Có bao nhiêu hình vuông?

Nana | Chat Online
Thứ 3, ngày 26/03/2019 09:13:16
4.806 lượt xem
Có bao nhiêu hình vuông?
Nội dung này có 154 trả lời / bình luận
Trả lời (154)
Jung cherri | Chat Online
Thứ 3, ngày 26/03/2019 12:12:18
25 hình vuông phải không bn
18 60 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lâm An | Chat Online
Thứ 3, ngày 26/03/2019 16:30:47
26 hình
37 50 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Sóc | Chat Online
Thứ 3, ngày 26/03/2019 20:44:05
27 
 
13 38 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Sóc | Chat Online
Thứ 3, ngày 26/03/2019 20:56:54
30
 
65 24 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn thuong | Chat Online
Thứ 3, ngày 26/03/2019 21:28:56
28
10 39 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Nhật Lệ | Chat Online
Thứ 3, ngày 26/03/2019 22:34:20
30 hình--__--
 
54 25 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thuỳ
Thứ 4, ngày 27/03/2019 10:02:31
29 hình
16 42 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyengia Minh | Chat Online
Thứ 4, ngày 27/03/2019 12:07:20
Có 30 hình
31 18 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Minh Hoàng Nguyễn | Chat Online
Thứ 4, ngày 27/03/2019 14:52:56
26
8 31 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Quỳnh Như Ngô Thị | Chat Online
Thứ 4, ngày 27/03/2019 19:25:17
có tất cả là 26 hình vuông
 
10 31 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Qúy Huy | Chat Online
Thứ 4, ngày 27/03/2019 20:27:31
30 nhé đếm lại hình vuông 4 ô đi nhé
 
23 15 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Minh Hoàng Nguyễn | Chat Online
Thứ 5, ngày 28/03/2019 18:53:54
28 mới đúng
8 27 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31796
Thứ 5, ngày 28/03/2019 19:33:53
1
1 34 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ozora Tsubasa
Thứ 5, ngày 28/03/2019 19:35:01
@: 
2 27 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31807
Thứ 5, ngày 28/03/2019 20:42:34
30 ô vuông
21 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thủy Tiên Hoàng Thị | Chat Online
Thứ 5, ngày 28/03/2019 22:26:49
Có 25 hình vuông.
3 21 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
30 hình
21 12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huyền Em's | Chat Online
Thứ 6, ngày 29/03/2019 16:25:18
Tổng có 30 hình vuông 
19 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
~”(King’s)”~ | Chat Online
Thứ 6, ngày 29/03/2019 21:23:12
20
0 25 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31867
Thứ 6, ngày 29/03/2019 21:25:09
30 hình nhé các bạn
 
15 14 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Rika Nguyễn | Chat Online
Thứ 7, ngày 30/03/2019 13:00:45
31 hình là đúng nhất
2 30 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Rika Nguyễn | Chat Online
Thứ 7, ngày 30/03/2019 13:03:01
Nhầm 34 hình
2 23 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31903
Thứ 7, ngày 30/03/2019 21:08:45
30.
9 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Doraemon Doraemon | Chat Online
Thứ 7, ngày 30/03/2019 22:40:29
30
9 12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hoang cuong | Chat Online
Chủ nhật, ngày 31/03/2019 09:03:25
30 hình
 
11 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hải Đăng | Chat Online
Chủ nhật, ngày 31/03/2019 12:44:56
26 hình
4 12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31929
Chủ nhật, ngày 31/03/2019 20:22:24
26 hinh
4 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
phong
Chủ nhật, ngày 31/03/2019 20:24:32
24hinh
1 12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
phong
Chủ nhật, ngày 31/03/2019 20:26:42
24 hình đúng1000000000000000000000000000000000000000000000 
2 16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31943
Chủ nhật, ngày 31/03/2019 21:25:42
30
7 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31945
Chủ nhật, ngày 31/03/2019 21:30:03
30
 
6 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
HG Studios | Chat Online
Thứ 2, ngày 01/04/2019 16:17:56
29 hình nghen bạn
HOK tốt
4 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tranthihoachau
Thứ 2, ngày 01/04/2019 20:18:51
24
0 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31984
Thứ 2, ngày 01/04/2019 20:45:59
26 hình
 
1 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31986
Thứ 2, ngày 01/04/2019 20:48:41
30 hình vuông
6 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31992
Thứ 2, ngày 01/04/2019 22:36:32
27 hình
 
1 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vy choá điên >^< | Chat Online
Thứ 3, ngày 02/04/2019 21:09:21
32
1 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32016
Thứ 3, ngày 02/04/2019 21:18:16
30 hình
5 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32017
Thứ 3, ngày 02/04/2019 21:18:27
  1. Từ 1 đến 100 phải ko bn —…—      ×…×       <3
2 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
❤ Thơ ❤ | Chat Online
Thứ 3, ngày 02/04/2019 21:38:37
30
4 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
đỗ Linh | Chat Online
Thứ 3, ngày 02/04/2019 22:12:38
25 hình vuông
 
0 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Diem Tran | Chat Online
Thứ 4, ngày 03/04/2019 09:43:07
24
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Diem Tran | Chat Online
Thứ 4, ngày 03/04/2019 09:43:09
24
0 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nhikachu | Chat Online
Thứ 4, ngày 03/04/2019 18:31:23
17
đúng ko
1 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32047
Thứ 4, ngày 03/04/2019 20:03:08
26 hình vuông
 
1 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32061
Thứ 4, ngày 03/04/2019 23:42:36
26
 
1 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
thành lê | Chat Online
Thứ 5, ngày 04/04/2019 04:03:17
38
0 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vuliz
Thứ 5, ngày 04/04/2019 12:33:06
17 hinh vuong
0 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Thứ 5, ngày 04/04/2019 20:46:55
Có tất cả 26 hình vuông
 
1 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ko
Thứ 6, ngày 05/04/2019 11:34:02
30
5 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
cube
Thứ 7, ngày 06/04/2019 12:27:44
26
1 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nam Phong | Chat Online
Thứ 7, ngày 06/04/2019 15:05:17
26
1 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32186
Chủ nhật, ngày 07/04/2019 19:54:39
 26 hình vuông
 
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dương Đình Thuận | Chat Online
Chủ nhật, ngày 07/04/2019 20:40:51
30
4 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
"nhóc".lầy | Chat Online
Chủ nhật, ngày 07/04/2019 20:46:09
33
1 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dung Lê | Chat Online
Chủ nhật, ngày 07/04/2019 20:53:32
21 hình vuông
1 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đồng Tiến Đoàn
Chủ nhật, ngày 07/04/2019 22:35:51
30
5 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32207
Thứ 2, ngày 08/04/2019 08:21:09
33 nha mn
0 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
SAKURA | Chat Online
Thứ 2, ngày 08/04/2019 18:05:59
26 hình vuông 
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thiên Bách | Chat Online
Thứ 2, ngày 08/04/2019 22:13:49
Có lẽ là 30
4 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
4.5
108 sao / 24 đánh giá
5 sao - 20 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 1 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 4.5 SAO trên tổng số 24 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường

Đố vui IQ khác:

Có bao nhiêu hình vuông?
Có bao nhiêu hình vuông?
Có bao nhiêu hình vuông?
Có bao nhiêu hình vuông?
Có bao nhiêu hình vuông?
Có bao nhiêu hình vuông?
Có bao nhiêu hình vuông?
Có bao nhiêu hình vuông?
Có bao nhiêu hình vuông?
Có bao nhiêu hình vuông?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!

Lộ diện trọn bộ Quốc phục "Cò" của Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019: Liệu có được vỗ cánh thật đẹp trên đất Mỹ?

Lộ diện trọn bộ Quốc phục Cò của Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019: Liệu có được vỗ cánh thật đẹp trên đất Mỹ? Sau nhiều úp mở, cuối cùng trọn vẹn bộ Quốc phục "Cò" dân mạng cực yêu thích chọn cho Hoàng Thùy cũng lộ diện trọn vẹn.

Thanh Bình đăng chia sẻ khó hiểu sau ồn ào lộ ảnh nắm tay cô gái lạ, nhất quyết không nhắc tới Ngọc Lan

Thanh Bình đăng chia sẻ khó hiểu sau ồn ào lộ ảnh nắm tay cô gái lạ, nhất quyết không nhắc tới Ngọc Lan Chia sẻ mới nhất của Thanh Bình đã làm dân mạng tiếp tục đổ dồn sự quan tâm.

Biến căng Cbiz: Bị tình cũ tố nghiện hút, lây bệnh xã hội, mỹ nam phim đồng tính tung bằng chứng phản phảo cực gắt

Biến căng Cbiz: Bị tình cũ tố nghiện hút, lây bệnh xã hội, mỹ nam phim đồng tính tung bằng chứng phản phảo cực gắt Khổng Thuỳ Nam - nam diễn viên phim đồng tính "Tựa Như Là Yêu" sau 1 tháng quyết tung ra những giấy tờ xét nghiệm chứng minh mình hoàn toàn trong sạch. Không chỉ vậy, bố của anh cũng đã đăng bài viết kể chi tiết về mối quan hệ giữa con trai và bạn gái cũ.

Diva thảm nhất showbiz Đài: 10 năm không chăn gối, bị chồng cắm sừng và tuổi xế chiều cô độc 1 mình chẳng con cái

Diva thảm nhất showbiz Đài: 10 năm không chăn gối, bị chồng cắm sừng và tuổi xế chiều cô độc 1 mình chẳng con cái Thái Cầm - diva đình đám của Đài Loan nghẹn ngào khi nhớ về quá khứ đau khổ, chồng phản bội và ngoại tình bên ngoài, cuộc đời cô đơn, không con cái lúc tuổi già.

Sinh Tử tập 7: Giữa tâm chấn sập mỏ, Việt Anh và hội quan chức vẫn phè phỡn "đu đưa" phòng VIP siêu sang

Sinh Tử tập 7: Giữa tâm chấn sập mỏ, Việt Anh và hội quan chức vẫn phè phỡn đu đưa phòng VIP siêu sang Sinh Tử tập 7 chủ yếu tập trung vào phiên tòa xét xử vụ sập mỏ đá Thanh Lâm và thái độ của giới quan chức cấp cao.
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 10 - 16/11 | Tháng 11-2019 | Yêu thích
Lên đầu trang