngày 15/12/2018 09:35:46
38
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.29598
Thứ 2, ngày 17/12/2018 09:45:07
1 con gà = 20 ; 3 quả trứng = 3 ; 5 quả chuối = 5 vậy ta sẽ tính như sau :
ta lấy : 20 + 3 x 5 = 35
Nên đáp án sẽ là : 35 nhé!
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Sao khuê’★* | Chat Online
Thứ 2, ngày 17/12/2018 12:27:28
38 BÀI TOÁN KHÁ ĐƠN GIẢN
CÁCH GIẢI NHƯ SAU:
20+20+20=60
20+3+3=26
3+6+6=15
20+3*6= 38
3 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.29640
Thứ 2, ngày 17/12/2018 19:34:55
138
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
sakura288007
Thứ 2, ngày 17/12/2018 22:48:49
Kết quả là 28 nhé các bạn! Vì 3 gà = 60 nên 1 gà = 60 : 3 = 20 ; 1 gà + 2 trứng = 26 mà 1 gà = 20 nên 2 trứng = 26 - 20 = 6 muốn tìm 1 trứng thì 6 : 2 = 3 ; câu 3 là 1 trứng + 2 chuối = 15 mà 1 trứng = 3 nên 2 chuối = 15 - 3 = 12 muốn tìm 1 chuối thì 12 : 2 = 6 ; câu cuối cùng là 1 gà + 1 trứng + 1 chuối = ? muốn tìm ? thì ta có 1 gà = 20 , 1 trứng = 3 , những câu đầu 1 nải chuối = 6 trái mà câu cuối lại = 5 trái nên 1 trái chuối = 6 : 6 = 1 , nải cuối có 5 trái nên 1 nải = 1 * 5 = 5 . Vậy ta có 1 gà + 1 trứng + 1 nải ( 5 trái ) = 20 + 3 + 5 = 28
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.29653
Thứ 2, ngày 17/12/2018 23:01:46
Mình là sakura288007 , mình xin lỗi vì nhằm : 20+3*5=35
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.29654
Thứ 3, ngày 18/12/2018 08:53:22
20+3.5=35
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tùng Đặng | Chat Online
Thứ 4, ngày 19/12/2018 20:31:54
1 con gà = 20
1 trứng = 3
1 nải chuối = 6
gà+trứng*chuối = 20+3*6=38
3 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
mình nói thật mà
Thứ 6, ngày 21/12/2018 12:59:27
38 nhé, thề
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Midorima | Chat Online
Thứ 6, ngày 21/12/2018 13:06:36
35
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.29748
Thứ 6, ngày 21/12/2018 18:10:49
35
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Linh Kiu | Chat Online
Thứ 7, ngày 22/12/2018 21:30:36
Gà =20 
Trứng =3
chuối=6
nên ta có gà +trứng x chuối =20+3x6=20+18=38
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.29796
Chủ nhật, ngày 23/12/2018 21:23:11
38
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
thu
Thứ 2, ngày 24/12/2018 18:43:16
38
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Nhật Phương | Chat Online
Thứ 5, ngày 03/01/2019 20:15:41
Gà:20
Chuối:6
Trứng:3
20+3x6=20+18
=38​
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyen thu | Chat Online
Thứ 7, ngày 05/01/2019 18:27:46
35
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
mèo cute | Chat Online
Thứ 3, ngày 29/01/2019 20:59:28
20+3.1,35=24,05
bởi vì ở hình 2 có 2 ổ trứng =3.   1 ổ trứng =1,5/ở hình 3 có 2 bẹ chuối =13,5.   1 bẹ chuối =6,75/ở hình 3 bẹ chuối có 6 quả chuối nhưng ở câu hỏi chuối có 5 quả chuối.ta lấy 6,75chia 5=1,35
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
mèo cute | Chat Online
Thứ 3, ngày 29/01/2019 21:01:05
đúng thì cho mình 1 dấu +
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Truong An | Chat Online
Chủ nhật, ngày 10/02/2019 13:21:57
@trần hiếu minh: quả chuối có 5 quả thôi ko phải sáu
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Truong An | Chat Online
Chủ nhật, ngày 10/02/2019 13:24:12
@nguyễn đỗ khánh ly: ổ trứng = 6 cơ mà??
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31152
Thứ 4, ngày 06/03/2019 10:30:48
29
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
4.2
160 sao / 38 đánh giá
5 sao - 26 đánh giá
4 sao - 5 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 1 đánh giá
1 sao - 5 đánh giá
Điểm 4.2 SAO trên tổng số 38 đánh giá
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Đố vui IQ khác
Gà + Trứng x Chuối = ?
Gà + Trứng x Chuối = ?
Gà + Trứng x Chuối = ?
Gà + Trứng x Chuối = ?
Gà + Trứng x Chuối = ?
Gà + Trứng x Chuối = ?
Gà + Trứng x Chuối = ?
Gà + Trứng x Chuối = ?
Gà + Trứng x Chuối = ?
Gà + Trứng x Chuối = ?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Lên đầu trang