Gửi đề thi của bạn

5 câu trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9: Choose the correct answer A, B, C or D

Môn thi Tiếng Anh - Lớp 9, Số lượng câu hỏi: 5, Thời gian làm bài: 15 phút, 96 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Đề thi được gửi lên từ
Nguyễn Phương Thảo
Thứ 6, ngày 12/01/2018 22:43:19
1.378 lượt xem
1. Betty ............ a lot of presents on her birthday.
a.was been given         b.gave        c.was giving        d.was given
2. Saturday or Sunday ? ........... day is fine. Come whenever you like.
a.Neither         b.Either         c.Both        d.None
3. I wish she ............ make so much noise
a.wouldn't         b.couldn't        c.hadn't          d.weren't
4. Coffee is cheap at this supermarket but it costs even .......... at Save Supermarket
a.least        b.more little         c.little      d.less
5. The most .............. girl in the class is Sally
a.best        b.favorite       c.popular        d.good
3
12 sao / 4 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 3 SAO trên tổng số 4 đánh giá
Bình luận
Nguyễn Phúc Quan Hưng
Thứ 4, ngày 29/08/2018 23:21:37
1.d)
2.b)
3.d)
4.d)
5.c)
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
3.7
11 sao / 3 đánh giá
5 sao - 2 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 3.7 SAO trên tổng số 3 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Lên đầu trang