Đố vui tổng hợp Đố vui IQ Đố vui Tư duy Logic Gửi đố vui của bạn

Tìm đáp án câu toán đố sau?

Ngọc Văn | Chat Online
Thứ 3, ngày 17/03/2020 17:26:15
2.282 lượt xem
Tìm đáp án câu toán đố sau?
Trả lời (58)
Kaito Kid x Kudo Shinichi | Chat Online
Thứ 3, ngày 17/03/2020 18:30:57
87
9 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lãnh Hàn Thiên | Chat Online
Thứ 3, ngày 17/03/2020 19:15:03
87
6 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
42 
3 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dao linh | Chat Online
Thứ 4, ngày 18/03/2020 06:17:25
45
 
3 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
37 
3 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
hyhy 2234 | Chat Online
Thứ 4, ngày 18/03/2020 10:14:06
26
 
4 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn thị Lan Anh
Thứ 4, ngày 18/03/2020 12:59:44
= 21 đúng không
 
2 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn thị Lan Anh
Thứ 4, ngày 18/03/2020 13:04:24
=29
 
6 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ᴳᵒᵈ乡❆๖ۣۜKelly❆(๖ۣۜSói) | Chat Online
Thứ 4, ngày 18/03/2020 14:49:20
26 mô phật
4 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.43370
Thứ 4, ngày 18/03/2020 15:38:12
15
1 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thiên Hàn Thiên | Chat Online
Thứ 4, ngày 18/03/2020 16:41:33
26
2 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
 = 24

 
Tìm đáp án câu toán đố sau?
9 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Q.Sơn | Chat Online
Thứ 5, ngày 19/03/2020 09:28:48
87
 
0 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Cỏ Dại Ven Đường | Chat Online
Thứ 5, ngày 19/03/2020 10:04:28
72
 
0 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ko biets 
 
2 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.43465
Thứ 6, ngày 20/03/2020 13:33:07
Là 23 ạ 
 
0 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
45
0 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tiểu Ngọc | Chat Online
Thứ 6, ngày 20/03/2020 20:40:04
87 phải ko
 
0 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hương Lan | Chat Online
Thứ 7, ngày 21/03/2020 17:00:44
16
1 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.43514
Thứ 7, ngày 21/03/2020 19:55:47
67
0 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
bùi jennie | Chat Online
Chủ nhật, ngày 22/03/2020 10:05:07
17
 
0 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thiền Thiền | Chat Online
Chủ nhật, ngày 22/03/2020 22:13:33
15
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Heli Quỳnh (Pisces) | Chat Online
Thứ 2, ngày 23/03/2020 11:12:31
24
2 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Ý | Chat Online
Thứ 2, ngày 23/03/2020 18:35:57
17
 
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nghĩa phan | Chat Online
Thứ 2, ngày 23/03/2020 20:44:38
80
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Cao Hoàng Xuân Nhi | Chat Online
Thứ 2, ngày 23/03/2020 23:32:17
Con milion là 8
Chim cánh cụt là 5
Cặp nơ là 4
Quả bóng là 2
Kết quả cuối cùng là 5 + 3 x 8 = 29
5 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vu Sammurai | Chat Online
Thứ 3, ngày 24/03/2020 08:12:13
19
1 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Thanh Trang | Chat Online
Thứ 3, ngày 24/03/2020 21:30:04
16
 
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
༺☘๖ۣۜ✰Pe's✰๖ۣۜ•☘༻ | Chat Online
Thứ 4, ngày 25/03/2020 09:00:11
=56 
 
2 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.43629
Thứ 4, ngày 25/03/2020 09:50:01
45
 
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kiều Minh Phúc
Thứ 4, ngày 25/03/2020 15:05:10
21
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bimbim Bapbap | Chat Online
Thứ 5, ngày 26/03/2020 09:25:02
16
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
6008
Thứ 6, ngày 27/03/2020 16:14:05
 24 nha moi nguoi oi
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Ân | Chat Online
Chủ nhật, ngày 29/03/2020 11:03:25
24
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.43821
Chủ nhật, ngày 29/03/2020 17:55:49
40
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
pTĐ | Chat Online
Chủ nhật, ngày 29/03/2020 21:04:49
26
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
pTĐ | Chat Online
Chủ nhật, ngày 29/03/2020 21:04:55
26
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Thị Nhã Kỳ | Chat Online
Thứ 2, ngày 30/03/2020 16:55:55
=29
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
thông thái | Chat Online
Thứ 3, ngày 31/03/2020 10:05:40
26
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
bui thi huong | Chat Online
Thứ 3, ngày 31/03/2020 22:25:01
16
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
sai
88 mới đúng
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Minh Thư | Chat Online
Thứ 6, ngày 03/04/2020 09:45:57
Bằng 16 nhé các bạn ấy 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Buneary | Chat Online
Chủ nhật, ngày 05/04/2020 16:52:57
38 phải ko
 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nấm lùn 2k5 | Chat Online
Chủ nhật, ngày 05/04/2020 19:28:34
29
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Khễnh Diễm | Chat Online
Thứ 2, ngày 06/04/2020 21:59:51
= 42
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kem đá | Chat Online
Thứ 3, ngày 07/04/2020 12:55:43
8 + 8 + 8 = 24 
5 + 8 + 5 = 18 
4 + 4 + 8 = 16 
2 + 2 + 5 = 9
3 + 3 x 7 = 24
= 24

 
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kem đá | Chat Online
Thứ 3, ngày 07/04/2020 12:56:41
24 nheee
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
๖ۣۜDương๖ۣۜĐức๖ۣۜThắng | Chat Online
Thứ 4, ngày 08/04/2020 12:44:08
26
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
♬_Linh ( lếu lều )_♬ | Chat Online
Thứ 4, ngày 08/04/2020 20:58:43

Kết quả = 29, đúng ko ạ?
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
trần phương anh | Chat Online
Thứ 5, ngày 09/04/2020 21:46:18
24
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Đức Tiệp | Chat Online
Thứ 6, ngày 10/04/2020 09:41:04
24
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
duy pro
Thứ 7, ngày 11/04/2020 21:21:55
73
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Triệu Hàn Thiên Nhi (gil) | Chat Online
Chủ nhật, ngày 12/04/2020 11:09:47

24
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dương Ngọc Thiện | Chat Online
Chủ nhật, ngày 12/04/2020 15:39:12
Minion là 8
Con chim cánh cụt là 5
Cái nơ là 2
Cái bong bóng là 2
Vậy bài toán như sau:
5 + (2 + 2) x 8 = 37
       Đáp số: 37
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dương Ngọc Thiện | Chat Online
Chủ nhật, ngày 12/04/2020 15:40:26
Minion là 8
Con chim cánh cụt là 5
Cái nơ là 2
Cái bong bóng là 1
Vậy bài toán như sau:
5 + (2 + 1) x 8 = 29
       Đáp số: 29
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Hưng | Chat Online
Thứ 3, ngày 14/04/2020 17:48:07
24
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gà Sinh Tồn | Chat Online
Thứ 5, ngày 16/04/2020 16:13:39
36 đúng không các bạn trẻo
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ranki | Chat Online
Thứ 2, ngày 20/04/2020 09:44:15
87
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
4.5
36 sao / 8 đánh giá
5 sao - 7 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 4.5 SAO trên tổng số 8 đánh giá
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường

Đố vui IQ khác:

Tìm đáp án câu toán đố sau?
Tìm đáp án câu toán đố sau?
Tìm đáp án câu toán đố sau?
Tìm đáp án câu toán đố sau?
Tìm đáp án câu toán đố sau?
Tìm đáp án câu toán đố sau?
Tìm đáp án câu toán đố sau?
Tìm đáp án câu toán đố sau?
Tìm đáp án câu toán đố sau?
Tìm đáp án câu toán đố sau?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!

Giải bài tập online Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Đuổi hình bắt chữ Quà tặng Hỏi đáp LIVE Xem thêm

BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 07-2020 | Tháng 06-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 ... 5.396
2 Triệu Hoắc Thiên ( ... 5.131
3 Linh Jin ( đang muốn ... 4.980
4 Mĩ Uyên 4.068
5 Ngưu Tử 3.836
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Không quan tâm 11.521
2 toán IQ 11.255
3 Đá Đu Đưa 6.008
4 Không tên 5.821
5 ... 5.806
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 ßăйǥ . Mệt vailon 681 3.299
2 ★๖ۣۜLãηɠ үʉʉ ♡[ ... 481 2.351
3 Yến ✨ ???? 308 1.459
4 Hawngf_102 262 1.260
5 _.Yennie._ 250 1.206
Thưởng tháng 6.2020 Bảng xếp hạng
Lên đầu trang