Trả lời (63)
෴๛ Ǫᶙỷ Trầm ۳❛♰❜ | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/11/2019 09:11:17
Kết quả là 66
 
6 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm Hiếu | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/11/2019 11:38:33
=15
5 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Bất Bại | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/11/2019 11:40:13
ko có đáp án bởi vì đầu con sâu ko có hoa với lại có hai bông hoa cộng với đông hồ kim sai
7 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
chắc là 26
 
4 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Văn Nam | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/11/2019 18:06:20
17
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Ngọc Uyên Nhi | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/11/2019 19:17:31
15
1 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mii chan | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/11/2019 19:19:45
Con sâu: 7
Bông hoa:2
Đồng hồ:6
=> 7 + 2 × 6 = 19
15 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lan Anh | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/11/2019 19:27:41

60
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Thị Tố Quyên | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/11/2019 19:39:09
25
6 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gia Quách | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/11/2019 19:54:17
15
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gia Quách | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/11/2019 19:58:25
cho mình sửa lại là 19^^
4 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Long Hải Nguyễn Vũ | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/11/2019 21:22:26
54
2 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Long Hải Nguyễn Vũ | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/11/2019 21:23:32
sửa là 19
 
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.36756
Thứ 6, ngày 01/11/2019 21:26:06
sau+sau+sau=21
=>sau=7
d.ho+d.ho+sau=19
=>d.ho=6
hoa+d.ho+sau=15
=>hoa=2
sau+hoa x d.h=
vi sau +hoa=9
7+2=9
ma sau ko co hoa thi mat di 2=>7-2=5
hoa+hoa cua sau=>2+2=4
5+4=9 ket qua ban dau cua sau va hoa
vi kim dong ho la 6 gio ma d.ho=6
=>kim dong ho la 5 gio thi d.ho=5
vay ket luat :sau + hoa x d.ho=25
vi sau =5; hoa= 4; d.ho=5
=>5+4 x5=25
bang 25 la chac chan theo minh nghi !
6 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Dũng | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/11/2019 21:31:47
Kết quả là 66 nha!
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
۞✎_๖ۣۜ๓ë๏ღ_۞ | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/11/2019 21:49:23
=25 minh nghi the
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Quỳnh Trang Vũ | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/11/2019 08:45:29
=26
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
. | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/11/2019 16:16:54
Kết quả là 15 mới đúng!
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Quỳnh Anh | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/11/2019 18:11:47
con sâu: 7
đồng hồ: 6
bông hoa: 2
Đáp án: 19
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đạt Kỏ | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/11/2019 19:30:02
54
 
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đạt Kỏ | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/11/2019 19:30:56
Sửa lại 19
 
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Địch Kỳ Nhi | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/11/2019 21:41:28
54
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nisakyto | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/11/2019 23:15:16
19
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nisakyto | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/11/2019 23:15:18
19
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thị Linh Giang | Chat Online
Chủ nhật, ngày 03/11/2019 14:13:12
16
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kirigaya☆Kazuto | Chat Online
Chủ nhật, ngày 03/11/2019 16:12:32
15
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Hải Băng | Chat Online
Chủ nhật, ngày 03/11/2019 21:11:57
31
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Hải Băng | Chat Online
Chủ nhật, ngày 03/11/2019 21:12:35
2 bông hoa mà các bn
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
(*^﹏^*)Hinh's Chi's •﹏• | Chat Online
Chủ nhật, ngày 03/11/2019 21:47:42
kết quả =15
 (Sâu7,Đồng hồ 6,hoa 2)
Nên: (sâu)+(sâu)+(sâu)=21
            7     +  7     +   7    = 21
(Đồng hồ)+(Đồng hồ)+(Sâu)=19
          6      +       6         +   7      =19
(hoa)+(đồng hồ)+(sâu)=15
[sâu sẽ = 7,đồng hồ =6=>7+6=13.Nên hoa sẽ = 2 
=>(hoa)+(đồng hồ) +(sâu)=15
       2     +      6            +  7     =15
Phía dưới (sâu)+(hoa)×(đồng hồ) 
                     7      +   2    ×      6          = 
19. Lưu ý nhân chua trc cộng trừ sau nên ta lấy 2×6=12 rồi lấy 7 cộng cho 12 = 19
{Hơi dài dòng xíu
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
(*^﹏^*)Hinh's Chi's •﹏• | Chat Online
Chủ nhật, ngày 03/11/2019 22:25:58
Ở phía dưới vì con sâu ko có hoa,các con còn lại phía trên có hoa.Mà hoa thì =2 
Vì con sâu phía dưới = 7 vì ko có hoa =1 thì con sâu =1 (Vì 7-1)
 Thường hoa phía trên có 1 bông còn phía dưới có 2 bông (chúng ta biết hoa =2.Ở đây có 2 bông nên sẽ = 4(vì 2+2=4)
Kim của đồng hồ này ko giống phía trên.Phía trên kim đồng hồ chỉ 6h đúng 48 giây
Còn phía dưới đồng hồ đây chỉ 5h đúng cx 48 giây (Mà đồng hồ thì = 6)
Đồng hồ =6. mà nó có là 6h.Phía dưới là 5h 
Nên chúng ta thấy đồng hồ phía dưới thiết 1h đồng hồ phía trên 
Nên=> đồng hồ phía dưới chỉ =5(Vì đồng hồ phía dưới thua đồng hồ phía trên 1h.Nên sẽ bị trừ đi 1 còn lại 5)
=>(Sâu)+(Hoa)×(Đồng Hồ)
        6    +    4     ×       5           = 26
{ lưu ý: nhân chia trc cộng trừ sau nên ta lấy 4×5=20.Rồi sau đó lấy 6 + cho số ms vừa tính đc + cho nhau}
=>6+4×5=26 
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bí Mật | Chat Online
Thứ 4, ngày 06/11/2019 05:51:50
19
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Hà Mi | Chat Online
Thứ 5, ngày 07/11/2019 15:14:44
31
 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phuc Phu Thanh | Chat Online
Thứ 6, ngày 08/11/2019 19:03:25
31 
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Khánh Trần Xuân | Chat Online
Thứ 6, ngày 08/11/2019 20:12:15
31
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
๖ۣۜBé ๖ۣۜNgố๖ۣۜC | Chat Online
Thứ 6, ngày 08/11/2019 20:51:23
SÂU:7
Đ.HỒ:6
B.HOA:2
VÌ SÂU + HOAHOA x Đ.HỒ = ?
NÊN 7+4x6=7+24
                  =31
7+4x6=31
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Xin Xin | Chat Online
Thứ 7, ngày 09/11/2019 05:47:50
19
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.37148
Thứ 7, ngày 09/11/2019 08:59:24
19
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Lành | Chat Online
Chủ nhật, ngày 10/11/2019 06:56:40
7+4*6=31
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.37198
Chủ nhật, ngày 10/11/2019 08:37:49
19


 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đặng Tấn Công | Chat Online
Chủ nhật, ngày 10/11/2019 22:02:08
  Con sâu là : 7
  Đồng hồ là : 6
  Bông hoa là : 2
Nên kết quả của bài toán cuối = 15
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Fan Rosé. | Chat Online
Chủ nhật, ngày 10/11/2019 22:04:55
Mình tính là bằng 15
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Fan Rosé. | Chat Online
Chủ nhật, ngày 10/11/2019 22:07:57
Vì:
    7+7+7=21.
    6+6+7=19.
    2+6+7=15.
    7+2+6=15.
 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Huyền | Chat Online
Thứ 2, ngày 11/11/2019 12:40:25
19
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Trường Duy
Thứ 2, ngày 11/11/2019 21:56:14
Gọi x, y, z lần lượt là con sâu, đồng hồ, bông hoa.
Con sâu là 7, đồng hồ là 6, bông hoa là 2.
Mà có tới 2 bông hoa.
Suy ra: 
x+y+2z=7+6+2.2=7+6+4=7+10=17
Vậy đáp án là 17.
Thả nhiều nhiều dấu "+" nha, cảm ơn.
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoàng Nhật 257 | Chat Online
Thứ 5, ngày 14/11/2019 07:50:29
17
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lan Anh Vũ | Chat Online
Thứ 3, ngày 26/11/2019 22:10:58
Sâu : 7 
Đồng hồ :6 
Hoa : 2
Hai bông hoa : 4 
Vậy = 7+ 4 x6 =31
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.37931
Thứ 7, ngày 30/11/2019 20:45:45
18
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.37932
Thứ 7, ngày 30/11/2019 20:46:35
28
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
꧁Lucy Maylaza꧂ | Chat Online
Thứ 7, ngày 07/12/2019 09:26:15
=19
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thượng | Chat Online
Thứ 7, ngày 07/12/2019 10:23:47
Con sâu: 7
Bông hoa:2
Đồng hồ:6
=> 7 + 2 × 6 = 19
Ai thấy hay thì hãy like mik nhé!
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyen baodan | Chat Online
Thứ 5, ngày 26/12/2019 21:26:25
66
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
MASTER OF SPAM (Hội Roblox) | Chat Online
Thứ 4, ngày 29/01/2020 21:19:17
đáp án là 28 vì
sâu = 5 
sâu có hoa = 7
hoa = 2 
mik tìm ra quy luật về đồng hồ:
đồng hồ kia chỉ số 12 và 6 mik tìm ra là 12 - 6 = 6
=> đồng hồ chỉ 12 và 5 thì sẽ là 12 - 5 = 7
Vậy mik sẽ có phép tinh :
5+4x7 = 28
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
MASTER OF SPAM (Hội Roblox) | Chat Online
Thứ 4, ngày 29/01/2020 21:20:35
à nhầm đáp án là 33 :))))
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Duy Khánh
Thứ 4, ngày 11/03/2020 19:44:12
31
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thứ 4, ngày 11/03/2020 21:20:24
Con sâu có hoa:7
Đồng hồ chỉ 6h: 6
Bông hoa:2
Dãy đầu tiên 3 con sâu: 21
Dãy thứ 2: 6+6+7= 19
Dãy thứ 3: Con sâu ko có hoa:5; Đồng hồ chỉ 5h: 5; 2 bông hoa×2=4
Như vậy dãy số 3: 5+4×5=25(Nếu nhân trước, cộng trừ sau)
Nếu làm phép tính theo  thứ tự sẽ là: 45
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42983
Thứ 4, ngày 11/03/2020 21:52:13
Kết quả là 15
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.42984
Thứ 4, ngày 11/03/2020 21:56:36
Kết quả 5+4×5=25
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
dung mai
Thứ 4, ngày 11/03/2020 22:26:34
= 25. Con sâu 5, bông hoa 4, đồng hồ 5.
4x5+5=25
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.43048
Thứ 5, ngày 12/03/2020 22:07:14
Kết quả 5+4×5=45
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.43140
Chủ nhật, ngày 15/03/2020 10:27:02
7+2+5= 14
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
5
15 sao / 3 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 3 đánh giá
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường

Đố vui IQ khác:

Giải bài toán tìm đáp án ở dấu hỏi
Giải bài toán tìm đáp án ở dấu hỏi
Giải bài toán tìm đáp án ở dấu hỏi
Giải bài toán tìm đáp án ở dấu hỏi
Giải bài toán tìm đáp án ở dấu hỏi
Giải bài toán tìm đáp án ở dấu hỏi
Giải bài toán tìm đáp án ở dấu hỏi
Giải bài toán tìm đáp án ở dấu hỏi
Giải bài toán tìm đáp án ở dấu hỏi
Giải bài toán tìm đáp án ở dấu hỏi
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!

Giải bài tập online Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Đuổi hình bắt chữ Quà tặng Hỏi đáp LIVE Xem thêm

BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 07-2020 | Tháng 06-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Linh Jin ( đang muốn ... 4.942
2 ... 4.497
3 Triệu Hoắc Thiên ( ... 4.333
4 Mĩ Uyên 4.068
5 Ngưu Tử 3.624
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Không quan tâm 11.521
2 toán IQ 11.255
3 Đá Đu Đưa 6.008
4 Không tên 5.821
5 ... 5.806
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 ßăйǥ . Mệt vailon 607 2.957
2 ★๖ۣۜLãηɠ үʉʉ ♡[ best ... 441 2.154
3 Yến ✨ ???? 306 1.453
4 _.KhanhhHaa._ 250 1.206
5 ... 221 1.078
Thưởng tháng 6.2020 Bảng xếp hạng
Lên đầu trang