Giải bài tập Lớp 11 - Lớp 11 | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Từ một dung dịch có pH = 6 muốn tạo thành dung dịch có pH < 6 thì phải cho vào dung dịch đó? (Hóa học - Lớp 11)

Aoko Sakamoto
Thứ 7, ngày 18/08/2018 20:01:07
Từ một dung dịch có pH = 6 muốn tạo thành dung dịch có pH < 6 thì phải cho vào dung dịch đó?

Dung dịch NaOH có PH = 12. Pha loãng dung dịch này để được dung dịch PH = 10. Tính tỉ lệ V.NaOh/V.H2O (Hóa học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Aoko Sakamoto
Thứ 7, ngày 18/08/2018 19:40:16
Câu 1: Ddịch NaOH có pH = 12. Pha loãng dd này bằng nước để được dd NaOH có pH = 10. Tỉ lệ VNaOH/VH2O bằng
A. 100/1                      B. 99/1                         C. 1/99                         D. 1/100
Câu 2. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng
A. 1                             B. 4                              C. 3                              D. 2
 
Câu 3. Hòa tan 4,9 gam H2SO4 vào nước để được 1 lit dung dịch. pH của dung dịch axit này là:
A. 4                   B. 1                              C. 3                                          D. 2

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại (Tiếng Anh - Lớp 11)

Nguyễn Hoàng Sơn
Thứ 7, ngày 18/08/2018 11:04:48
Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng. Tính nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 và tính V? (Hóa học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Mai Chi
Thứ 7, ngày 18/08/2018 10:38:02
Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng. Tính nồng độ mol của dung dịch Al2(SO4)3 và tính V?

Tính % khối lượng mỗi kim loại trong X và aM (Hóa học - Lớp 11) (chưa có lời giải)

Anh Lê Việt
Thứ 7, ngày 18/08/2018 09:28:17
cho 20.8 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu vào 600ml AgNO3 aM phản ứng xong thu đc chất rắn A gồm 2 kim loại và dd B,cho A tác dụng vs H2SO4 đặc nóng dư khí giải phóng tác dụng vừa đủ vs 350 ml dd Br2 1M, cho dd NaOH dư vào dd B, lọc thu đc kết tủa đem nung tới khối lượng ko đổi thu đc 24 g chất rắn. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong X và aM
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 12 - 18/08 | Tháng 08-2018 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Xuân Hiếu 287 1.409
2 My Ngoc 232 1.087
3 Trần Thìn 186 909
4 Nguyễn Thị Thu Trang 196 868
5 Nguyễn Huyền Hảo 164 764
Tháng 7 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang