Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?

Ṱђầภ Ḉђết
Thứ 2, ngày 18/03/2019 08:40:42
1.928 lượt xem
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Nội dung này có 49 trả lời / bình luận
4.2
59 sao / 14 đánh giá
5 sao - 10 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 4.2 SAO trên tổng số 14 đánh giá
Trả lời (49)
Lưu ý: Các đáp án ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!
NoName.31487 Trả lời NoName.31487
Thứ 2, ngày 18/03/2019 16:38:43
80
 
21 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dang Manh Nhất Trả lời Dang Manh Nhất
Thứ 2, ngày 18/03/2019 19:09:30
80
 
23 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phương Trinh Trả lời Phương Trinh
Thứ 2, ngày 18/03/2019 19:47:34
8
 
1 14 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31498 Trả lời NoName.31498
Thứ 2, ngày 18/03/2019 20:15:43
Bằng 6o
2 16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tân Trả lời Tân
Thứ 2, ngày 18/03/2019 20:16:17
Bằng 60
3 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Anh Nguyen Trả lời Anh Nguyen
Thứ 3, ngày 19/03/2019 05:06:59
60
 
2 16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
? Trả lời ?
Thứ 3, ngày 19/03/2019 12:36:22
80
20 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lin Miu Trả lời Lin Miu
Thứ 3, ngày 19/03/2019 17:22:46
80
16 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lin Miu Trả lời Lin Miu
Thứ 3, ngày 19/03/2019 17:22:49
80
16 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lin Miu Trả lời Lin Miu
Thứ 3, ngày 19/03/2019 17:22:50
80
16 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phúc trọng nguyễn Trả lời Phúc trọng nguyễn
Thứ 3, ngày 19/03/2019 19:37:02
80
15 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31561 Trả lời NoName.31561
Thứ 3, ngày 19/03/2019 22:36:15
30+30+30=90
15+30+30=75
20+30+15=65
(30+30)×20:15=80
=> Kết quả bằng 80
13 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Khổng Hoàng Trúc Trả lời Khổng Hoàng Trúc
Thứ 3, ngày 19/03/2019 22:37:54
Mk là noname31561
1 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tiến Trả lời tiến
Thứ 4, ngày 20/03/2019 08:20:01
80
7 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngô Thị Như Ý Trả lời Ngô Thị Như Ý
Thứ 4, ngày 20/03/2019 18:02:13
=100
 
1 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31594 Trả lời NoName.31594
Thứ 4, ngày 20/03/2019 22:02:50
120
1 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31595 Trả lời NoName.31595
Thứ 4, ngày 20/03/2019 22:04:27
80
8 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ellie harmony Trả lời ellie harmony
Thứ 5, ngày 21/03/2019 00:08:56
80
6 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
cuong Trả lời cuong
Thứ 5, ngày 21/03/2019 08:04:26
80
7 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31620 Trả lời NoName.31620
Thứ 5, ngày 21/03/2019 21:07:08
80
6 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31624 Trả lời NoName.31624
Thứ 5, ngày 21/03/2019 22:18:31
80
 
7 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31656 Trả lời NoName.31656
Thứ 7, ngày 23/03/2019 21:35:22
80
5 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ánh Minh Ánh Trả lời Ánh Minh Ánh
Thứ 7, ngày 23/03/2019 22:16:02
80
5 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trafalgar D. Water Law Trả lời Trafalgar D. Water Law
Chủ nhật, ngày 24/03/2019 15:50:48
80
 
4 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
superherroVN Trả lời superherroVN
Chủ nhật, ngày 24/03/2019 20:15:07
8
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bình Trả lời Bình
Chủ nhật, ngày 24/03/2019 20:54:24
=80
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hào nguyễn văn lê Trả lời hào nguyễn văn lê
Thứ 2, ngày 25/03/2019 20:01:29
80
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ly nùn Trả lời Ly nùn
Thứ 2, ngày 25/03/2019 21:22:47
80
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Huỳnh Long Trả lời Nguyễn Huỳnh Long
Thứ 2, ngày 25/03/2019 21:32:14
Minion suốt ngày nói 3nana, nhưng hôm nay nó nói 80
Vậy tôi chọn 80
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Ngọc Trả lời Nguyễn Ngọc
Thứ 3, ngày 26/03/2019 23:50:25
80
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Quỳnh Như Ngô Thị Trả lời Quỳnh Như Ngô Thị
Thứ 4, ngày 27/03/2019 19:31:24
80
 
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
( TR ) ßʊồภ✱Ƙℌôภg✱Çυ Trả lời ( TR ) ßʊồภ✱Ƙℌôภg✱Çυ
Thứ 5, ngày 28/03/2019 20:11:21
80
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Khánh Hà Trả lời Nguyễn Khánh Hà
Thứ 5, ngày 28/03/2019 20:30:29
=80
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thủy Tiên Hoàng Thị Trả lời Thủy Tiên Hoàng Thị
Thứ 5, ngày 28/03/2019 22:32:41
Kết quả là 80
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31970 Trả lời NoName.31970
Thứ 2, ngày 01/04/2019 17:54:55
Bằng 12
 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Dung Trả lời Nguyễn Dung
Thứ 3, ngày 02/04/2019 20:42:30
80
vì:
tròn: 30
ngôi sao:20
vuông:15
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thơ Bii Trả lời Thơ Bii
Thứ 3, ngày 02/04/2019 21:24:23
kq là 80
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Thăng Trả lời Trần Thăng
Thứ 5, ngày 04/04/2019 20:31:24

3 hình tròn bằng 90 suy ra 1 hình tròn bằng 30
1 hình vuông+ 2 hình tròn = 75 mà 2 hình tròn= 60 suy ra 1 hình vuông = 75 - 60= 15
1 ngôi sao + 1 hình vuông + 1 hình tròn= 65 mà hình tròn 30, hình vuông= 15 suy ra 1 ngôi sao= 65-(30+15)=20
suy ra  2 hình tròn cộng lại rồi nhân 1 hình sao chia 1 hình vuông= ( 30+30).20:15=80
Đáp số: 80

1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thị Mận Trả lời Nguyễn Thị Mận
Chủ nhật, ngày 07/04/2019 09:37:05
Bằng 80 vì: 
○=30
□=15
☆=20
Nếu:(○+○)×☆:□
=>(30+30)×20÷15
     =80
=>(○+○)×☆÷□=80
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hoang nguyen Trả lời hoang nguyen
Thứ 3, ngày 09/04/2019 20:14:17
8
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hoang nguyen Trả lời hoang nguyen
Thứ 3, ngày 09/04/2019 20:16:30
120:15=8
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dưa Chuột Trả lời Dưa Chuột
Thứ 4, ngày 10/04/2019 20:25:46
Kết quả là 60
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32291 Trả lời NoName.32291
Thứ 4, ngày 10/04/2019 20:30:45
bằng 80 vì hình tròn là 30, ngôi sao là 20, hình vuông là 15 nênh suy ra;
(30+30).20/15=80 
hahahaha!
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32396 Trả lời NoName.32396
Thứ 7, ngày 13/04/2019 22:18:45
80
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Khánh Huyền Trả lời Trần Khánh Huyền
Chủ nhật, ngày 14/04/2019 12:37:51
80
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Như Như Trả lời Như Như
Thứ 2, ngày 15/04/2019 15:23:58

=80

0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Đức Thọ Trả lời Trần Đức Thọ
Thứ 3, ngày 16/04/2019 07:43:10
bằng 8
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32545 Trả lời NoName.32545
Thứ 3, ngày 16/04/2019 21:29:51
​​80
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32631 Trả lời NoName.32631
Thứ 5, ngày 18/04/2019 20:34:48
Bằng 8 nha
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
4.2
59 sao / 14 đánh giá
5 sao - 10 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 4.2 SAO trên tổng số 14 đánh giá
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Đố vui IQ khác
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Tính (Tròn + Tròn) x Tam giác : Vuông = ?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Lên đầu trang