Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Tính tổng hai số tự nhiên a và b với a, b được nhập từ bàn phím. Xác định In put, out put của bài toán trên (Tin học - Lớp 8)

Tuấn Pkick
Chủ nhật, ngày 13/01/2019 10:08:00
Bài toán : Tính tổng hai số tự nhiên a và b với a ,b đc nhập từ bàn phím
a,Xácđịnh In put,Ont put của bài toán trên ?
b,hãy viết chương trình Pascal ?

Viết công thức nhập 1 mảng n phần tử và thực hiện các yêu cầu sau (Tin học - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Anonymous - Người dùng ẩn danh
Thứ 3, ngày 08/01/2019 22:17:42
Viết công thức nhập 1 mảng n phần tử và thực hiện các yêu cầu sau:
- nhập từ bàn phím
- cho hiện ra màn hình
- tính tổng các số âm-> hiện ra màn hình
- đếm các phần tử lẻ-> hiện ra màn hình
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 13 - 19/01 | Tháng 01-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Toinh 180 839
2 ➻❥мαɾ࿐ 101 504
3 Nguyễn Tấn Hiếu 68 291
4 Đỗ Khánh Linh 51 244
5 Việt Nam Chiến Thắng 55 235
Google Facebook
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện