Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

The Nights - Avicii

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 4, ngày 10/07/2019 11:52:58
28 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Once a younger year
When all our shadows
The animals inside came to play
When face to face all our fears
Learned lessons through the tears

Made memories we knew would never
One day my father told me
Son, don't let it slip
He took me in his arms, I heard say
When you get older
wild heart will live for younger days

Think of me if ever you're
He said, one you'll leave this world behind
So live a life you will
My father told me when I just a child
These are the that never die

My father told me
When thunder start pouring down
Light a fire they can't out
Carve your into those shining stars
He said, go venture far beyond shores
Don't forsake this life of

guide you home no matter where you are
One day father he told me
Son, don't let it away
When was just a kid, I heard him say
When you get older
Your heart will live for younger days

Think of me if ever you're
He said, one day you'll leave world behind
So live a life you will
My father told me when I was a child
These the nights that never die

My father told me
These the nights that never die
My father told me
My father told me
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang