Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi đề thi của bạn

5 câu trắc nghiệm tiếng Anh 9: Choose the best options to complete the sentences

Môn thi Tiếng Anh - Lớp 9, Số lượng câu hỏi: 5, Thời gian làm bài: 15 phút, 14 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Đề thi được gửi lên từ
Ice Phoenix
Thứ 6, ngày 12/01/2018 22:38:26
428 lượt xem
1. The application form should be sent together with the application ______
a. Fee
b. fare
c. sum
d. finance
2. The poor student luckily received a grant from a(n) _____
a. organizer
b. authority
c. supporter
d. sponsor
3. You should concentrate _____your work. Do not make personal calls.
a. on
b. in
c. with
d. for
4. The chance of her great job resulted _____ her effort and confidence
a. in
b. from
c. by
d. with
5. I am sorry. You are not _____ the job. You can't type.
a. suitable to
b. successful with
c. accurate in
d. qualified for
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Nguyễn Trà My
Thứ 6, ngày 26/01/2018 20:49:34
1. A
2. D
3. K biết nữa
4. B
5. A
Kết quả cũng k chắc chắn lắm nha
exam1 exam0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Loading...
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang