Kết quả phép toán là bao nhiêu?

Biết Tuốt | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/07/2016 16:28:03
5.024 lượt xem
Kết quả phép toán là bao nhiêu?
Nội dung này có 78 trả lời / bình luận
Trả lời (78)
Lưu ý: Các đáp án ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!
NoName.3677
Thứ 7, ngày 02/07/2016 01:06:17
B
53 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.5344
Thứ 5, ngày 11/08/2016 15:08:59
C.3
0 53 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Thị Thùy Vân | Chat Online
Thứ 4, ngày 15/08/2018 08:12:41
b 12
25 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Mai Dương | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/08/2018 10:05:59
12
21 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tran Quang | Chat Online
Chủ nhật, ngày 19/08/2018 12:42:45
12
20 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Uyên | Chat Online
Thứ 2, ngày 03/09/2018 17:59:50
b
19 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen Thao Vy | Chat Online
Thứ 6, ngày 07/09/2018 16:09:44
b
20 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tô dtw no ny:'> | Chat Online
Chủ nhật, ngày 30/09/2018 16:41:54
​3x3=9;3+9=12-3=9+3=12​​
Đ/ÁN:12
Nhân chia trước,cộng trừ sau
13 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Như Quỳnh | Chat Online
Thứ 7, ngày 06/10/2018 08:43:20
12
7 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen Nhi | Chat Online
Thứ 4, ngày 10/10/2018 19:11:17
sai hết
0 14 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ha My | Chat Online
Thứ 5, ngày 11/10/2018 21:36:12
b
5 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nhi Yến Hoàng | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/10/2018 08:53:13
B
6 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.28571
Thứ 7, ngày 03/11/2018 16:46:32
B
3 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
herobine | Chat Online
Thứ 7, ngày 03/11/2018 21:05:01
B
3 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
trường vy
Thứ 2, ngày 05/11/2018 15:56:28
12
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Minh Đăng Trân Văn | Chat Online
Chủ nhật, ngày 09/12/2018 20:45:49
12
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoàng Nguyễn Ngọc | Chat Online
Chủ nhật, ngày 16/12/2018 19:53:30
Câu trả lời là B
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tam kem
Thứ 2, ngày 17/12/2018 16:54:09
B
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
yumi phan | Chat Online
Thứ 5, ngày 20/12/2018 09:53:56
B) 12
5 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kei Es UID | Chat Online
Thứ 7, ngày 29/12/2018 10:22:12
b,nhân chia trước,cộng trừ sau
4 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vuon mai
Thứ 2, ngày 31/12/2018 18:35:17
B)12
4 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.29942
Thứ 2, ngày 31/12/2018 20:35:17
b,12
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30067
Chủ nhật, ngày 06/01/2019 11:51:35
B.12
4 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30076
Chủ nhật, ngày 06/01/2019 20:22:56
12
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Jung Hoseok | Chat Online
Thứ 2, ngày 07/01/2019 15:07:12
b-12
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Lan Anh | Chat Online
Thứ 3, ngày 08/01/2019 18:20:32
B.12
 
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Dương | Chat Online
Thứ 2, ngày 14/01/2019 18:28:40
B) 12
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30292
Thứ 2, ngày 21/01/2019 15:28:41
12
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngô Bảo Khánh | Chat Online
Thứ 6, ngày 25/01/2019 21:22:54
b
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30444
Thứ 3, ngày 29/01/2019 11:48:57
đáp án là b: 12
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngô Bảo Khánh | Chat Online
Thứ 3, ngày 05/02/2019 19:01:53
b
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
A
Thứ 6, ngày 08/02/2019 19:55:37
=12
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vi Vi | Chat Online
Thứ 4, ngày 20/02/2019 21:01:54
Đáp án là 12
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tiểu Mật Điềm | Chat Online
Chủ nhật, ngày 24/02/2019 10:21:41
b
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tiểu Mật Điềm | Chat Online
Chủ nhật, ngày 24/02/2019 10:21:43
b
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Spryzen MC | Chat Online
Thứ 4, ngày 27/02/2019 21:04:06
12
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31201
Thứ 6, ngày 08/03/2019 15:44:21
12
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31264
Chủ nhật, ngày 10/03/2019 14:56:40
b,12 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Văn Thành
Thứ 7, ngày 16/03/2019 08:45:45
12
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phương Trinh | Chat Online
Thứ 2, ngày 18/03/2019 19:49:35
b
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tiến
Thứ 4, ngày 20/03/2019 08:22:50
câu trả của chế là 18
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31625
Thứ 5, ngày 21/03/2019 22:21:55
12
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Đại | Chat Online
Thứ 5, ngày 28/03/2019 22:05:59
b
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Đại | Chat Online
Thứ 5, ngày 28/03/2019 22:06:04
b
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Đại | Chat Online
Thứ 5, ngày 28/03/2019 22:06:26
b
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Xuân Hạ Thu Đông | Chat Online
Thứ 2, ngày 01/04/2019 20:07:24
b
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Hoàng | Chat Online
Thứ 3, ngày 02/04/2019 21:48:25
B
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.32027
Thứ 3, ngày 02/04/2019 22:16:06
3+3x3-3+3= 3+9-3+3
                 = 12-3+3
                 =12
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyen phuc | Chat Online
Thứ 7, ngày 06/04/2019 21:56:01
b
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Minh Thư Vũ | Chat Online
Thứ 4, ngày 10/04/2019 22:18:38
12
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
saky ny | Chat Online
Thứ 3, ngày 16/04/2019 21:50:12
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Sub_Y_Y | Chat Online
Thứ 4, ngày 17/04/2019 12:04:06
A
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thần's Gió's | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/04/2019 22:52:15
12
 
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
conan - thám tử lừng danh
Chủ nhật, ngày 21/04/2019 21:13:44
AAAAAAAAAAAAAAAA
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kim So Huyn | Chat Online
Thứ 5, ngày 25/04/2019 20:44:13
B
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nhân Nguyễn Thị Ngọc | Chat Online
Thứ 6, ngày 26/04/2019 21:42:29
câu b
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33031
Thứ 7, ngày 27/04/2019 20:32:18
b
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huy Nguyễn Vũ Quang | Chat Online
Chủ nhật, ngày 28/04/2019 09:21:12
b
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm An | Chat Online
Thứ 4, ngày 01/05/2019 07:33:24
B.12
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Viet Trung Duong | Chat Online
Thứ 5, ngày 02/05/2019 12:31:49
B 12 la dung
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
4
93 sao / 23 đánh giá
5 sao - 15 đánh giá
4 sao - 2 đánh giá
3 sao - 2 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 4 đánh giá
Điểm 4 SAO trên tổng số 23 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Đố vui IQ khác:
Kết quả phép toán là bao nhiêu?
Kết quả phép toán là bao nhiêu?
Kết quả phép toán là bao nhiêu?
Kết quả phép toán là bao nhiêu?
Kết quả phép toán là bao nhiêu?
Kết quả phép toán là bao nhiêu?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 15 - 21/09 | Tháng 09-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Vũ Ngọc Lâm 243
2 Ngốc 202
3 ChaoNgayMoi 177
4 HọcĐiMấyBạn 158
5 Min Susu 102
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 *K.T*﹏☠ 272 1.314
2 ❥一Rїη︵✿ 231 1.105
3 ❥Nɦเ ٥ 194 936
4 ✪Boss ◕ ‿ ◕Coler✪ 173 809
5 Jade 124 612
Lên đầu trang