Tìm kết quả cho bài toán?

Ngọc Văn | Chat Online
Thứ 6, ngày 03/05/2019 10:45:00
2.906 lượt xem
Tìm kết quả cho bài toán?
Trả lời (101)
NoName.33255
Thứ 6, ngày 03/05/2019 11:34:52
23
10 18 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33262
Thứ 6, ngày 03/05/2019 13:45:21
16,5
1 21 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Neko cute | Chat Online
Thứ 6, ngày 03/05/2019 18:21:55
30
17 16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33303
Thứ 6, ngày 03/05/2019 20:25:16
27
 
4 19 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Mai Trang | Chat Online
Thứ 6, ngày 03/05/2019 20:42:48
25
3 15 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Mai Trang | Chat Online
Thứ 6, ngày 03/05/2019 20:44:18
thề lun đó
 
1 17 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nickname
Thứ 6, ngày 03/05/2019 21:01:42
23
 
8 16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nghĩa
Thứ 6, ngày 03/05/2019 22:13:32
30
 
12 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ha Tu | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/05/2019 09:58:19
15
 
1 12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nana
Thứ 7, ngày 04/05/2019 12:37:20
112
2 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nana
Thứ 7, ngày 04/05/2019 12:39:01
nhầm
56 mới đúng
0 14 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
duong dao | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/05/2019 13:35:37
30
7 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33343
Thứ 7, ngày 04/05/2019 19:35:09
28 đk tại nhân chia trc mà
 
5 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
trinh hoang | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/05/2019 21:47:48
23
 
5 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
➻❥Kaミ★♥♥♥ | Chat Online
Chủ nhật, ngày 05/05/2019 09:13:32
30
 
8 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
khoa
Chủ nhật, ngày 05/05/2019 10:00:50
28
 
5 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33377
Chủ nhật, ngày 05/05/2019 11:15:30
30 may bon ngu
 
7 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33379
Chủ nhật, ngày 05/05/2019 12:08:53
10+5×4= 30

 
4 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
laura
Chủ nhật, ngày 05/05/2019 14:36:20
248 mới đúng vì 10=1 chiếc dày 5= 1 cậu bé 8= 1 chiếc bánh nhưng trên tay cậu bé lại có hai cái bánh lên phải bằng :10+31x8=248
0 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thảo | Chat Online
Chủ nhật, ngày 05/05/2019 18:34:00
25 
 
3 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thảo | Chat Online
Chủ nhật, ngày 05/05/2019 18:35:20
41
 
2 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33410
Chủ nhật, ngày 05/05/2019 20:18:49
19
 
1 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Y Nathais
Chủ nhật, ngày 05/05/2019 21:51:58
25
 
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
quang khải | Chat Online
Chủ nhật, ngày 05/05/2019 23:23:14
30             30              30
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33437
Thứ 2, ngày 06/05/2019 11:35:12
51 mà
 
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Zeros Oh | Chat Online
Thứ 2, ngày 06/05/2019 11:39:44
25
 
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33440
Thứ 2, ngày 06/05/2019 14:37:08
Tổng 3 chiếc giày là 30 => Mỗi chiếc giày là 10. (1)
Ta lại có 1 chiếc giày là 10, cộng thêm 2 câu bé là 20, ta lấy 20-10=10 mà 2 câu bé nên 10/2=5 => Mỗi câu bé là 5. (2)
Mà 1 cậu bé là 5, cộng thêm 2 cái bánh là 13, ta lấy 13-5=8 mà 2 cái bánh nên 8/2=4 => Mỗi cái bánh là 4. (3)
Từ (1), (2), (3) => Chiếc giày + Cậu bé * Chiếc bánh <=> 10+5*4=30.
Vậy kết quả cần tìm là 30.
3 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33441
Thứ 2, ngày 06/05/2019 14:44:53
Kết quả bằng 76 mới đúng.
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33442
Thứ 2, ngày 06/05/2019 14:46:32
38
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Rikka Miyaki | Chat Online
Thứ 2, ngày 06/05/2019 18:28:47
kết quả là 60
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Xuân Khánh | Chat Online
Thứ 2, ngày 06/05/2019 19:57:20
23
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Xuân Khánh | Chat Online
Thứ 2, ngày 06/05/2019 20:08:43
Trời ạ!
1 đôi giày + 1 đôi giày + 1 đôi giày = 30
=> 1 đôi giày = 10 => 1 chiếc giày = 5 (1)
1 cậu bé + 1 cậu bé + 1 đôi giày = 20
=> 1 cậu bé = 5 (2)
2 bánh + 2 bánh + 1 cậu bé = 13
=> 2 bánh = 4 => 1 bánh = 2 (3)
Từ (1), (2), (3) suy ra :
1 chiếc giày + (1 cậu bé + 2 bánh) x 1 bánh = 5 + 9 x 2 = 23
7 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33459
Thứ 2, ngày 06/05/2019 20:54:00
30
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33460
Thứ 2, ngày 06/05/2019 20:56:15
30
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hiếu
Thứ 2, ngày 06/05/2019 21:08:34
30
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33486
Thứ 2, ngày 06/05/2019 23:08:44
23 
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33490
Thứ 3, ngày 07/05/2019 05:51:53
60
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trinh Phương | Chat Online
Thứ 3, ngày 07/05/2019 16:53:01
30
 
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33502
Thứ 3, ngày 07/05/2019 18:22:42
43
5 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Như Quỳnh | Chat Online
Thứ 3, ngày 07/05/2019 19:33:15
23
 
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ánh ( mi mi)
Thứ 3, ngày 07/05/2019 20:15:30
25
 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33512
Thứ 3, ngày 07/05/2019 20:23:08
23
 
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33516
Thứ 3, ngày 07/05/2019 20:39:38
23
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33518
Thứ 3, ngày 07/05/2019 20:57:12
97
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Li Syaoran | Chat Online
Thứ 4, ngày 08/05/2019 11:57:38
=43 
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tô Thuý | Chat Online
Thứ 4, ngày 08/05/2019 13:52:14
30
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33542
Thứ 4, ngày 08/05/2019 15:48:49
=28
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đặng Thị Hoa | Chat Online
Thứ 4, ngày 08/05/2019 15:54:46
23
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thân Đức Huy
Thứ 4, ngày 08/05/2019 16:48:07
30
 
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn thị kiều oanh
Thứ 4, ngày 08/05/2019 19:09:16
30 nha
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33567
Thứ 4, ngày 08/05/2019 20:47:47
đáp án : 52
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Xuân Khánh | Chat Online
Thứ 4, ngày 08/05/2019 21:02:10
Kq là 23 sao mn lại cứ cố chấp vậy
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33573
Thứ 4, ngày 08/05/2019 21:47:12
5+(5+2+2)x2=23
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33579
Thứ 4, ngày 08/05/2019 22:02:24
13
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thanh Thảo | Chat Online
Thứ 5, ngày 09/05/2019 05:52:41
30
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33592
Thứ 5, ngày 09/05/2019 09:49:32
theo mình nghĩ đáp án là 43
vì 1 chiếc giày =5
1 cậu bé =4
trên tay cầm 2 cái bánh mỗi cái bánh =2
chân lại có 1 đôi giày =10 
KQ = 5+ (5+4+10)*2= 43
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33596
Thứ 5, ngày 09/05/2019 11:52:16
12
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33600
Thứ 5, ngày 09/05/2019 15:58:45
81
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33601
Thứ 5, ngày 09/05/2019 16:00:46
43
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoài Thương | Chat Online
Thứ 5, ngày 09/05/2019 17:51:19
27
 
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
4.2
67 sao / 16 đánh giá
5 sao - 12 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 3 đánh giá
Điểm 4.2 SAO trên tổng số 16 đánh giá
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường

Đố vui IQ khác:

Tìm kết quả cho bài toán?
Tìm kết quả cho bài toán?
Tìm kết quả cho bài toán?
Tìm kết quả cho bài toán?
Tìm kết quả cho bài toán?
Tìm kết quả cho bài toán?
Tìm kết quả cho bài toán?
Tìm kết quả cho bài toán?
Tìm kết quả cho bài toán?
Tìm kết quả cho bài toán?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 06-2020 | Tháng 05-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 toán IQ 538
2 ღїαɱ_Thuyy ... 484
3 Kim Bora 423
4 minh tâm 367
5 Minh Tâm! 271
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Không quan tâm 7.650
2 Danh : ) 6.983
3 Hoàng Thu Hà 6.879
4 Linh 6.753
5 ღᏠᎮღĹŶ❤ĹŶ ͜✿҈ 6.404
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Hoàng Bảo ... 310 1.504
2 Paz 169 817
3 ... 95 463
4 Nghiên 63 310
5 ꧁༺ Gίή♪ςâή♪ήɧóɱ♪ρɾό ... 61 305
Thưởng tháng 4.2020 Bảng xếp hạng

Giải bài tập online Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Đuổi hình bắt chữ Quà tặng Hỏi đáp Xem thêm

BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 06-2020 | Tháng 05-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 toán IQ 538
2 ღїαɱ_Thuyy ... 484
3 Kim Bora 423
4 minh tâm 367
5 Minh Tâm! 271
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Không quan tâm 7.650
2 Danh : ) 6.983
3 Hoàng Thu Hà 6.879
4 Linh 6.753
5 ღᏠᎮღĹŶ❤ĹŶ ͜✿҈ 6.404
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Hoàng Bảo ... 310 1.504
2 Paz 169 817
3 ... 95 463
4 Nghiên 63 310
5 ꧁༺ Gίή♪ςâή♪ήɧóɱ♪ρɾό ... 61 305
Thưởng tháng 4.2020 Bảng xếp hạng
Lên đầu trang