Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Tìm ra mỗi giá trị và kết quả bài toán?

Ngọc Văn
Thứ 6, ngày 02/11/2018 09:52:37
1.837 lượt xem
Tìm ra mỗi giá trị và kết quả bài toán?
3.9
90 sao / 23 đánh giá
5 sao - 15 đánh giá
4 sao - 2 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 1 đánh giá
1 sao - 5 đánh giá
Điểm 3.9 SAO trên tổng số 23 đánh giá
Trả lời (56)
Lưu ý: Các đáp án ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!
NoName.28550 Trả lời NoName.28550
Thứ 6, ngày 02/11/2018 12:33:15
130
fun_qa6 fun_qa19 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vinh Hồ Phúc Trả lời Vinh Hồ Phúc
Thứ 6, ngày 02/11/2018 15:14:01
130 dễ ẹt
fun_qa4 fun_qa31 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.28555 Trả lời NoName.28555
Thứ 6, ngày 02/11/2018 18:36:19
56
fun_qa2 fun_qa14 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thanh Trà Trả lời Thanh Trà
Thứ 6, ngày 02/11/2018 20:51:17
10+10+10=30
5+5+5=15
8+8+8=24
--> 8+5*10=130
fun_qa3 fun_qa26 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hạnh linh Trả lời Hạnh linh
Thứ 7, ngày 03/11/2018 09:36:28
10+10+10=30
5+5+5=15
(6×2)+6+6=24
6+(5×2)×4=46
fun_qa6 fun_qa21 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
sara minchi Trả lời sara minchi
Thứ 7, ngày 03/11/2018 14:33:18
đáp án là 58 phải là 8+5*10= 58 vì nhân chia trước cộng trừ sau 
fun_qa32 fun_qa3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.28570 Trả lời NoName.28570
Thứ 7, ngày 03/11/2018 16:43:59
10+3+8=21
fun_qa1 fun_qa23 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
herobine Trả lời herobine
Thứ 7, ngày 03/11/2018 21:02:50
Ket qua la:8+5×10=130
fun_qa3 fun_qa25 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
đẳng cấp vẫn là tôi Trả lời đẳng cấp vẫn là tôi
Chủ nhật, ngày 04/11/2018 09:20:26
8 + 5 x 10 = 58
fun_qa25 fun_qa6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
~ Kazu ~ 1909 ~ Trả lời ~ Kazu ~ 1909 ~
Chủ nhật, ngày 04/11/2018 09:25:39
130 nhiêu đó cũng đố
fun_qa1 fun_qa30 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
trang mun Trả lời trang mun
Chủ nhật, ngày 04/11/2018 13:32:34
58
fun_qa22 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
trang mun Trả lời trang mun
Chủ nhật, ngày 04/11/2018 13:32:35
58
fun_qa22 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Khanh Nguyenvan Trả lời Khanh Nguyenvan
Chủ nhật, ngày 04/11/2018 20:45:03
130
fun_qa1 fun_qa15 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huỳnh Lan Trả lời Huỳnh Lan
Thứ 2, ngày 05/11/2018 19:21:18
10+10+10=30
5+5+5=15
8+8+8=24
8+5×10=58
fun_qa16 fun_qa5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Team 5A Trả lời Team 5A
Thứ 3, ngày 06/11/2018 05:10:32
@: Noname.28550
Sai rồi còn nói à!? Nhân chia trước cộng trừ sau, kết quả là 58
fun_qa12 fun_qa5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Quỳnh Cindy Trả lời Quỳnh Cindy
Thứ 3, ngày 06/11/2018 12:09:02
8+5×10=58
fun_qa13 fun_qa5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.28638 Trả lời NoName.28638
Thứ 3, ngày 06/11/2018 20:12:10
10+10+10 =30
5+5+5=15
8+8+8=24
Suy ra
8+5×10=58
nhân chia trước cộng trừ sau thì
8+(5×10)=58
Vậy đáp án là 58
fun_qa13 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoa Vo Ngoc Trả lời Hoa Vo Ngoc
Thứ 4, ngày 07/11/2018 12:05:54
8+(5×10)=58
fun_qa10 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.28656 Trả lời NoName.28656
Thứ 4, ngày 07/11/2018 17:03:50
58
fun_qa9 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Khổng Hoàng Trúc Trả lời Khổng Hoàng Trúc
Thứ 4, ngày 07/11/2018 17:11:14
@: 
fun_qa1 fun_qa12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Khổng Hoàng Trúc Trả lời Khổng Hoàng Trúc
Thứ 4, ngày 07/11/2018 17:12:06
58
fun_qa10 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lương Thùy Linh Trả lời Lương Thùy Linh
Thứ 4, ngày 07/11/2018 20:29:35
18
fun_qa1 fun_qa8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.28663 Trả lời NoName.28663
Thứ 4, ngày 07/11/2018 20:29:46
57 vi:
10+10+10
5+5+5
14+7+7
7+5x10=57
neu co gi sai cac ban hay chi cho
fun_qa1 fun_qa10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lương Thùy Linh Trả lời Lương Thùy Linh
Thứ 4, ngày 07/11/2018 20:32:40
Con búp bê màu đỏ ở dòng trên cùng có cầm túi.Nhưng ở dong cuối lại k cầm.Một cái túi là 8.Con búp bê 9cos túi)là 10.=>Con búp bê k túi là 10-8=2
8+5x2=18.
dễ thế cx đố
fun_qa0 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thành Tâm Trả lời Nguyễn Thành Tâm
Thứ 6, ngày 09/11/2018 08:32:40
58
fun_qa3 fun_qa2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Divine Dragon Trả lời Divine Dragon
Thứ 6, ngày 09/11/2018 19:56:28
23
fun_qa0 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Divine Dragon Trả lời Divine Dragon
Thứ 6, ngày 09/11/2018 19:58:50
xin lỗi đọc đề ko kĩ
ĐS: 58
fun_qa2 fun_qa2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.28707 Trả lời NoName.28707
Thứ 6, ngày 09/11/2018 20:22:58
Kết quả chính xác nhất là 18
fun_qa0 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
cao thị ngọc mai Trả lời cao thị ngọc mai
Thứ 6, ngày 09/11/2018 21:52:14
58
fun_qa2 fun_qa2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.28755 Trả lời NoName.28755
Thứ 3, ngày 13/11/2018 18:54:20
46
fun_qa0 fun_qa3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bảo Kim Trả lời Bảo Kim
Thứ 3, ngày 13/11/2018 19:08:49
=58 , nhân chia trước cộng trừ sau nha mọi người
fun_qa2 fun_qa1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bảo Kim Trả lời Bảo Kim
Thứ 3, ngày 13/11/2018 19:08:50
=58 , nhân chia trước cộng trừ sau nha mọi người
fun_qa2 fun_qa1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.28761 Trả lời NoName.28761
Thứ 3, ngày 13/11/2018 19:48:33
46 vì búp bê ở trên cầm cặp, nhưng ở dưới không có.
Một cái cặp là 6 vì có hai cái cặp đè lên nhau
fun_qa0 fun_qa3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.28767 Trả lời NoName.28767
Thứ 3, ngày 13/11/2018 21:52:52
8+(5.10)=8+50=58
fun_qa3 fun_qa1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.28820 Trả lời NoName.28820
Thứ 5, ngày 15/11/2018 22:10:18
10+10+10=30
5+5+5=15
8+8+8=24
8+5*10=58
fun_qa2 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nhat nam Trả lời Nhat nam
Thứ 6, ngày 16/11/2018 15:51:40
10+10+10=30
5+5+5=15
8+8+8=24
8+5*10=58
fun_qa1 fun_qa1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
I'm Noob :'( Trả lời I'm Noob :'(
Thứ 6, ngày 16/11/2018 18:43:53
đầu tiên là cặp vàng: có 4 cái (nhìn kỉ thấy 2 cặp vàng ) ta có: 24/4=6 vậy cặp vàng là: 6
tiếp đến 2 người: có 3 người ta thấy mỗi người cầm 1 cái cặp vàng mà cặp vàng ta tìm được là 6 => tổng là: 18 rồi ta lấy 30-18=12 => 12/3=4 (vì ở đây có 3 người) vậy 2 người là: 4
rồi ta có: cặp nâu là:15/3=5 vậy cặp nâu là: 5
ta thấy phần cặp vàng + cặp nâu ta để ý hình như có 2 cặp nâu (để ý cái tay cầm thấy nó cao hơn 1 tý)
rồi ta để ý thấy cặp vợ chồng ko có cặp mùa vàng nên 
kết quả là: 6+(5+5)*4=46
đúng ko ?
fun_qa0 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tran ngoc Trả lời tran ngoc
Chủ nhật, ngày 18/11/2018 16:52:49
58
fun_qa2 fun_qa1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
le nhuoc Trả lời le nhuoc
Thứ 2, ngày 19/11/2018 09:46:02
58
fun_qa2 fun_qa1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguoi yeu gia dinh Trả lời nguoi yeu gia dinh
Thứ 2, ngày 19/11/2018 17:47:16
58
fun_qa1 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
slenderman Trả lời slenderman
Thứ 3, ngày 20/11/2018 22:53:34
8+3x10=110
fun_qa0 fun_qa2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
slenderman Trả lời slenderman
Thứ 3, ngày 20/11/2018 22:54:49
tôi nhầm đáp án thật là 58
fun_qa1 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.28944 Trả lời NoName.28944
Thứ 6, ngày 23/11/2018 14:22:28
bằng 130 là ngu như bò phải bang 58
fun_qa1 fun_qa1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Nguyen Tien Trả lời Nguyễn Nguyen Tien
Thứ 6, ngày 23/11/2018 20:32:36
110
fun_qa0 fun_qa1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Thị Phương Chi Trả lời Lê Thị Phương Chi
Chủ nhật, ngày 25/11/2018 21:39:39
Người=10
cặp=5
túi = 8
Túi + cặp × người= 8+5×10=58
fun_qa0 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Thị Hà Đón Trả lời Trần Thị Hà Đón
Thứ 3, ngày 27/11/2018 21:04:20
kết quả là 56
vì ở đoạn cặp màu vàng có 4 cái chứ không phải 3 nên ta có:
người là 10
cặp nâu là 5
cặp vàng là 6
kết quả 6+5*10=56
fun_qa0 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Thị Hà Đón Trả lời Trần Thị Hà Đón
Thứ 3, ngày 27/11/2018 21:07:14
nhầm một tí kết quả là 6+5*2*10=106 nên đáp án là 106
 
fun_qa0 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tên Ko Trả lời Tên Ko
Thứ 4, ngày 28/11/2018 18:25:23
56 đúng không bn
fun_qa0 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Y Thiên Hàn Trả lời Y Thiên Hàn
Thứ 4, ngày 28/11/2018 20:54:06
thật m.n hãy nhìn kĩ chỗ hai người đang ngối ấy người con gái ko cầm cái j trên tay giống như hình đầu tiên => hình đó ko cho số ta hiểu là 0 
những hình còn lại ta tình như thường 
* chú ý nhân trước cộng sau => ta được 6 
Tìm ra mỗi giá trị và kết quả bài toán?
fun_qa2 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
♥️♥️Ngáo+ ♥️♥️ Trả lời ♥️♥️Ngáo+ ♥️♥️
Thứ 6, ngày 30/11/2018 16:38:13
58
fun_qa0 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.29261 Trả lời NoName.29261
Thứ 6, ngày 07/12/2018 19:54:33
56
fun_qa1 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đỗ Trang Trả lời Đỗ Trang
Chủ nhật, ngày 09/12/2018 17:56:01
18
fun_qa0 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
MãiYêu SưTôn Trả lời MãiYêu SưTôn
Chủ nhật, ngày 16/12/2018 16:07:19
46 từ từ mn sẽ hỉu thui
fun_qa0 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tvthanhvan angel Trả lời tvthanhvan angel
Thứ 6, ngày 28/12/2018 16:52:21
câu này là 30 mà mn​
Tìm ra mỗi giá trị và kết quả bài toán?
fun_qa1 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tvthanhvan angel Trả lời tvthanhvan angel
Thứ 6, ngày 28/12/2018 16:53:58
xin lỗi nha là 46
cặp sách nâu là 5
fun_qa0 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
uzumaki naruto Trả lời uzumaki naruto
Thứ 3, ngày 01/01/2019 15:11:22
kết quả bằng 18
fun_qa0 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
3.9
90 sao / 23 đánh giá
5 sao - 15 đánh giá
4 sao - 2 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 1 đánh giá
1 sao - 5 đánh giá
Điểm 3.9 SAO trên tổng số 23 đánh giá
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Đố vui IQ khác
Tìm ra mỗi giá trị và kết quả bài toán?
Tìm ra mỗi giá trị và kết quả bài toán?
Tìm ra mỗi giá trị và kết quả bài toán?
Tìm ra mỗi giá trị và kết quả bài toán?
Tìm ra mỗi giá trị và kết quả bài toán?
Tìm ra mỗi giá trị và kết quả bài toán?
Tìm ra mỗi giá trị và kết quả bài toán?
Tìm ra mỗi giá trị và kết quả bài toán?
Tìm ra mỗi giá trị và kết quả bài toán?
Tìm ra mỗi giá trị và kết quả bài toán?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Google Facebook
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện