Gửi đề thi của bạn

5 câu trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9: Choose the correct answer A, B, C or D

Môn thi Tiếng Anh - Lớp 9, Số lượng câu hỏi: 5, Thời gian làm bài: 15 phút, 228 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Nguyễn Phương Thảo | Chat Online
Thứ 6, ngày 12/01/2018 22:43:19
2.510 lượt xem
1. Betty ............ a lot of presents on her birthday.
a.was been given         b.gave        c.was giving        d.was given
2. Saturday or Sunday ? ........... day is fine. Come whenever you like.
a.Neither         b.Either         c.Both        d.None
3. I wish she ............ make so much noise
a.wouldn't         b.couldn't        c.hadn't          d.weren't
4. Coffee is cheap at this supermarket but it costs even .......... at Save Supermarket
a.least        b.more little         c.little      d.less
5. The most .............. girl in the class is Sally
a.best        b.favorite       c.popular        d.good
Bình luận
Fuwa | Chat Online
Thứ 4, ngày 29/08/2018 23:21:37
1.d)
2.b)
3.d)
4.d)
5.c)
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Anh Tuấn | Chat Online
Chủ nhật, ngày 24/03/2019 09:35:21
1b
2b
3a

5c
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Blue Hat | Chat Online
Thứ 2, ngày 25/03/2019 21:48:20

D
B
C
A
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hà Nguyễn | Chat Online
Thứ 4, ngày 17/04/2019 22:27:22
D
B
A
D
C
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
kane harry | Chat Online
Thứ 4, ngày 24/04/2019 14:03:30
1d
2b
3a
4d
5c
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.307
Thứ 6, ngày 17/05/2019 23:43:30
D
B
A
C
C
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Minh | Chat Online
Thứ 5, ngày 23/05/2019 12:22:08
1.D
2.D 
3.A
4.A
5.D
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Hưng | Chat Online
Thứ 3, ngày 27/08/2019 21:05:13
1d
2b
3a
4d
5c
khá ez
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Khánh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 16/02/2020 12:22:40
1D
2B
3A
4D
5C
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
3
12 sao / 4 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 3 SAO trên tổng số 4 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Lên đầu trang