Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Bằng các sự kiện lịch sử 1858-1884 hãy làm rõ trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp? (Lịch sử - Lớp 8)

Anonymous - Người dùng ẩn danh
Thứ 7, ngày 19/01/2019 19:28:50
- Bằng các sự kiện lịch sử 1858-1884 hãy làm rõ trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp. Hoặc Chứng Minh nhận định : '' Nhà Nguyễn phải chịu trách nhiệm chính trong việc để mất nước''
-Bằng kiến thức lịch sử VN giai đoạn 1858-1884, em hãy làm rõ:
+ Những yếu tố cơ bản thúc đẩy thực dân Pháp xâm lược nước ta ?
+ Những cơ hội mà nhà Nguyễn có thể đánh Pháp giành độc lập ? Em có nhận xét gì về thái độ chống Pháp của nhà Nguyễn?
-Hãy chứng minh nhận định : Việc nước ta rơi vào tay Pháp cuối thế kỉ XIX là từ chỗ không tất yếu thành tất yếu?

Quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam diễn ra như thế nào? (Lịch sử - Lớp 8)

Cry Baby
Thứ 7, ngày 19/01/2019 17:13:12
1. Quá trình thực dân Pháp xâm lược VN diễn ra như thế nào
2. Pháp xâm lược VN trong bối cảnh lịch sử như thế nào? Khái quát tiến trình Pháp Xâm lược VN

Trong cuộc kháng chiến khởi nghĩa chống quân xâm lược phương Bắc của dân tộc ta từ thế kỉ 3 đến thế kỉ 5 đã xuất hiện những văn kiện quan trọng. Em hãy cho biết đó là văn kiện nào? của ai (Lịch sử - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Dieu Thuy
Thứ 6, ngày 18/01/2019 19:03:22
Trong cuộc kháng chiến khởi nghĩa chống quân xâm lược phương Bắc của dân tộc ta từ thế kỉ 3 đến thế kỉ 5 đã xuất hiện những văn kiện quan trọng. Em hay cho biết
a, Đó là văn kiện nào? của ai
b, hoàn cảnh ra đời của các văn kiện đó
c, chọn và tóm tắt nội dung 1 văn kiện mà em tâm đắc

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử chống quân Minh. Trong tất cả nguyên nhân, nguyên nhân nào là nguyên nhân quan trọng nhất? Vì sao? (Lịch sử - Lớp 7)

Phúc Mai
Thứ 4, ngày 16/01/2019 09:36:53
Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử chống quân Minh
Trong tất cả nguyên nhân, nguyên nhân nào là nguyên nhân quan trọng nhất? Vì sao?

Đánh giá vai trò của Liên Xô và Anh, Mĩ trong chiến tranh thế giới thứ 2? (Lịch sử - Lớp 8)

Tuyền Phạm
Thứ 3, ngày 15/01/2019 21:06:06
Bằng những kiến thức đã học về chiến tranh thế giới thứ 2 (1939-1945).
Em hãy:
a) Hãy đánh giá vai trò của Liên Xô và Anh, Mĩ trong chiến tranh thế giới thứ 2.
b) Từ cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, em hãy rút ra bài học gì cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 20 - 26/01 | Tháng 01-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Toinh 190 889
2 Nguyễn Xuân Hiếu 125 625
3 ➻❥мαɾ࿐ 114 569
4 Nguyễn Tấn Hiếu 75 325
5 kẻ Giấu Mặt 66 298
Google Facebook
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện