Tìm đáp án ở dấu hỏi

1.219 lượt xem
Tìm đáp án ở dấu hỏi
Trả lời (64)
Phạm Hiếu | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/11/2019 20:39:40
=42
9 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Long Hải Nguyễn Vũ | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/11/2019 21:25:18
21
3 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
na na | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/11/2019 21:38:24
64
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Quỳnh Trang
Thứ 7, ngày 02/11/2019 08:37:27
21
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Thị Tố Quyên | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/11/2019 12:34:49
21
 
2 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gia Quách | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/11/2019 16:00:13
41
3 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn phong | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/11/2019 16:18:33
21
2 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bùi Nguyễn Minh Phương | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/11/2019 17:20:41
48
3 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Địch Kỳ Nhi | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/11/2019 21:35:05
88
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Địch Kỳ Nhi | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/11/2019 21:36:28
48
2 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hồ Ly Cáo | Chat Online
Chủ nhật, ngày 03/11/2019 09:34:58
22
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Vân | Chat Online
Chủ nhật, ngày 03/11/2019 10:43:37
42
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thị Linh Giang | Chat Online
Chủ nhật, ngày 03/11/2019 13:57:33
42
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.36868
Chủ nhật, ngày 03/11/2019 16:16:04
42
 
3 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Tùng Anh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 03/11/2019 20:42:10
22
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tiểu Ác Quỷ | Chat Online
Thứ 2, ngày 04/11/2019 19:39:08
42 nak
 
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê May | Chat Online
Thứ 2, ngày 04/11/2019 20:47:40
21
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hilary hương | Chat Online
Thứ 3, ngày 05/11/2019 14:56:51
13
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hilary hương | Chat Online
Thứ 3, ngày 05/11/2019 14:57:19
22
 
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bí Mật | Chat Online
Thứ 4, ngày 06/11/2019 05:49:52
42
 
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
*Thiên Nhi*﹏☠ | Chat Online
Thứ 4, ngày 06/11/2019 15:40:45
42
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
*Thiên Nhi*﹏☠ | Chat Online
Thứ 4, ngày 06/11/2019 15:41:09
42
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
*Thiên Nhi*﹏☠ | Chat Online
Thứ 4, ngày 06/11/2019 15:41:22
42
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
41
41
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Hà Mi | Chat Online
Thứ 5, ngày 07/11/2019 13:09:26
42
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bảo NHI | Chat Online
Thứ 5, ngày 07/11/2019 20:00:35
=42
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
42 nhân chia trước cộng trừ sau
 
2 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
41
 
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phuc Phu Thanh | Chat Online
Thứ 6, ngày 08/11/2019 19:01:36
42
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bích Phạm | Chat Online
Thứ 6, ngày 08/11/2019 19:03:48
bằng 41
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Khánh Trần Xuân | Chat Online
Thứ 6, ngày 08/11/2019 20:09:30
12
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.37092
Thứ 6, ngày 08/11/2019 20:40:50
=21
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.37100
Thứ 6, ngày 08/11/2019 20:49:12
= 42 ok
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
do tho | Chat Online
Thứ 6, ngày 08/11/2019 20:58:23
hinh nhu la 48
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
mai van quang
Thứ 6, ngày 08/11/2019 21:09:02
22
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.37123
Thứ 6, ngày 08/11/2019 21:09:35
22
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đinh Phong | Chat Online
Thứ 6, ngày 08/11/2019 21:26:32
Kết quả của mình=21
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phương Thảo | Chat Online
Thứ 6, ngày 08/11/2019 21:41:10
= 48 
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Xin Xin | Chat Online
Thứ 7, ngày 09/11/2019 05:46:12
42
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.37145
Thứ 7, ngày 09/11/2019 08:42:27
22
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Red Rose | Chat Online
Thứ 7, ngày 09/11/2019 20:49:44
3 mũ lá 30 => 1 mũ Là 10
1 mũ cộng 2 đôi gang tay là18 =>10+2 đôi gang tay=18  =>2 đôi gang tay là 8 =>1 chiếc gang tay là 2
1 đôi gang tay trừ 1 đoi tất bằng 2 =>2x2-1 đôi tất =2  => 1 đôi tất =2 => 1 chiếc tất =1
=> 1 chiếc tất cộng 1 chiếc mũ cộng 1 cái gang tay là : 1+10+2=13
Vậy =13
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nhi Lâm | Chat Online
Chủ nhật, ngày 10/11/2019 09:44:54
41
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Huyền | Chat Online
Thứ 2, ngày 11/11/2019 12:36:48
42
 
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hailey p336 | Chat Online
Thứ 2, ngày 11/11/2019 13:48:45
21
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.37273
Thứ 2, ngày 11/11/2019 19:56:08
42
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Nguyên | Chat Online
Thứ 4, ngày 13/11/2019 20:59:46
Bằng 42
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lan Anh Vũ | Chat Online
Thứ 3, ngày 26/11/2019 22:04:25
Đáp án là :22
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lan Anh Vũ | Chat Online
Thứ 3, ngày 26/11/2019 22:05:15
Đáp án là :21

 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
♪~Haki♥Simon♥Ai~♪(MoonFlowers) | Chat Online
Thứ 4, ngày 27/11/2019 20:07:54
22
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
an
Thứ 4, ngày 27/11/2019 20:28:03
42
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lacy | Chat Online
Thứ 6, ngày 29/11/2019 07:45:19
3 mũ len = 30=1 mũ len = 10
1 mũ + 2 găng tay=18=>10+4+4=>găng tay=4
1 găng tay - 1 tất = 2=>4 - 2 => tất= 2
1 tất+1mũ len x 1 găng tay= 2+10x4= 48 .
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Dũng | Chat Online
Thứ 6, ngày 29/11/2019 16:35:16
Mũ:10
Đôi Gang tay:4       1 Cái gang tay:2
Tất:2
Tất + Mũ x 1 Cái gang tay = 2 +10 x 2
                                          = 2 + 20
                                          = 22
Vậy Tất + Mũ x 1 Cái gang tay = 22
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Dũng | Chat Online
Thứ 6, ngày 29/11/2019 16:38:35
Cho sửa lại bài trước :()
Là : 21

0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.37930
Thứ 7, ngày 30/11/2019 20:43:52
21
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kiều Băng Vy | Chat Online
Thứ 2, ngày 09/12/2019 19:22:43
kết quả =21
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Minh Anh
Chủ nhật, ngày 22/12/2019 14:48:50
là 42 vì:
10+10+10=30
10+4+4=18
4-2=2
2+10*4=42
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyen baodan | Chat Online
Thứ 5, ngày 26/12/2019 21:19:42
42

 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Victory Phạm | Chat Online
Thứ 6, ngày 27/12/2019 21:11:25
22
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
46
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nhanh Le | Chat Online
Chủ nhật, ngày 29/12/2019 10:42:35
42
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
1.8
7 sao / 4 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 1 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 1.8 SAO trên tổng số 4 đánh giá
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường

Đố vui IQ khác:

Tìm đáp án ở dấu hỏi
Tìm đáp án ở dấu hỏi
Tìm đáp án ở dấu hỏi
Tìm đáp án ở dấu hỏi
Tìm đáp án ở dấu hỏi
Tìm đáp án ở dấu hỏi
Tìm đáp án ở dấu hỏi
Tìm đáp án ở dấu hỏi
Tìm đáp án ở dấu hỏi
Tìm đáp án ở dấu hỏi
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 06-2020 | Tháng 05-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 toán IQ 310
2 ღїαɱ_Thuyy ... 243
3 Kim Bora 172
4 Hảo Hannah 127
5 N H 92
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Hoàng Bảo ... 126 614
2 ... 79 379
3 ɦɑռռ( ´థ౪థ) 30 140
4 _Hate❤ 21 104
5 Pé Mèo mun(quỷ miu ) 16 80
Thưởng tháng 4.2020 Bảng xếp hạng

Giải bài tập online Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Đuổi hình bắt chữ Quà tặng Hỏi đáp Xem thêm

BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 06-2020 | Tháng 05-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 toán IQ 310
2 ღїαɱ_Thuyy ... 243
3 Kim Bora 172
4 Hảo Hannah 127
5 N H 92
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Hoàng Bảo ... 126 614
2 ... 79 379
3 ɦɑռռ( ´థ౪థ) 30 140
4 _Hate❤ 21 104
5 Pé Mèo mun(quỷ miu ) 16 80
Thưởng tháng 4.2020 Bảng xếp hạng
Lên đầu trang