Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Một người có khối lượng m1 = 60kg đứng trên một xe có khối lượng m2 = 240kg đang chuyển động trên đường với vận tốc 2m/s. Tính vận tốc của xe nếu người nhảy ra sau xe với vận tốc 4m/s đối với xe? (Vật lý - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Xuyến Chi Nguyễn
Thứ 4, ngày 23/01/2019 22:47:18
Một người có khối lượng m1 =60kg đứng trên một xe có khối lượng m2 = 240kg đang chuyển động trên đường với vận tốc 2m/s.Tính vận tốc của xe nếu người.
a. Nhảy ra sau xe với vận tốc 4m/s đối với xe.?
b. Nhảy ra phía trước xe với vận tốc 4m/s đối với xe.? c.Nhảy khỏi xe với vận tốc vector v1 đối với xe ,vector v1 vương góc với thành xe.?

Tìm giá trị của m để mỗi biểu thức luôn âm: (m - 4)x^2 + (m + 1)x + 2m - 1; (m + 2)x^2 + 5x - 4 (Toán học - Lớp 10)

Hà Na
Thứ 4, ngày 23/01/2019 20:32:18
Tìm giá trị của m để mỗi biểu thức luôn âm:
a/ (m - 4)x^2 + (m + 1)x + 2m - 1
b/ (m + 2)x^2 + 5x - 4
c) mx^2-12x-5
d/ -x^2+4(m+1)x+1-m^2
e) -X^2 +2m căn 2x - 2m^2-1
f/ (m-2)x^2 -2 (m-3) x+m-1

Rewrite these sentences with suggested word: Daisy didn't pass her exam because she didn't study hard (Tiếng Anh - Lớp 10)

Nguyễn Ngọc Yến Như
Thứ 4, ngày 23/01/2019 19:52:42
Rewrite these sentences with suggested word:
1. Daisy didn't pass her exam because she didn't study hard.
=> Because of
2. He gave up his job because of his age.
=> Because
3. Jane was worried because it started to rain.
=> Because of
4. He didn't stop his car although the traffic lights turned red.
=> In spite of
5. In spite of his hard life, he is determined to study well.
=>Although
6. We took a lot of photos though the sky was cloudy.
=>Despite
7. We couldn't drive because of the fog.
=> Because
8. I couldn't get to sleep last night because it was noisy in the next apartment.
=> Because of
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 20 - 26/01 | Tháng 01-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Toinh 195 914
2 ➻❥мαɾ࿐ 158 781
3 Nguyễn Xuân Hiếu 149 745
4 Ma Kết Bé Nhỏ 89 445
5 ɭεɠεռɖ-ɷɑɠռεŧσ 84 424
Google Facebook
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện