Mình tròn mắt nhỏ li ti, Mâm cơm đã dọn tôi thì ngồi lên?

Thứ 3, ngày 09/04/2019 09:37:22 - Đăng lên từ Doãn Hằng

Có một con cò đến ga tàu bỗng nhiên cò không tiến lên nữa hỏi tại sao?

Thứ 2, ngày 08/04/2019 10:00:23 - Đăng lên từ Hiểu Nguyễn

Làm sao để con kiến cõng con bò qua sông?

Thứ 7, ngày 06/04/2019 15:11:46 - Đăng lên từ Nguyễn Rin

Màu xanh tên Bạch lạ thay, Trúc xinh trúc mọc nơi này đó em?

Thứ 7, ngày 06/04/2019 08:59:06 - Đăng lên từ Pu Cha

Nơi nào ở huyện Chí Linh, Khi xưa Nguyễn Trãi đã về an cư?

Thứ 7, ngày 06/04/2019 08:58:04 - Đăng lên từ Pu Cha

Em làm nghiêng xe máy, cháy ô tô; Lật xe hồ, cong vành xe buýt. Hỏi em là ai?

Thứ 6, ngày 05/04/2019 10:10:46 - Đăng lên từ Li Na Nguyễn Trần

Cầu gì mà người ế muốn đi?

Thứ 5, ngày 04/04/2019 10:50:54

Siêu nhân đang biến hình, hỏi yêu quái đang làm gì?

Thứ 4, ngày 03/04/2019 10:44:40 - Đăng lên từ Kỳ Án

Lúc dài hai màu lúc ngắn một màu. Hỏi là cái gì?

Thứ 4, ngày 03/04/2019 10:38:14 - Đăng lên từ Nguyễn Thị Nga

Hoa gì bạn nhìn thấy được nhưng không bao giờ bắt được nó?

Thứ 5, ngày 28/03/2019 15:57:48 - Đăng lên từ Minh Nguyễn

Có một bà lão bả đi qua cầu ma. Hỏi bà đi đâu?

Thứ 5, ngày 28/03/2019 15:52:33 - Đăng lên từ Tedomotoji Minakoto

Cá gì mang tên một mùa trong năm?

Thứ 3, ngày 26/03/2019 09:15:25 - Đăng lên từ Hà Đăng

Con gì cắt đuôi thành con ngựa?

Thứ 7, ngày 23/03/2019 09:28:14 - Đăng lên từ Blue Hat

Sách gì mát nhất?

Thứ 5, ngày 21/03/2019 17:30:22

Một ông kia đi vô rừng gặp một bầy nai, hỏi có mấy con nai?

Thứ 4, ngày 20/03/2019 09:38:44 - Đăng lên từ Hồ Lộc
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang