Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?

Ṱђầภ Ḉђết | Chat Online
Thứ 2, ngày 18/03/2019 08:40:42
2.412 lượt xem
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Nội dung này có 66 trả lời / bình luận
Trả lời (66)
Lưu ý: Các đáp án ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!
NoName.31487
Thứ 2, ngày 18/03/2019 16:38:43
80
 
22 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dang Manh Nhất | Chat Online
Thứ 2, ngày 18/03/2019 19:09:30
80
 
23 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phương Trinh | Chat Online
Thứ 2, ngày 18/03/2019 19:47:34
8
 
1 15 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31498
Thứ 2, ngày 18/03/2019 20:15:43
Bằng 6o
2 16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tân
Thứ 2, ngày 18/03/2019 20:16:17
Bằng 60
3 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Anh Nguyen | Chat Online
Thứ 3, ngày 19/03/2019 05:06:59
60
 
2 16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
?
Thứ 3, ngày 19/03/2019 12:36:22
80
21 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lin Miu | Chat Online
Thứ 3, ngày 19/03/2019 17:22:46
80
16 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lin Miu | Chat Online
Thứ 3, ngày 19/03/2019 17:22:49
80
16 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lin Miu | Chat Online
Thứ 3, ngày 19/03/2019 17:22:50
80
16 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phúc trọng nguyễn
Thứ 3, ngày 19/03/2019 19:37:02
80
15 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31561
Thứ 3, ngày 19/03/2019 22:36:15
30+30+30=90
15+30+30=75
20+30+15=65
(30+30)×20:15=80
=> Kết quả bằng 80
14 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Khổng Hoàng Trúc
Thứ 3, ngày 19/03/2019 22:37:54
Mk là noname31561
1 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tiến
Thứ 4, ngày 20/03/2019 08:20:01
80
7 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngô Thị Như Ý | Chat Online
Thứ 4, ngày 20/03/2019 18:02:13
=100
 
1 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31594
Thứ 4, ngày 20/03/2019 22:02:50
120
1 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31595
Thứ 4, ngày 20/03/2019 22:04:27
80
8 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ellie harmony | Chat Online
Thứ 5, ngày 21/03/2019 00:08:56
80
6 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
cuong
Thứ 5, ngày 21/03/2019 08:04:26
80
7 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31620
Thứ 5, ngày 21/03/2019 21:07:08
80
6 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31624
Thứ 5, ngày 21/03/2019 22:18:31
80
 
7 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31656
Thứ 7, ngày 23/03/2019 21:35:22
80
5 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ánh Minh Ánh | Chat Online
Thứ 7, ngày 23/03/2019 22:16:02
80
5 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
cá nóc biết bơi | Chat Online
Chủ nhật, ngày 24/03/2019 15:50:48
80
 
4 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
superherroVN
Chủ nhật, ngày 24/03/2019 20:15:07
8
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bình
Chủ nhật, ngày 24/03/2019 20:54:24
=80
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hào nguyễn văn lê | Chat Online
Thứ 2, ngày 25/03/2019 20:01:29
80
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ly nùn
Thứ 2, ngày 25/03/2019 21:22:47
80
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Huỳnh Long
Thứ 2, ngày 25/03/2019 21:32:14
Minion suốt ngày nói 3nana, nhưng hôm nay nó nói 80
Vậy tôi chọn 80
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Ngọc | Chat Online
Thứ 3, ngày 26/03/2019 23:50:25
80
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Quỳnh Như Ngô Thị | Chat Online
Thứ 4, ngày 27/03/2019 19:31:24
80
 
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
☽אɗ☾ | Chat Online
Thứ 5, ngày 28/03/2019 20:11:21
80
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Khánh Hà | Chat Online
Thứ 5, ngày 28/03/2019 20:30:29
=80
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thủy Tiên Hoàng Thị | Chat Online
Thứ 5, ngày 28/03/2019 22:32:41
Kết quả là 80
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31970
Thứ 2, ngày 01/04/2019 17:54:55
Bằng 12
 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Dung | Chat Online
Thứ 3, ngày 02/04/2019 20:42:30
80
vì:
tròn: 30
ngôi sao:20
vuông:15
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thơ | Chat Online
Thứ 3, ngày 02/04/2019 21:24:23
kq là 80
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Thăng | Chat Online
Thứ 5, ngày 04/04/2019 20:31:24

3 hình tròn bằng 90 suy ra 1 hình tròn bằng 30
1 hình vuông+ 2 hình tròn = 75 mà 2 hình tròn= 60 suy ra 1 hình vuông = 75 - 60= 15
1 ngôi sao + 1 hình vuông + 1 hình tròn= 65 mà hình tròn 30, hình vuông= 15 suy ra 1 ngôi sao= 65-(30+15)=20
suy ra  2 hình tròn cộng lại rồi nhân 1 hình sao chia 1 hình vuông= ( 30+30).20:15=80
Đáp số: 80

1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thị Mận | Chat Online
Chủ nhật, ngày 07/04/2019 09:37:05
Bằng 80 vì: 
○=30
□=15
☆=20
Nếu:(○+○)×☆:□
=>(30+30)×20÷15
     =80
=>(○+○)×☆÷□=80
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hoang nguyen | Chat Online
Thứ 3, ngày 09/04/2019 20:14:17
8
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hoang nguyen | Chat Online
Thứ 3, ngày 09/04/2019 20:16:30
120:15=8
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dưa Chuột | Chat Online
Thứ 4, ngày 10/04/2019 20:25:46
Kết quả là 60
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32291
Thứ 4, ngày 10/04/2019 20:30:45
bằng 80 vì hình tròn là 30, ngôi sao là 20, hình vuông là 15 nênh suy ra;
(30+30).20/15=80 
hahahaha!
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32396
Thứ 7, ngày 13/04/2019 22:18:45
80
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đặng Thị Hoa | Chat Online
Chủ nhật, ngày 14/04/2019 12:37:51
80
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Như Như
Thứ 2, ngày 15/04/2019 15:23:58

=80

0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Đức Thọ | Chat Online
Thứ 3, ngày 16/04/2019 07:43:10
bằng 8
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32545
Thứ 3, ngày 16/04/2019 21:29:51
​​80
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32631
Thứ 5, ngày 18/04/2019 20:34:48
Bằng 8 nha
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen Nguyen | Chat Online
Thứ 2, ngày 22/04/2019 09:29:00
hình tròn=30
hình vuông=15
hình ngôi sao=20
=>(30+30)x20:15=80
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen Nguyen | Chat Online
Thứ 2, ngày 22/04/2019 09:29:00
hình tròn=30
hình vuông=15
hình ngôi sao=20
=>(30+30)x20:15=80
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tùng Lê | Chat Online
Thứ 3, ngày 23/04/2019 21:41:42
bằng 80
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyen thy | Chat Online
Thứ 4, ngày 24/04/2019 19:13:58
hình tròn = 30
hình vuông = 15 
hình ngôi sao = 20

    30+30+30=90
    15+30+30=75
    20+30+15=65
    (30+30) * 20 / 15 = 80
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyen thy | Chat Online
Thứ 4, ngày 24/04/2019 19:14:00
hình tròn = 30
hình vuông = 15 
hình ngôi sao = 20

    30+30+30=90
    15+30+30=75
    20+30+15=65
    (30+30) * 20 / 15 = 80
    
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đỗ Minh | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 22:41:09
Tròn = 30
Vuông = 15
Ngôi Sao = 20

=> (Tròn + Tròn) x Ngôi sao : Vuông = (30 + 30) x 20 : 15 = 80
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
pham hien | Chat Online
Thứ 6, ngày 26/04/2019 21:10:40
80
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kim Ji-soo (Blackpink) | Chat Online
Thứ 3, ngày 30/04/2019 21:39:36
Chắc là 80 rồi !
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Thư | Chat Online
Thứ 5, ngày 02/05/2019 09:24:23
Hình 0: 30
Hình vuông: 15
Hình ngôi sao: 20
(30+30)*20/15=60*20/15=120/15=8
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Thư | Chat Online
Thứ 5, ngày 02/05/2019 09:24:25
Hình 0: 30
Hình vuông: 15
Hình ngôi sao: 20
(30+30)*20/15=60*20/15=120/15=8
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thúy Hà | Chat Online
Thứ 7, ngày 04/05/2019 09:35:12
Đáp án là 80
Vì hình tròn là 30
hình vuông là 15
và hình tam giác là 20
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
4.4
83 sao / 19 đánh giá
5 sao - 14 đánh giá
4 sao - 2 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 4.4 SAO trên tổng số 19 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Đố vui IQ khác:
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 22 - 28/09 | Tháng 09-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Ngốc 1.031
2 Pika ochotona 533
3 Vũ Ngọc Lâm 474
4 HọcĐiMấyBạn 453
5 ミ★Bạch Kudo★彡 452
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 *K.T*﹏☠ 272 1.314
2 ❥一Rїη︵✿ 231 1.105
3 ❥Nɦเ ٥ 195 941
4 ✪Boss ◕ ‿ ◕Coler✪ 174 810
5 Jade 125 613
Lên đầu trang