Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Careless Whisper - George Michael

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 5, ngày 11/07/2019 17:53:55
12 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
I feel so unsure
As take your hand and lead you to the dance floor
As music dies, something in your eyes
Calls mind a silver screen and all its sad goodbyes
I'm never gonna again, guilty feet have got no rhythm
Though it's easy to pretend, I know you're a fool

I have known better than to cheat a friend
And waste a chance that I'd given
So I'm never gonna again the way I danced with you
Time can never mend
The whisper of a good friend
To the and mind, ignorance is kind

There's comfort in the truth, pain is all that you'll find
I'm never gonna dance again, guilty feet have no rhythm
Though it's easy pretend, I know you're not a fool
I should have better than to cheat a friend
waste a chance that I'd been given

So I'm never gonna dance again way I danced with you
Never without your love
Tonight the music seems loud
I wish that we could lose crowd
it's better this way
We'd hurt each other with things we want to say

could have been so good together
We could have lived this forever
But now who's dance with me?
Please stay
I'm never gonna dance again, guilty feet have got rhythm
Though it's to pretend, I know you're not a fool

I should have known than to cheat a friend
waste a chance that I'd been given
So I'm never gonna dance again the way danced with you
Now that you're now that you're gone
Was what did so wrong

So wrong you had to leave me alone?
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang