Gửi bài tập bạn cần làm

Một số loại hoa có cả nhị và nhụy? (Khoa học - Lớp 5)

Anonymous - Người dùng ẩn danh
Thứ 5, ngày 14/03/2019 21:08:46
​Một số loại hoa có cả nhị va nhụy.​
...............
Một số loại hoa chỉ có nhị hoặc nhụy
................
Mỗi câu 4 y trở lên.

Nêu các bộ phận của cây xanh có hoa và chức năng của từng bộ phân (Khoa học - Lớp 6) (chưa có lời giải)

ngoc phan
Thứ 4, ngày 13/03/2019 20:18:57
Nêu các bộ phận của cây xanh có hoa và chức năng cua từng bộ phân
Cây có hoa có 6 cơ quan và chức năng của chúng là:
- Hoa : Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả.
- Quả : Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt.
- Hạt : Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống.
- Rễ : Hấp thụ nước và muối khoáng cho cây.
- Thân : Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây.
- Lá : Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây, trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước.
Chức năng
+ Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt :
+ Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Trao đổi khí và môi trường bên ngoài và thoát hơi nước : Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được.
+ Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả
+. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây
+ Nảy mầm thành cây con duy trì và phát triển nòi giống
+ . Hấp thu nước và các muối khoáng cho cây .

Tính thể tích khí clo thu được ở đktc khi cho 7,3g HCl tác dụng với: MnO2, KMnO4 (Khoa học - Lớp 10)

ji hoon
Thứ 6, ngày 18/01/2019 18:35:29
Câu 1
a) tính thể tích khí clo thu được ở đktc khi cho 7,3 g HCL tác dụng với : MnO2 ,KMnO4.
b) cho 8,7 g mangan đioxit vào dd axit clohiddric dư. Tính thể tích khí bay ra (đktc) dẫn khí này vào bột nhôm nung nóng. Tính khối lượng sản phẩm
c) cho 5,4 g nhôm tác dụng với dd HCL Thì thể tích khí hidro sinh ra ở đktc là bao nhiêu?
d) cần bao nhiêu g KMnO4 và bao nhiêu ml dd HCL 1M để điều chế đủ khí clo tác dụng với Fe, tạo nên 16,25g FeCl3?
e) tính khối lượng cu và thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng nếu có 27g CuCl2 tạo thành .
" Giúp mình với "

Hãy xác định công thức của hợp chất khí A biết rằng A là oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxi (Khoa học - Lớp 9)

Trung Lấm
Thứ 4, ngày 09/01/2019 21:49:24
Hãy sác định công thức của hợp chất khí A biết rắng:
-A là oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxi
-1 gam khí A chiếm thể tích la 0,35 lít ở đktc
Hòa tan 12,8 gam hợp chất khí A vào 300ml dd NaOHEm 1,2M hãy cho biết muối nào thu được sau phản ứng tính nồng độ mol muối
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 17 - 23/03 | Tháng 03-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Công Thành 162 737
2 AKAI SHUICHI 141 619
3 Hạ Hạ 85 381
4 Nguyễn Nhật Thúy Hiền 73 319
5 Trịnh Quang Đức 68 287
Lên đầu trang