Dừa + Táo + Chuối = Số nào đây?

Biết Tuốt | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/07/2016 16:37:33
3.759 lượt xem
Dừa + Táo + Chuối = Số nào đây?
Nội dung này có 64 trả lời / bình luận
Trả lời (64)
Lưu ý: Các đáp án ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!
NoName.3678
Thứ 7, ngày 02/07/2016 01:07:10
16
20 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Binh
Thứ 6, ngày 05/08/2016 11:22:10
15
3 19 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.5199
Thứ 3, ngày 09/08/2016 10:07:32
16
8 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.6754
Thứ 2, ngày 10/10/2016 11:41:10
14
15 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.11061
Thứ 4, ngày 24/05/2017 15:02:23
16
7 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Mai Dương | Chat Online
Thứ 7, ngày 18/08/2018 10:07:31
16 - đúng nhất rồi đấy !
5 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Uyên | Chat Online
Thứ 2, ngày 03/09/2018 18:01:43
16
7 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.27487
Thứ 3, ngày 04/09/2018 19:46:10
14
9 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đài Trang
Thứ 4, ngày 05/09/2018 23:27:04
15
2 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen Thao Vy | Chat Online
Thứ 6, ngày 07/09/2018 16:13:19
16
3 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Trang | Chat Online
Chủ nhật, ngày 14/10/2018 07:56:02
Cuối cùng chốt đc
chuối :3
táo :10
dừa:1
=> dừa+táo+chuối =1+10+3=14
11 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
do thi huynh nhu | Chat Online
Thứ 2, ngày 15/10/2018 18:24:56
1 trái táo là 10
1 trái chuối là1
1 miếng dừa là 1
=>1 miếng dừa + 1 trái táo +3 trái chuối= 1+10+3=14
10 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
trường vy
Thứ 2, ngày 05/11/2018 16:00:49
16
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đoàn Quỳnh | Chat Online
Thứ 7, ngày 17/11/2018 18:54:54
14
4 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nam Do | Chat Online
Thứ 2, ngày 19/11/2018 21:58:44
13
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn lò phương anh
Thứ 5, ngày 22/11/2018 18:38:09
15
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Linh tomboy | Chat Online
Thứ 4, ngày 05/12/2018 20:43:26
đáp án : 14
4 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Minh Đăng Trân Văn | Chat Online
Chủ nhật, ngày 09/12/2018 20:48:14
16
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoàng Nguyễn Ngọc | Chat Online
Thứ 2, ngày 17/12/2018 15:51:10
Là 14
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tam kem
Thứ 2, ngày 17/12/2018 17:03:01
16
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyen thu | Chat Online
Thứ 5, ngày 27/12/2018 18:21:11
14
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kudo Shinichi | Chat Online
Thứ 7, ngày 29/12/2018 15:08:08
táo + táo + táo =30 => táo = 10
táo + chuối + chuối = 18 => 10 + chuối + chuối = 18 => chuối = 4
chuối - 2.dừa = 2 => 4 - 2 dừa = 2 => dừa = 1
=> dừa + táo + chuối = 10 + 4 + 1 = 15
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.29943
Thứ 2, ngày 31/12/2018 20:40:36
14
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
vy
Chủ nhật, ngày 06/01/2019 12:10:57
táo =10
chuối = 4
dừa = 2
10+4+2=16
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30078
Chủ nhật, ngày 06/01/2019 20:26:38
14
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Jung Hoseok | Chat Online
Thứ 2, ngày 07/01/2019 15:09:30
14
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Lan Anh | Chat Online
Thứ 3, ngày 08/01/2019 18:29:59
câu này cũng dễ
=> táo + táo + táo =( 10+10+10) = 30
=> táo + chuối +chuối = (10 + 4+4) = 18
=> chuối - dừa = ( 4-2)=2
=> dừa + táo + chuối = (2+10+4) =16
ĐÁP ÁN LÀ : 16
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngô Bảo Khánh | Chat Online
Thứ 6, ngày 25/01/2019 21:25:46
15
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
khoinguyen pham | Chat Online
Thứ 3, ngày 29/01/2019 22:10:10
16
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngô Bảo Khánh | Chat Online
Thứ 3, ngày 05/02/2019 19:07:06
13
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30558
Thứ 6, ngày 08/02/2019 19:58:09
16
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
vu tram anh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 17/02/2019 18:30:49
đáp án 15
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tiểu Mật Điềm | Chat Online
Chủ nhật, ngày 24/02/2019 10:24:50
táo=10
chuối=4
dừa=2
đáp án = 16
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31155
Thứ 4, ngày 06/03/2019 10:39:09
15
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Quyên xđ
Thứ 6, ngày 08/03/2019 15:51:50
Đáp án là 14
táo là 30:3=10
chuối (4 trái) =(18-10):2=4 ----> 1 chuối bằng 1
hai dừa là 4-2=2 --->1 dừa = 1
táo + 1 dừa + 3 chuối = 14
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
trang
Chủ nhật, ngày 17/03/2019 17:46:53
12
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phương Trinh | Chat Online
Thứ 2, ngày 18/03/2019 19:52:18
16
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tiến
Thứ 4, ngày 20/03/2019 08:29:17
14
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Diệp
Thứ 3, ngày 26/03/2019 20:44:18
14
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Đại | Chat Online
Thứ 5, ngày 28/03/2019 22:08:32
16
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Xuân Hạ Thu Đông | Chat Online
Thứ 2, ngày 01/04/2019 20:09:48
14
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thiên Bách | Chat Online
Thứ 2, ngày 01/04/2019 21:28:26
Là 16
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
vu han | Chat Online
Thứ 6, ngày 05/04/2019 21:07:15
16
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nam Phong | Chat Online
Thứ 7, ngày 06/04/2019 15:17:13
15
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyen phuc | Chat Online
Thứ 7, ngày 06/04/2019 21:58:18
16
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Sub_Y_Y | Chat Online
Thứ 4, ngày 17/04/2019 12:06:43
16
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thần's Gió's | Chat Online
Thứ 7, ngày 20/04/2019 22:53:30
16
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thanh Bình
Thứ 6, ngày 26/04/2019 16:23:27
bài này vừa IQ, vừa thử độ tinh tay tinh mắt
táo là số cố định, chuối và dừa là số thay đổi 
*táo ở hàng  ngang đầu tiên là số không đổi: táo + táo+ táo =30 =>(10+10+10 = 30)... vậy táo bằng 10
* hàng ngang số 2: táo k đổi vẫn bằng 10,  mỗi hình chuối xuất hiện 4 quả, dễ phát hiện khi đếm ở hình
 => táo + chuối +chuối = (10 + 4+4 = 18)... vậy chuối bằng 4
* hàng ngang số 3: hình chuối xuất hiện 4 quả và hình dừa xuất hiện 2 miếng
=>  4-2= 2  .... vậy ở hàng này  chuối = 4 và dừa = 2
* hàng ngang số 4: hình dừa xuất hiện 1 miếng, táo cố định = 10, hình chuối xuất hiện 3 quả
=> 1 + 10 + 3 = 14 
số ? cần tìm là 14
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nhân Nguyễn Thị Ngọc | Chat Online
Thứ 6, ngày 26/04/2019 21:43:39
16
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
fa
Thứ 7, ngày 27/04/2019 20:35:05
15
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Chanel Superhero | Chat Online
Thứ 3, ngày 30/04/2019 21:45:49
16
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm An | Chat Online
Thứ 4, ngày 01/05/2019 07:50:59
12
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
V
Thứ 5, ngày 02/05/2019 21:06:57
16
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33246
Thứ 5, ngày 02/05/2019 22:17:00
16
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33583
Thứ 4, ngày 08/05/2019 22:27:52
Vì :
1 táo + 1 táo + táo = 3 táo = 30 => 1 táo = 10
1 táo + 4 chuối + 4 chuối = 18 => 8 chuối = 18 - 10 = 8
                                                 =>1 chuối =1
                                                 =>3 chuối =3 ; 4 chuối = 4
4 chuối - 2 nửa quả dừa = 2 => 2 nửa quả dừa = 4 - 2 = 2
                                              => 1 nửa quả dừa = 1
Do đó:
        1 nửa quả dừa + 1 táo + 3 chuối = 1 + 10 + 3 = 14
 Đáp số : 14
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Linh Bùi | Chat Online
Thứ 6, ngày 10/05/2019 20:54:02
16
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bak Injeong | Chat Online
Chủ nhật, ngày 12/05/2019 12:16:54
16
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vy Ma Vo Thanh | Chat Online
Thứ 3, ngày 21/05/2019 20:54:54
15
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thanh Sinh Le | Chat Online
Thứ 4, ngày 19/06/2019 15:19:48
Dừa = 10
Chuối = 4
Táo= 1
Tổng là 15 nhé
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
pham dat | Chat Online
Thứ 2, ngày 01/07/2019 20:14:39
tao:10
dua:1
chuoi:3
=(10+1+3)=14
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
4.1
53 sao / 13 đánh giá
5 sao - 10 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 3 đánh giá
Điểm 4.1 SAO trên tổng số 13 đánh giá
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Đố vui IQ khác
Dừa + Táo + Chuối = Số nào đây?
Dừa + Táo + Chuối = Số nào đây?
Dừa + Táo + Chuối = Số nào đây?
Dừa + Táo + Chuối = Số nào đây?
Dừa + Táo + Chuối = Số nào đây?
Dừa + Táo + Chuối = Số nào đây?
Dừa + Táo + Chuối = Số nào đây?
Dừa + Táo + Chuối = Số nào đây?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 18 - 24/08 | Tháng 08-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Thiên_Kenz 732 3.471
2 HT Gaming EDM 729 3.425
3 ... 603 2.878
4 ☠ɦὰท❄℘ɦℴทջ☠ 385 1.852
5 Duy Đỗ 354 1.722
Lên đầu trang