Gửi bài tập bạn cần làm

Viết chương trình bằng câu lệnh while do (Tin học - Lớp 8) (chưa có lời giải)

Trà Giang
Thứ 4, ngày 20/03/2019 08:36:25
Viết chương trình bằng câu lệnh while do
P= 1. 1/2 . 1/3....
T= 1+3+5.....+n

Viết chương trình in ra mẫu nhãn vỡ (Tin học - Lớp 9) (chưa có lời giải)

Khang Đoàn
Thứ 3, ngày 19/03/2019 20:07:47
1. Viết chương trình in ra mẫu nhãn vỡ
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Trường: ...........................................*
* Lớp: .................................................*
* Họ tên: .............................................*
* Năm học 2018 - 2019 *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
2. Viết chương trình vẽ hai hình chữ nhật
3. Viết chương trình in ra màn hình mẫu sau:
*
***
** **
** **
*********
** **
** **
4. Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật in ra màn hình diện tích và chu vi của nó
5. Nhập vào bán kính của hình tròn, in ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Trong hệ điều hành Windows, xâu kí tự nào dưới đây không thể dùng làm tên tệp? (Tin học - Lớp 5)

Thảo Linh Trần Vũ
Thứ 3, ngày 19/03/2019 18:06:45
Trong hệ điều hành windows, xâu kí tự nào dưới đây không thể dùng làm tên tệp?
A. Giaymoi.doc     B. Baitap. pas     C. Anh. bmp     D. http: //vtv.vn
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 17 - 23/03 | Tháng 03-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Công Thành 164 743
2 AKAI SHUICHI 141 619
3 Hạ Hạ 85 381
4 Nguyễn Nhật Thúy Hiền 74 324
5 Trịnh Quang Đức 69 292
Lên đầu trang