Ly nào sẽ đầy nước đầu tiên?

Ngọc Văn | Chat Online
Thứ 4, ngày 08/05/2019 17:19:15
3.747 lượt xem
Ly nào sẽ đầy nước đầu tiên?
Trả lời (100)
NoName.33554
Thứ 4, ngày 08/05/2019 19:07:22
số 4 nha
8 29 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn thị kiều oanh
Thứ 4, ngày 08/05/2019 19:08:05
số 4
6 29 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33557
Thứ 4, ngày 08/05/2019 19:23:27
số 7 nhé
32 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
cô gái nhỏ ~~~ | Chat Online
Thứ 4, ngày 08/05/2019 19:48:36
ly nước số 7
25 12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33566
Thứ 4, ngày 08/05/2019 20:45:15
ly số 7                                                                                                                                                                           tỉ lệ đúng : 80%
19 12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Hải Đăng | Chat Online
Thứ 4, ngày 08/05/2019 21:03:06
ly số 3 nha vì những ly 5,6,7 là những lu bị chặn ở cốc hay ở vòi chảy . Nếu đổ vào ly số 1 thì nước sẽ chảy hết vào ly 3 và các ly 2,4,1 sẽ ko có nước
 
26 17 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33574
Thứ 4, ngày 08/05/2019 21:48:51
ly 7
16 14 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ARMY Na | Chat Online
Thứ 4, ngày 08/05/2019 22:03:15
ly số 7
 
13 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33584
Thứ 4, ngày 08/05/2019 22:51:45
7
9 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thanh Thảo | Chat Online
Thứ 5, ngày 09/05/2019 05:50:26
số 7
 
6 14 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
kien le | Chat Online
Thứ 5, ngày 09/05/2019 09:50:47
Ly số 7
8 16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đau.....!!! | Chat Online
Thứ 5, ngày 09/05/2019 10:33:44
ly số 4. ống nc của ly số 7 có vách ngăn kìa
 
7 16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoài Thương | Chat Online
Thứ 5, ngày 09/05/2019 17:56:12
4
 
3 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
người ẩn danh
Thứ 5, ngày 09/05/2019 18:06:11
ly 1
 
0 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trịnh Hưng | Chat Online
Thứ 5, ngày 09/05/2019 19:14:14
ly số 7
2 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nhật Huy Ngụy | Chat Online
Thứ 5, ngày 09/05/2019 19:38:14
Ly nào sẽ đầy nước đầu tiên?
3 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nhật Huy Ngụy | Chat Online
Thứ 5, ngày 09/05/2019 19:40:32
Ly nào sẽ đầy nước đầu tiên?
5 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
VTD GAMING | Chat Online
Thứ 5, ngày 09/05/2019 19:42:22
ly 7
 
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33625
Thứ 5, ngày 09/05/2019 19:54:22
Ly số 3
 
4 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33631
Thứ 5, ngày 09/05/2019 20:29:38
ly 7 nha
 
2 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Táo Bà Bà :D | Chat Online
Thứ 5, ngày 09/05/2019 20:32:03
ly 7
 
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
...Long Thành... | Chat Online
Thứ 5, ngày 09/05/2019 21:11:55
Ly 7
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Lê Dung | Chat Online
Thứ 5, ngày 09/05/2019 21:24:42
ly 4
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
bùi anh | Chat Online
Thứ 5, ngày 09/05/2019 21:34:29
ly nước số 7
 
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
An Le | Chat Online
Thứ 5, ngày 09/05/2019 23:23:50
Số 7 đầy trước nha
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Miku Jisoo | Chat Online
Thứ 6, ngày 10/05/2019 14:23:41
số 4
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Linh Bùi | Chat Online
Thứ 6, ngày 10/05/2019 20:40:17
số 3 nha
 
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33690
Thứ 6, ngày 10/05/2019 21:57:32
7
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
quy
Thứ 6, ngày 10/05/2019 23:06:33
ly 3 đầy trước
 
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
~HẮC MA- kaly black~ | Chat Online
Thứ 7, ngày 11/05/2019 09:33:48
số 3
 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Hoàng Tín
Thứ 7, ngày 11/05/2019 10:28:02
3
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33706
Thứ 7, ngày 11/05/2019 10:54:32
Ly số 7
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33709
Thứ 7, ngày 11/05/2019 13:51:48
ly 7
 
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lã Loan | Chat Online
Thứ 7, ngày 11/05/2019 21:16:47
số 7 :v
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bak Injeong | Chat Online
Chủ nhật, ngày 12/05/2019 12:09:33
so 6
3 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Minh Hạnh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 12/05/2019 16:30:05
Ly số 6 ko bị chặn nên nó sẽ đầy trước ly 3
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
»Ҫɦέɱ¹sէ« | Chat Online
Chủ nhật, ngày 12/05/2019 17:45:34
4                  
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đào Hoàng Hiệp | Chat Online
Chủ nhật, ngày 12/05/2019 18:56:32
li thứ 4
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Heo su
Chủ nhật, ngày 12/05/2019 19:54:17
Ly số 3
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thị Thúy Kiều | Chat Online
Chủ nhật, ngày 12/05/2019 20:09:46
ly số 7 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngan Na
Chủ nhật, ngày 12/05/2019 20:42:56
Ly so 7
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hiền Thục Nguyễn | Chat Online
Chủ nhật, ngày 12/05/2019 22:30:33
ly số 7
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33777
Chủ nhật, ngày 12/05/2019 23:22:20
Số 7 nhá
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
:l:Min:l: | Chat Online
Thứ 2, ngày 13/05/2019 10:05:09
Ly số 4 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33786
Thứ 2, ngày 13/05/2019 13:59:20
7
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hung Tran | Chat Online
Thứ 2, ngày 13/05/2019 15:50:33
ly 7
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Hạ linh | Chat Online
Thứ 2, ngày 13/05/2019 16:02:42
Ly thứ 7
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Nhân | Chat Online
Thứ 2, ngày 13/05/2019 17:59:07
Ly 7
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Nhân | Chat Online
Thứ 2, ngày 13/05/2019 18:01:41
Ly 7
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Demo | Chat Online
Thứ 2, ngày 13/05/2019 19:32:28
số 6
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Văn Thiện Nhân | Chat Online
Thứ 3, ngày 14/05/2019 09:51:54
Số 5
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Văn Thiện Nhân | Chat Online
Thứ 3, ngày 14/05/2019 09:54:04
Lộn,số 4 mới đúng.
Vì ly số 2 không truyền được nước cho ly số 5 nên chỉ có ly số 4 đầy nhanh nhất.
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
huyền huyền | Chat Online
Thứ 3, ngày 14/05/2019 13:13:09
ly số 7
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đinh Thị Nguyệt Quế | Chat Online
Thứ 3, ngày 14/05/2019 14:14:15
ly số 7
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
cô gái nhỏ ~~~ | Chat Online
Thứ 3, ngày 14/05/2019 15:17:09
ly số 6 nha
 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
cô gái nhỏ ~~~ | Chat Online
Thứ 3, ngày 14/05/2019 15:22:06
do ly số 7 bị ngăn lại rồi
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Quang Phát
Thứ 3, ngày 14/05/2019 19:45:32
Số 7 mà
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Quang Phát
Thứ 3, ngày 14/05/2019 19:48:09
Ly số 6 chắc cú
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33873
Thứ 3, ngày 14/05/2019 20:19:22
ly số 3
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33878
Thứ 3, ngày 14/05/2019 21:14:54
số 7
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
3.4
51 sao / 15 đánh giá
5 sao - 8 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 2 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 5 đánh giá
Điểm 3.4 SAO trên tổng số 15 đánh giá
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường

Đố vui IQ khác:

Ly nào sẽ đầy nước đầu tiên?
Ly nào sẽ đầy nước đầu tiên?
Ly nào sẽ đầy nước đầu tiên?
Ly nào sẽ đầy nước đầu tiên?
Ly nào sẽ đầy nước đầu tiên?
Ly nào sẽ đầy nước đầu tiên?
Ly nào sẽ đầy nước đầu tiên?
Ly nào sẽ đầy nước đầu tiên?
Ly nào sẽ đầy nước đầu tiên?
Ly nào sẽ đầy nước đầu tiên?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!

Giải bài tập online Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Đuổi hình bắt chữ Quà tặng Hỏi đáp Xem thêm

BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 06-2020 | Tháng 05-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 toán IQ 579
2 ღїαɱ_Thuyy ... 498
3 Kim Bora 447
4 minh tâm 394
5 ... 295
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Không quan tâm 7.650
2 Danh : ) 6.983
3 Hoàng Thu Hà 6.879
4 Linh 6.753
5 ღᏠᎮღĹŶ❤ĹŶ ͜✿҈ 6.404
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Hoàng Bảo ... 348 1.690
2 Paz 175 847
3 ... 95 463
4 Nghiên 64 315
5 ꧁༺ Gίή♪ςâή♪ήɧóɱ♪ρɾό ... 63 311
Thưởng tháng 4.2020 Bảng xếp hạng
Lên đầu trang