Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Show Me The Meaning Of Being Lonely - Backstreet Boys

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 5, ngày 11/07/2019 16:58:28
15 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Show me the meaning of lonely
So many words the broken heart
It's hard to see in a love
So hard to breathe
Walk with me, maybe
Nights light so soon become

Wild and free I feel the sun
Your every wish be done
They tell me
Show me the meaning of lonely
Is this the feeling I need to with?
me why I can't be there where you are

There's something missing my heart
Life goes on it never ends
Eyes of stone observe the
They never say forever gaze only
Guilty roads to an endless

There's no control
Are you me now?
Your every wish be done
They tell me
Show me meaning of being lonely
Is this the feeling I to walk with?
Tell me why I can't be there you are

There's missing in my heart
There's nowhere to run
I have no to go
Surrender my heart, body, soul
How can it be
You're asking me
To the things you never show?
are missing in my heart

Tell me why can't I be there where are?
Show me the meaning of being
Is this feeling I need to walk with?
Tell me why I can't be where you are
There's something missing in heart

Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang