Giải bài tập Lớp 6 - Lớp 6 | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tìm số tự nhiên x biết: 91 chia hết cho x, 26 chia hết cho x và 10 < x < 30 (Toán học - Lớp 6)

Mimyry Yuki
Thứ 4, ngày 15/08/2018 21:15:44
Tìm số tự nhiên x biết
a,91 chia hết cho x,26 chia hết cho x và 10<x<30
b,x chia hết cho 15,14,20 và 400 ≤ x ≤ 1200

Tìm ƯCLN rồi tìm ƯC của: 40 và 80 (Toán học - Lớp 6)

cua coy1999
Thứ 4, ngày 15/08/2018 20:30:22
Tìm UwCLN rồi tìm ƯC của:
1) 40 và 80
2) 16 và 42
3) 60 và 90

Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh (Tiếng Anh - Lớp 6)

Kinomoto Sakura
Thứ 4, ngày 15/08/2018 20:15:30
Sap xep thanh cau hoan chinh (ko them tu)
1.house/ a Minh/ lake./ a/ live/ in/ near
2.yard/ front/ school./ There/ big/ of/ is/ our/ in
3.many/ right/ the/ meseum?/ Are/ flowers/ the/ there/ to/ of
4.next/ photocopy./ What/ store/ there/ the/ is/ to
5.hospital/ family?/ in/ the/ city./ My/ a/ works/ in
6.his/ friend/ in/ family/ My/ Hanoi./ doesn't/ with/ live
7.brushes/ six/ gets/ her/ o'clock./ Hoa/ at/ up/ teeth/ and

Tính: 1/2.4 + 1/4.6 + 1/6.8 +...+ 1/18.20 (Toán học - Lớp 6)

Đào Hoài Nam
Thứ 4, ngày 15/08/2018 19:53:19
a, 1/2.4 + 1/4.6 + 1/6.8 +...+1/18.20
b, 1/1.3 + 1/3.5 +...+ 1/29.31

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc (Tiếng Anh - Lớp 6)

Kinomoto Sakura
Thứ 4, ngày 15/08/2018 17:56:14
chia dang dung dong tu trong ngoac 1.My brother (not live) ................ in Ha Noi.He (live) ....... in Ho Chi Minh City. 2.Our school (have) .................. a small garden.There (be) .............. many flowers in it. 3.What time .............. your son (get up) .......... everymorning? 4..................... Your parents (go) ............... to work every day? 5.Nam (wash) ............. his face at 6.15. 6.We (not have) ......... breakfast at 6.30 every morning. 7.She can (speak) ..................... English. 8..................... He (eat) ............... a lot of meat? 9.Where ................ Mai (be) ................... now?She (play) ............... in the garden.

Tìm x thuộc N biết: a) 6 chia hết x - 1; b) 14 chia hết 2x + 3 (Toán học - Lớp 6)

Nguyễn Hoàng Bảo Quyên
Thứ 4, ngày 15/08/2018 17:39:21
Bài 9: Tìm x thuộc N
1, 6 chia hết x-1
2, 14 chia hết 2x +3
3, x chia hết 18 ( 0<x<,= 50)
4, 3^x + 89 = (2^9 +1) . (2^9 +2)
Bài 10
a, viết dạng tổng quát của phép chia a cho 2;3
b CMR
(n-1) .n. (n+1) chia hết cho 3

Hãy nói cảm nghĩ của bạn về người cha tuyệt vời (Ngữ văn - Lớp 6)

Diana Milya
Thứ 4, ngày 15/08/2018 15:27:28
Lưu ý : Không nhận những bài văn chép sách giải, chép mạng. "-"
Có một nghịch lý, chúng ta rất dễ nói lời yêu thương ai đó, ngoại trừ cha của mình. Người đã hi sinh cả cuộc đời chăm lo, quan tâm và dành cho mình tất cả những điều tốt đẹp nhất có thể.
Tuy nhiên, liệu có ai đủ can đảm dũng khí để nói 3 tiếng: "Con yêu cha"?
Tại sao nói một câu yêu thương vốn là điều rất dễ dàng, nhưng khi dành cho cha lại trở nên khó khăn như thế?
Hãy nói cảm nghĩ của bạn về người cha tuyệt vời đó nhé!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 12 - 18/08 | Tháng 08-2018 | Yêu thích
Tháng 7 Trắc nghiệm Xếp Hạng
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang