Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi đề thi của bạn

15 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 6

Môn thi Tiếng Anh - Lớp 6, Số lượng câu hỏi: 15, Thời gian làm bài: 15 phút, 34 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Đề thi được gửi lên từ
Hoang Anh Thu Vo
Thứ 6, ngày 12/01/2018 21:48:14
509 lượt xem
Bài 1: Loại bỏ một từ khác với các từ còn lại
1. a. morning b. afternoon c. evening d. bye
2. a. fine b. good c. night d. old
3. a. children b. we c. you d. I
4. a. am b. say c. is d. are
5. a. twenty b. twelve d. eight d. name
Bài 2: Chọn một từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu sau:
6. "Hello." ".................."
a. Hello b. Bye c. Goodbye d. Goodnight
7. My name .... Nam.
a. am b. is c. are d. say
8. How .....?
a. you is b. is you c. are you d. you are
9. ".........." "I'm twelve."
a. How old are you b. How old you are?
c. I'm eleven d. How you are?
10. two x six = ....
a. twenty b. eleven c. twelve d. thirteen
Bài 3: Chọn một từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu sau:
Miss Hoa: Good morning, children.
Children: Good (11) ...., Miss Hoa.
Miss Hoa: How are you?
Children: We (12) .... fine, thank you. (13) ....?
Miss Hoa: fine, (14) .... . Goodbye.
Children: (15) .... .
11. a. morning b. afternoon c. evening d. night
12. a. am b. is c. are d. (để trống)
13. a. And you b. How are you c. How old are you d. How old you
14. a. thank b. thanks c. thanks you d. thank children
15. a. Good afternoon b. Good night c. Hi d. Bye
4.8
19 sao / 4 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 4.8 SAO trên tổng số 4 đánh giá
Bình luận
Chitourga Shinga
Thứ 5, ngày 18/01/2018 19:59:51
Bài 1:
1.d             2.c             3.a             4.b               5.d
Bài 2:
6.d             7.b             8.c             9.a              10.c
Bài 3:
11.a           12.c           13.a            14.b            15.d
Bài này quá dễ
exam2 exam0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
4.6
199 sao / 43 đánh giá
5 sao - 38 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 1 đánh giá
1 sao - 3 đánh giá
Điểm 4.6 SAO trên tổng số 43 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Loading...
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang