Gửi đề thi của bạn

10 câu trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8

Môn thi Tiếng Anh - Lớp 8, Số lượng câu hỏi: 10, Thời gian làm bài: 30 phút, 158 lượt thí sinh đã làm bài thi này
thuy linh | Chat Online
Thứ 6, ngày 12/01/2018 22:41:33
1.971 lượt xem
1. I ........... a letter from my old friend last week.
a. sent            b. gave             c. received            d. took
2. she spends most of her free time .............. volunteer work.
a. doing         b. to do             c. do                    d. for doing
3. he is ............ to ride his bike to school.
a. not enough old           b. enough not old            c. not old enough             d. enough old
4. she is wearing a ................ dress.
a. red new pretty             b. new pretty red             c. pretty red new               d. pretty new red
5. her mother ................ this city two years old. 
a. left            b. leaves          c. is leaving            d. will leave
6. I find Peter is not communicative. He's rather .............
a. kind          b. reserved      c. sociable              d. humorous
7. he enjoys ................. to music while he's studying.
a. to listen          b. listen           c. listening            d. to listening
8. Each of them ................. a different character.
a. have              b. has                 c. to have                 d. having
9. a child whose parents have died is called a(n) ..............
a. cousin              b. neighbor           c. nephew         d. orphan 
10. Lien is very shy but her sister is .............
a. reserved              b. generuos           c. outgoing          d. kind
Bình luận
Vi Na Pham | Chat Online
Thứ 5, ngày 26/12/2019 08:18:30
1.b 2.d 3.d 4.a 5.c 6.d 7.b 8.b 9.a 10.a
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
5
35 sao / 7 đánh giá
5 sao - 7 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 7 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!

Giải bài tập online Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Đuổi hình bắt chữ Quà tặng Hỏi đáp LIVE Xem thêm

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Lên đầu trang