Gửi bài tập bạn cần làm

Ba lần kháng chiến chống Nguyên Mông (Lịch sử - Lớp 10) (chưa có lời giải)

huyen chinh ngo
Thứ 4, ngày 20/03/2019 18:41:13
ĐIỀN VÀO CHỔ TRỐNG về 3 lần kháng chiến chống Nguyên Mông
-Quân Mông Nguyên: + Lãnh đạo:............................
+ Âm mưu:..................................................................
+ Qúa trình xâmlược:..................................................
....................................................................................
....................................................................................
+ Kết quả:....................................................................
-Nhà Trần: + Các vị tướng lãnh đạo tài giỏi:...............
+Kế sách đánh giặc:...................................................
+Kết quả:......................................................................
+ Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa:...............................

Câu nào diễn tả không đúng tính chất hóa học của lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh? (Hóa học - Lớp 10)

huyen chinh ngo
Thứ 4, ngày 20/03/2019 17:56:32
Câu nào diễn tả không đúng tính chất hóa học của lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh?
A. axit sunfuric chỉ có tính ô xi hóa
B. Lưu huỳnh vừa có tính ô xi hóa, vừa có tính khử
C. axit sunfuhidric vừa có tính khử, vừa có tính ô xi hóa
D. Lưu huỳnh đioxit chỉ có tính khử

Hãy chọn thứ tự so sánh tính axit đúng trong các dãy so sánh sau đây (Hóa học - Lớp 10)

huyen chinh ngo
Thứ 4, ngày 20/03/2019 17:08:08
Hãy chọn thứ tự so sánh tính axit đúng trong các dãy so sánh sau đây:
A.HCl>H2S>H2CO3
B.HCl>H2CO3>H2S
C.H2S>HCl>H2CO3
D.H2S>H2CO3>HCl

Hai nguyên tố X và Y thuộc cùng 1 chu kì và thuộc hai ô liên tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn, tổng số đơn vị điện tích hạt nhân của X và Y là 25. Xác định X và Y. Viết cấu hình e của X và Y (Hóa học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Rakastan Sinua
Thứ 4, ngày 20/03/2019 16:46:41
Câu 1. Hai nguyên tố X và Y thuộc cùng 1 chu kì và thuộc hai ô liên tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn, tổng số đơn vị điện tích hạt nhân của X và Y là 25.
a) Xác định X và Y. Viết cấu hình e của X và Y.
b) X, Y là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất khí với hiđro của X và Y.
Câu 2. X và Y thuộc cùng chu kì ở hai nhóm B liên tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn, tổng số e của X và Y là 51. Xác định X, Y?

Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h = 10 so với mặt đất, g = 10m/s. Khi vật nặng bằng 1/2 lần thế năng thì vật ở độ cao nào so với mặt đất? (Vật lý - Lớp 10)

Trang Moon
Thứ 4, ngày 20/03/2019 15:15:58
một vật được thả rơi tự do từ độ cao h= 10 so với mặt đất g=10m/s
a khi vật nặng bằng 1/2 lần thế năng thì vật ở độ cao nào so với mặt đất
b tính vật tốc của vật khi chạm đất
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 17 - 23/03 | Tháng 03-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Công Thành 164 743
2 AKAI SHUICHI 141 619
3 Hạ Hạ 85 381
4 Nguyễn Nhật Thúy Hiền 74 324
5 Trịnh Quang Đức 69 292
Lên đầu trang