Trắc nghiệm tri thức | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Loài sán dây ký sinh ở đâu trên trâu bò?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 06:24:47
Sán dây kí sinh ở đâu trên cơ thể người?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 06:24:39
Sán là máu kí sinh ở đâu trên cơ thể người?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 06:21:46
Ấu trùng sán lá máu lây qua người bằng cách nào?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 06:21:42
Lợn nuôi thường bị nhiễm loài sán nào?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 06:20:47
Cơ thể sán lá gan có hình gì?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:27:57
Sán lá gan kí sinh ở đâu trên trâu bò?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:27:08
Loài ấu trùng sán lá gan chui vào con gì kí sinh?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:24:13
Loài sán lá gan đẻ khoảng bao nhiêu trứng mỗi ngày?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:23:20
Ánh sáng truyền đi trong không khí với vận tốc gần bằng?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:21:52
Cái mà ta nhìn thấy trong gương phẳng là gì?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:21:31
Vật phát ra âm thanh gọi là gì?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:21:13
Vật phát ra âm thanh gọi là gì?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:20:45
Đơn vị của tần số là gì?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:20:25
....là số giao động trong một giây?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:20:06
Vật tốc truyền âm của chất nào lớn nhất?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:19:41
Loài cá nào sau đây phát ra siêu âm?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:18:49
Ngôn ngữ nước nào có 29 chữ cái?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:17:35
1000W =...Kw?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:17:22
Nhà thơ nào hiệu là Thanh Hiên?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:17:06
1 tấn =...tạ?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:15:48
1kg =....g?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:11:35
10 yến =...tạ?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:10:26
Lực làm cho lò xo bị biến dạng là lực gì?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:10:00
Ai là người đầu tiên làm các thí nghiệm để nghiên cứu về chuyển động?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:09:39
Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau bởi một lực gọi là gì?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:09:28
Công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng đều là gì?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 4, ngày 08/08/2018 00:01:31
Trong chuyển động thẳng đều gia tốc như thế nào?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 3, ngày 07/08/2018 23:47:21
Những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi gọi là gì?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 3, ngày 07/08/2018 23:47:10
....là sự thay đổi vị trí của vật này với vật khác theo thời gian?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 3, ngày 07/08/2018 23:46:43
Loại bệnh tấn công châu Âu trong thế kỷ 14 là gì?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 3, ngày 07/08/2018 23:44:54
Loài nào có khối lượng lớn nhất trong lớp Giáp xác?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 3, ngày 07/08/2018 23:43:54
Loài mọt ẩm thở bằng gì?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 3, ngày 07/08/2018 23:43:40
Loài cua nhện sống ở đâu?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 3, ngày 07/08/2018 23:43:22
Loài nào có tập tính bò ngang?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 3, ngày 07/08/2018 23:42:40
Các chân hàm của tôm có tác dụng gì?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 3, ngày 07/08/2018 23:41:37
Loài tôm kiếm ăn vào lúc nào?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 3, ngày 07/08/2018 23:40:58
1 tạ = ? kg
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 3, ngày 07/08/2018 22:38:14
Lực ma sát làm... chuyển động của vật?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 3, ngày 07/08/2018 22:36:55
Công thức tính quãng đường của chuyển động thẳng đều là?
Cường Ramos(FC Real Marrid) - Thứ 3, ngày 07/08/2018 22:33:43
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang