Gửi đề thi của bạn

4 câu trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7

Môn thi Tiếng Anh - Lớp 7, Số lượng câu hỏi: 4, Thời gian làm bài: 15 phút, 769 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Trần Mai Anh | Chat Online
Thứ 6, ngày 12/01/2018 22:49:14
4.022 lượt xem
1. ...............you .............go to bed late.
A. Are/ used to               B. Are/ using to               C. Did/ used to          D. Did/ you to
2. He ............. write to me once a week but he does not write anymore.
A. use to                        B. uses to                        C.used to                  D. using to
3. He ..............be late for class but he often comes to class late nowadays.
A. doesn't used to         B. doesn't use to            C. didn't use to          D. didn't used to
4. Hoa ............go to the theater when she lived in the city.
A. not used to                B. wasn't used to             C. didn't use to          D. hasn't used to
Bình luận
Nguyễn Trần Gia Linh | Chat Online
Thứ 4, ngày 17/01/2018 21:05:14
1-C
2-c
3-B
4-c
16 12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thị Kim Nga | Chat Online
Thứ 4, ngày 17/01/2018 22:15:37
1-c,2-c,3-b,4-c
4 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen Linh | Chat Online
Thứ 7, ngày 27/01/2018 17:05:50
C
c
B
c
5 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ánh Huyền | Chat Online
Thứ 4, ngày 28/02/2018 13:53:00
d
c
c
c
7 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Chí Trung | Chat Online
Thứ 3, ngày 13/03/2018 07:32:52
1c
2c
3b
4c
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Uyết Nhi | Chat Online
Thứ 7, ngày 07/04/2018 18:26:23
tại sao câu 1 đáp án là D vậy ad? vì nếu viết thành câu hoàn chỉnh thì sẽ là Did you you to go to bed late
 
8 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Linh ka ^.^ | Chat Online
Thứ 3, ngày 15/05/2018 20:12:56
Ccbc
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tuyết Trắng | Chat Online
Thứ 3, ngày 31/07/2018 14:38:30
1.c
2.c
3.b
4.c
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Võ Nga | Chat Online
Thứ 5, ngày 16/08/2018 09:17:47
1c
2c
3b
4c
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm Tuyên | Chat Online
Thứ 6, ngày 24/08/2018 11:32:32
1.c
2.c
3.b
4.c
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tran kimtram | Chat Online
Thứ 2, ngày 08/10/2018 20:48:05c
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nhung Nguyen | Chat Online
Thứ 6, ngày 26/10/2018 21:27:42
1.c
2.c
3.b
4.c
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huỳnh Thuần | Chat Online
Thứ 2, ngày 29/10/2018 19:43:46

1c

2c

3b

4c

0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
๛Çậų乛Vàйǥツ | Chat Online
Thứ 5, ngày 06/12/2018 23:21:09
1C 2C 3B 4C
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bảo Cancer | Chat Online
Thứ 2, ngày 10/12/2018 15:32:05
Bạn ơi, câu 1 sai đề
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Võ Hoàng Hùng Dũng | Chat Online
Thứ 2, ngày 10/12/2018 19:34:51
  • 1c
  • 2c
  • 3b
  • 4c
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Quốc Trí | Chat Online
Thứ 3, ngày 29/01/2019 09:02:02
1d
2c
3c
4c
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Đăng Chiến | Chat Online
Thứ 4, ngày 13/02/2019 22:12:24

C

C

B

C

0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
chibi gấu | Chat Online
Thứ 5, ngày 14/02/2019 19:41:38
1.C
2.A
3.B
4.C
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.256
Thứ 2, ngày 04/03/2019 20:13:07
c
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dương Tuyết Nhi | Chat Online
Thứ 3, ngày 12/03/2019 14:07:39
1-c
2-c
3-b
4-c

 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
LỘC PHÁT 4444 | Chat Online
Thứ 4, ngày 13/03/2019 21:56:49
đây nè 
1-C
2-c
3-B
4-c
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Long Gấu | Chat Online
Thứ 5, ngày 14/03/2019 22:19:33
C
C
B
C
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dương Quang Vũ | Chat Online
Thứ 7, ngày 23/03/2019 18:41:18
1-C
2-C
3-B
4-C
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huyền Em's | Chat Online
Thứ 6, ngày 29/03/2019 16:03:48
C C B C
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huyền Em's | Chat Online
Thứ 6, ngày 29/03/2019 16:04:03
C C B C
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
thư minh emma | Chat Online
Thứ 6, ngày 03/05/2019 21:08:19
1.C;2.C;3.B;4.B;5.C
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Võ Thảo Vy | Chat Online
Thứ 3, ngày 07/05/2019 21:37:16
1-c,2-c,3-b,4-c
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyenn Oanhh | Chat Online
Thứ 6, ngày 10/05/2019 17:35:56
1c 2c 3b 4c
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hàn Băng | Chat Online
Thứ 3, ngày 24/09/2019 20:25:34

1-c

2-c

3-b

4-c

1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Sứ Giả Bóng Tối | Chat Online
Thứ 4, ngày 25/09/2019 15:09:42
1C 2C 3B 4C
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Sứ Giả Bóng Tối | Chat Online
Thứ 4, ngày 25/09/2019 15:10:06
1C 2C 3B 4C
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Triệu Hoàng Thiên Mỹ | Chat Online
Thứ 5, ngày 26/09/2019 19:58:12
1 c
2 c 
3 b 
4 c
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bùi Thắng | Chat Online
Chủ nhật, ngày 29/09/2019 15:08:40
1c
2c
3b
4c
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thuy Linh | Chat Online
Thứ 5, ngày 03/10/2019 16:52:32
1C 2C 3B 4C
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
linh nguyễn | Chat Online
Thứ 2, ngày 04/11/2019 20:45:46
D CCC
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ᴥ☪hαηH⃜¿C͙hⓤᴀ╰☜ | Chat Online
Thứ 4, ngày 18/03/2020 10:51:35
1c 2c 3b 4c
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Linh | Chat Online
Thứ 7, ngày 28/03/2020 19:58:11
C
C
B
C
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Jennie Kim | Chat Online
Thứ 5, ngày 02/04/2020 10:25:50
1D
2C
3C
4C
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ph Dung | Chat Online
Thứ 6, ngày 03/04/2020 10:54:37
c
c
b
c
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
1C
2C
3B
4C
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
mik ghi nhầm.Đáp án là:
1D
2C
3C
4C
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hai hoang | Chat Online
Chủ nhật, ngày 05/04/2020 19:00:25
1C
2C
3B
4C
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
꧁༺ѕυииу™ツ༻꧂ | Chat Online
Thứ 2, ngày 13/04/2020 11:41:33
D
C
C
C
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Jeffrey C.Hodek | Chat Online
Thứ 4, ngày 15/04/2020 18:06:09
1c
2c
3b
4c
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lisa Nguyễn | Chat Online
Thứ 5, ngày 23/04/2020 16:36:53
1C
2C
3B
4C
nha bn
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Dũng | Chat Online
Thứ 7, ngày 25/04/2020 16:10:08
1-c
2-c
3-b
4-c
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bảo Quyên Chử | Chat Online
Thứ 4, ngày 06/05/2020 21:30:04
1 - C
2 - C
3 - B
4 - C
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Suji Bolasaeg | Chat Online
Thứ 6, ngày 19/06/2020 17:51:09
1d
2b
3a
4d
5c
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dương Thanh Bình | Chat Online
Thứ 3, ngày 23/06/2020 20:01:15
1B 2C 3C 4C
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
4
91 sao / 23 đánh giá
5 sao - 14 đánh giá
4 sao - 4 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 5 đánh giá
Điểm 4 SAO trên tổng số 23 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!

Giải bài tập online Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Đuổi hình bắt chữ Quà tặng Hỏi đáp LIVE Xem thêm

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Lên đầu trang