Gửi đề thi của bạn

15 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 6

Môn thi Tiếng Anh - Lớp 6, Số lượng câu hỏi: 15, Thời gian làm bài: 15 phút, 199 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Hoang Anh Thu Vo | Chat Online
Thứ 6, ngày 12/01/2018 21:48:14
2.087 lượt xem
Bài 1: Loại bỏ một từ khác với các từ còn lại
1. a. morning b. afternoon c. evening d. bye
2. a. fine b. good c. night d. old
3. a. children b. we c. you d. I
4. a. am b. say c. is d. are
5. a. twenty b. twelve d. eight d. name
Bài 2: Chọn một từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu sau:
6. "Hello." ".................."
a. Hello b. Bye c. Goodbye d. Goodnight
7. My name .... Nam.
a. am b. is c. are d. say
8. How .....?
a. you is b. is you c. are you d. you are
9. ".........." "I'm twelve."
a. How old are you b. How old you are?
c. I'm eleven d. How you are?
10. two x six = ....
a. twenty b. eleven c. twelve d. thirteen
Bài 3: Chọn một từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu sau:
Miss Hoa: Good morning, children.
Children: Good (11) ...., Miss Hoa.
Miss Hoa: How are you?
Children: We (12) .... fine, thank you. (13) ....?
Miss Hoa: fine, (14) .... . Goodbye.
Children: (15) .... .
11. a. morning b. afternoon c. evening d. night
12. a. am b. is c. are d. (để trống)
13. a. And you b. How are you c. How old are you d. How old you
14. a. thank b. thanks c. thanks you d. thank children
15. a. Good afternoon b. Good night c. Hi d. Bye
Bình luận
Chitourga Shinga | Chat Online
Thứ 5, ngày 18/01/2018 19:59:51
Bài 1:
1.d             2.c             3.a             4.b               5.d
Bài 2:
6.d             7.b             8.c             9.a              10.c
Bài 3:
11.a           12.c           13.a            14.b            15.d
Bài này quá dễ
10 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ღїαɱ_ᗪɾą《我真的好累》 | Chat Online
Thứ 4, ngày 09/01/2019 20:16:36

Bài 1:
1.d             2.c             3.a             4.b               5.d
Bài 2:
6.d             7.b             8.c             9.a              10.c
Bài 3:
11.a           12.c           13.a            14.b            15.d
 
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thắng Đinh Văn Hoàng | Chat Online
Thứ 5, ngày 14/03/2019 21:49:05
bay dat lam theo
 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Văn Độ | Chat Online
Thứ 3, ngày 09/07/2019 09:36:55
Bài 1: 1.d 2.c 3.a 4.b 5.d Bài 2: 6.d 7.b 8.c 9.a 10.c Bài 3: 11.a 12.c 13.a 14.b 15.d chưa chắc nữa
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ღŦเểų☂Ɣღ | Chat Online
Thứ 7, ngày 23/11/2019 22:13:49
Bài 1: Loại bỏ một từ khác với các từ còn lại
1. a. morning b. afternoon c. evening d. bye
2. a. fine b. good c. night d. old
3. a. children b. we c. you d. I
4. a. am b. say c. is d. are
5. a. twenty b. twelve d. eight d. name
Bài 2: Chọn một từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu sau:
6. "Hello." ".................."
a. Hello b. Bye c. Goodbye d. Goodnight
7. My name .... Nam.
a. am b. is c. are d. say
8. How .....?
a. you is b. is you c. are you d. you are
9. ".........." "I'm twelve."
a. How old are you b. How old you are?
c. I'm eleven d. How you are?
10. two x six = ....
a. twenty b. eleven c. twelve d. thirteen
Bài 3: Chọn một từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu sau:
Miss Hoa: Good morning, children.
Children: Good (11) ...., Miss Hoa.
Miss Hoa: How are you?
Children: We (12) .... fine, thank you. (13) ....?
Miss Hoa: fine, (14) .... . Goodbye.
Children: (15) .... .
11. a. morning b. afternoon c. evening d. night
12. a. am b. is c. are d. (để trống)
13. a. And you b. How are you c. How old are you d. How old you
14. a. thank b. thanks c. thanks you d. thank children
15. a. Good afternoon b. Good night c. Hi d. Bye
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thy | Chat Online
Thứ 6, ngày 14/02/2020 17:55:39
Bài 1: 1.d 2.c 3.a 4.b 5.d Bài 2: 6.d 7.b 8.c 9.a 10.c Bài 3: 11.a 12.c 13.a 14.b 15.d
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
3.8
30 sao / 8 đánh giá
5 sao - 4 đánh giá
4 sao - 2 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 3.8 SAO trên tổng số 8 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Lên đầu trang