Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

Show Me The Meaning Of Being Lonely - Backstreet Boys

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 5, ngày 11/07/2019 16:58:28
33 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Show me the meaning being lonely
So words for the broken heart
It's hard see in a crimson love
So hard to breathe
with me, and maybe
Nights of light soon become

Wild free I could feel the sun
every wish will be done
They tell me
Show me meaning of being lonely
Is this the feeling I need to walk
Tell me why can't be there where you are

There's something in my heart
goes on as it never ends
of stone observe the trends
They never say forever gaze only
Guilty roads to endless love

There's no control
Are you with now?
Your every wish will be
They tell me
me the meaning of being lonely
Is this the feeling I to walk with?
Tell me why can't be there where you are

There's missing in my heart
There's nowhere to run
I have no to go
Surrender my body, and soul
How can it be
You're asking me
To feel the things you never
are missing in my heart

Tell me why can't I be there where are?
Show me meaning of being lonely
this the feeling I need to walk with?
me why I can't be there where you are
something missing in my heart

Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang