Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Careless Whisper - George Michael

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 5, ngày 11/07/2019 17:53:55
26 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
I feel so unsure
As I take your hand and lead you to the floor
As the music dies, in your eyes
Calls to mind a silver screen and all its goodbyes
I'm never dance again, guilty feet have got no rhythm
Though it's easy to pretend, I know you're not fool

I should have better than to cheat a friend
And waste a chance I'd been given
So I'm never gonna dance again the way I with you
Time can never mend
The whisper of a good friend
To the heart and ignorance is kind

There's no comfort in the pain is all that you'll find
I'm never gonna dance again, feet have got no rhythm
Though easy to pretend, I know you're not a fool
should have known better than to cheat a friend
And waste a chance I'd been given

So I'm never gonna dance again way I danced with you
Never without your love
the music seems so loud
I wish that we could lose this
it's better this way
We'd hurt each other the things we want to say

We could been so good together
We could have this dance forever
But now who's dance with me?
Please stay
I'm never gonna dance again, guilty have got no rhythm
Though it's easy to pretend, I know you're not a

I should have known better than to a friend
And waste chance that I'd been given
So I'm never dance again the way I danced with you
Now that you're gone, now that you're
Was what I did wrong

So wrong That had to leave me alone?
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang