Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?

Ngọc Văn | Chat Online
Thứ 6, ngày 19/04/2019 10:43:02
3.432 lượt xem
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Nội dung này có 118 trả lời / bình luận
Trả lời (118)
Lưu ý: Các đáp án ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!
Nguyen Nguyen | Chat Online
Thứ 6, ngày 19/04/2019 11:23:55
2
15 15 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
anh
Thứ 6, ngày 19/04/2019 11:49:48
2
 
9 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32651
Thứ 6, ngày 19/04/2019 17:48:58
3
31 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32656
Thứ 6, ngày 19/04/2019 20:11:12
3
 
25 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trả Lời | Chat Online
Thứ 6, ngày 19/04/2019 20:49:38
6
12 15 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32667
Thứ 7, ngày 20/04/2019 08:21:36
3
15 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32672
Thứ 7, ngày 20/04/2019 10:19:46
3
16 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32674
Thứ 7, ngày 20/04/2019 11:05:22
3
 
12 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Minh Dũng | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/04/2019 14:27:27
2
8 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phan Cường | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/04/2019 16:29:52
2
 
8 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
mẹt xí | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/04/2019 16:49:30
số 2
8 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Tiến | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/04/2019 20:58:37
3
9 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32684
Thứ 7, ngày 20/04/2019 21:54:59
3
ez
9 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kirito | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/04/2019 21:57:11
3
9 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thần's Gió's | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/04/2019 22:50:34
1 2 3 4 5 6 7
7 17 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Jung Kook | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 06:14:53
2
8 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thanh Hà | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 11:47:17
3
10 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nhi is chibi girl | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 14:27:33
2
7 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Minh Hoàng Nguyễn | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 14:47:32
3
8 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32708
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 15:07:42
số 3
8 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Ngọc Quang | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 17:05:02
Cái số 3
10 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Sơn Lê | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 18:00:44
3
 
8 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Ngọc Bảo trân | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 19:37:40
3
 
8 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Ngọc Bảo trân | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 19:37:40
3
 
7 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen Thi Yen | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 20:43:09
3
5 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
conan - thám tử lừng danh
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 21:12:38
Bỏ 1 chiếc trong 4 chiếc xe 2,4,6,3
3 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Chanel Superhero | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 22:17:14
số 3
5 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
khá liêng | Chat Online
Thứ 2, ngày 22/04/2019 20:51:19
đầu tiên xóa xe số 3 sau đó các xe đi lại bình thường
 
6 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32794
Thứ 3, ngày 23/04/2019 09:55:21
số 2 mới đúng
4 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32799
Thứ 3, ngày 23/04/2019 14:53:03
xe thứ 3
 
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mina Minakoto | Chat Online
Thứ 3, ngày 23/04/2019 14:57:56
2 hoặc 3 hoặc 6 
1 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
kim jeon | Chat Online
Thứ 3, ngày 23/04/2019 20:04:14
3
5 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thu phuong Nguyễn | Chat Online
Thứ 3, ngày 23/04/2019 21:16:58
So 3
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mina Star
Thứ 3, ngày 23/04/2019 21:19:51
3
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Người bí ẩn
Thứ 4, ngày 24/04/2019 13:09:18
2,3,4 hoặc 6 đều đúng
2 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32866
Thứ 4, ngày 24/04/2019 19:55:21
3
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32875
Thứ 4, ngày 24/04/2019 20:47:51
số 3
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thành Kiên | Chat Online
Thứ 4, ngày 24/04/2019 21:47:33
2
3 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen mạnh tien | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 08:18:16
xóa chiếc số 1
0 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen mạnh tien | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 08:18:33
xóa chiếc số 2
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen mạnh tien | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 08:19:24
xóa chiếc số 3
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen mạnh tien | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 08:19:36
xóa chiếc số 4
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen mạnh tien | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 08:19:51
xóa chiếc số 5
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen mạnh tien | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 08:20:05
xóa chiếc số 6
 
1 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen mạnh tien | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 08:20:17
xóa chiếc số 7
0 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen mạnh tien | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 08:22:46
xóa chiếc số 2, 3, 4, 6 cái nào cũng được
2 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32900
Thứ 5, ngày 25/04/2019 13:04:49
3
 
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đường Đồng Ái Nhi | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 14:35:45
Theo mình thì mình sẽ xóa xe số 3, sau đó thì xe số 1,2 đi được rồi tiếp đến 4, 5 và cuối cùng là 6,7 sẽ đi
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32907
Thứ 5, ngày 25/04/2019 16:50:41
3 hoặc 2 hoặc 4 hoặc 6 xóa 1 trong 4 chiếc xe kể trên
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm Như Anh | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 20:36:07
Khó quá thì xóa hết đi là xong, đỡ đau đầu.
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32927
Thứ 5, ngày 25/04/2019 21:18:57
  1. t
  2. ty
  3. y
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kim Ji-soo (Blackpink) | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 21:56:57
Chắc là xe 2,3,4,6 đề đc nhỉ...!
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thảo Nhi
Thứ 5, ngày 25/04/2019 21:57:48
2 hoặc 6
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Haru Hiroin | Chat Online
Thứ 6, ngày 26/04/2019 05:00:30
Xe 2
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NGỌC Tuấn (HNT) | Chat Online
Thứ 6, ngày 26/04/2019 20:01:25
3
 
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
pham hien | Chat Online
Thứ 6, ngày 26/04/2019 21:12:01
3
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33003
Thứ 6, ngày 26/04/2019 22:49:27
tất nhiên là 3
 
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nhật Browler | Chat Online
Thứ 7, ngày 27/04/2019 21:46:05
3
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huy Nguyễn Vũ Quang | Chat Online
Chủ nhật, ngày 28/04/2019 09:13:07
số 3 thằng nòa n mới chọn số khác
 
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33086
Chủ nhật, ngày 28/04/2019 18:48:59
3
 
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
4
96 sao / 24 đánh giá
5 sao - 14 đánh giá
4 sao - 4 đánh giá
3 sao - 2 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 4 đánh giá
Điểm 4 SAO trên tổng số 24 đánh giá
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Đố vui IQ khác
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Có 7 chiếc ô tô gặp nhau ở ngã 4 và gây ra một vụ kẹt xe. Nếu một chiếc ô tô bị xóa khỏi bức ảnh, những chiếc còn lại sẽ tự do di chuyển. Bạn sẽ xóa chiếc ô tô nào?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 07 - 13/07 | Tháng 07-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 _Vương_ 킹 테오 459 2.084
2 flash wolves 257 1.190
3 Quỳnh Anh Đỗ 236 1.114
4 ❦βé✚ηɠọς❦ 157 732
5 Nguyễn Hoàng Hiệp 150 647
Lên đầu trang