Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?

Ngọc Văn | Chat Online
Thứ 6, ngày 19/04/2019 10:43:02
3.658 lượt xem
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Nội dung này có 126 trả lời / bình luận
Trả lời (126)
Nguyen Nguyen | Chat Online
Thứ 6, ngày 19/04/2019 11:23:55
2
15 15 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
anh
Thứ 6, ngày 19/04/2019 11:49:48
2
 
9 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32651
Thứ 6, ngày 19/04/2019 17:48:58
3
32 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32656
Thứ 6, ngày 19/04/2019 20:11:12
3
 
26 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trả Lời | Chat Online
Thứ 6, ngày 19/04/2019 20:49:38
6
12 16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32667
Thứ 7, ngày 20/04/2019 08:21:36
3
15 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32672
Thứ 7, ngày 20/04/2019 10:19:46
3
16 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32674
Thứ 7, ngày 20/04/2019 11:05:22
3
 
12 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Minh Dũng | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/04/2019 14:27:27
2
8 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phan Cường | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/04/2019 16:29:52
2
 
8 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
mẹt xí | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/04/2019 16:49:30
số 2
8 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Tiến | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/04/2019 20:58:37
3
9 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32684
Thứ 7, ngày 20/04/2019 21:54:59
3
ez
9 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Sad Boy | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/04/2019 21:57:11
3
9 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thần's Gió's | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/04/2019 22:50:34
1 2 3 4 5 6 7
7 17 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Jung Kook | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 06:14:53
2
8 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thanh Hà | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 11:47:17
3
10 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nhikachu | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 14:27:33
2
7 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Minh Hoàng Nguyễn | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 14:47:32
3
8 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32708
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 15:07:42
số 3
8 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Ngọc Quang | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 17:05:02
Cái số 3
10 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Sơn Lê | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 18:00:44
3
 
8 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Ngọc Bảo trân | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 19:37:40
3
 
8 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Ngọc Bảo trân | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 19:37:40
3
 
7 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen Thi Yen | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 20:43:09
3
5 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
conan - thám tử lừng danh
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 21:12:38
Bỏ 1 chiếc trong 4 chiếc xe 2,4,6,3
3 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Chanel Superhero | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 22:17:14
số 3
5 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
khá liêng | Chat Online
Thứ 2, ngày 22/04/2019 20:51:19
đầu tiên xóa xe số 3 sau đó các xe đi lại bình thường
 
6 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32794
Thứ 3, ngày 23/04/2019 09:55:21
số 2 mới đúng
4 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32799
Thứ 3, ngày 23/04/2019 14:53:03
xe thứ 3
 
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Minakoto tedomotoji | Chat Online
Thứ 3, ngày 23/04/2019 14:57:56
2 hoặc 3 hoặc 6 
1 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
kim jeon | Chat Online
Thứ 3, ngày 23/04/2019 20:04:14
3
5 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thu phuong Nguyễn | Chat Online
Thứ 3, ngày 23/04/2019 21:16:58
So 3
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mina Star
Thứ 3, ngày 23/04/2019 21:19:51
3
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Người bí ẩn
Thứ 4, ngày 24/04/2019 13:09:18
2,3,4 hoặc 6 đều đúng
2 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32866
Thứ 4, ngày 24/04/2019 19:55:21
3
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32875
Thứ 4, ngày 24/04/2019 20:47:51
số 3
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thành Kiên | Chat Online
Thứ 4, ngày 24/04/2019 21:47:33
2
3 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen mạnh tien | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 08:18:16
xóa chiếc số 1
0 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen mạnh tien | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 08:18:33
xóa chiếc số 2
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen mạnh tien | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 08:19:24
xóa chiếc số 3
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen mạnh tien | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 08:19:36
xóa chiếc số 4
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen mạnh tien | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 08:19:51
xóa chiếc số 5
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen mạnh tien | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 08:20:05
xóa chiếc số 6
 
1 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen mạnh tien | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 08:20:17
xóa chiếc số 7
0 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen mạnh tien | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 08:22:46
xóa chiếc số 2, 3, 4, 6 cái nào cũng được
2 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32900
Thứ 5, ngày 25/04/2019 13:04:49
3
 
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đường Đồng Ái Nhi | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 14:35:45
Theo mình thì mình sẽ xóa xe số 3, sau đó thì xe số 1,2 đi được rồi tiếp đến 4, 5 và cuối cùng là 6,7 sẽ đi
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32907
Thứ 5, ngày 25/04/2019 16:50:41
3 hoặc 2 hoặc 4 hoặc 6 xóa 1 trong 4 chiếc xe kể trên
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm Như Anh | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 20:36:07
Khó quá thì xóa hết đi là xong, đỡ đau đầu.
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32927
Thứ 5, ngày 25/04/2019 21:18:57
  1. t
  2. ty
  3. y
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kim Ji-soo (Blackpink) | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 21:56:57
Chắc là xe 2,3,4,6 đề đc nhỉ...!
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thảo Nhi
Thứ 5, ngày 25/04/2019 21:57:48
2 hoặc 6
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Haru Hiroin | Chat Online
Thứ 6, ngày 26/04/2019 05:00:30
Xe 2
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NGỌC Tuấn (HNT) | Chat Online
Thứ 6, ngày 26/04/2019 20:01:25
3
 
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
pham hien | Chat Online
Thứ 6, ngày 26/04/2019 21:12:01
3
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33003
Thứ 6, ngày 26/04/2019 22:49:27
tất nhiên là 3
 
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nhật Browler | Chat Online
Thứ 7, ngày 27/04/2019 21:46:05
3
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huy Nguyễn Vũ Quang | Chat Online
Chủ nhật, ngày 28/04/2019 09:13:07
số 3 thằng nòa n mới chọn số khác
 
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33086
Chủ nhật, ngày 28/04/2019 18:48:59
3
 
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
4
96 sao / 24 đánh giá
5 sao - 14 đánh giá
4 sao - 4 đánh giá
3 sao - 2 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 4 đánh giá
Điểm 4 SAO trên tổng số 24 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường

Đố vui IQ khác:

Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!

9 sao nữ Kpop được ví như 'trái cherry tươi ngọt'

9 sao nữ Kpop được ví như 'trái cherry tươi ngọt' Netizen diễn đàn Pann Nate cho rằng vẻ đẹp của Na Yeon, Joy, Sakura, YooA... gợi lên hình ảnh của những trái cherry tươi mát, ngọt ngào.

Super Junior trẻ trung, chịu chơi trong MV trở lại sôi động, riêng 1 người bị cho là phá đám vì thân hình "phát tướng"

Super Junior trẻ trung, chịu chơi trong MV trở lại sôi động, riêng 1 người bị cho là phá đám vì thân hình phát tướng Super Junior cuối cùng đã cho khán giả chiêm ngưỡng một MV đầy sự tươi trẻ sau khi hoãn phát hành hơn 3 ngày.

Tiếng Sét Trong Mưa lại lộ tình tiết: Lũ chưa chết mà biến hình thành "ông Bụt"?

Tiếng Sét Trong Mưa lại lộ tình tiết: Lũ chưa chết mà biến hình thành ông Bụt? Đạo diễn "Tiếng Sét Trong Mưa" tiết lộ anh hầu Lũ đẹp trai của chúng ta vẫn chưa chết, và tạo hình tuổi trung niên của anh vừa hiền lành, nhân hậu trông như một ông bụt.

Vợ chết vì ung thư, người đàn ông quyết tâm trở thành sinh viên dược ở tuổi 54

Vợ chết vì ung thư, người đàn ông quyết tâm trở thành sinh viên dược ở tuổi 54 Một người đàn ông ở Mỹ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi đã đến cái tuổi ngấp nghé nghỉ hưu nhưng vẫn quyết định thi vào ngành dược tại một trường Đại học.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 13 - 19/10 | Tháng 10-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Dii~❥lazy~ 183
2 Ngốc 174
3 ngọc 172
4 ︵✿Đỗhồnͥgaͣnͫh‿✿ 140
5 Đỗ Dũng 139
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Ngốc 671
2 ngọc 569
3 123 366
4 Đỗ Dũng 301
5 Phương 267
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Băngg 390 1.843
2 Lý_Tử_Phong ( su ) 253 1.208
3 ☆ղắղɕ☠ 180 882
4 Nguyễn Quốc Toàn 155 760
5 Hoàng Huy 154 688
Lên đầu trang