Tìm đáp án cho bài toán?

Ngọc Văn
Thứ 6, ngày 08/03/2019 17:00:43
1.126 lượt xem
Tìm đáp án cho bài toán?
Nội dung này có 55 trả lời / bình luận
4.4
57 sao / 13 đánh giá
5 sao - 11 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 4.4 SAO trên tổng số 13 đánh giá
Trả lời (55)
Lưu ý: Các đáp án ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!
NoName.31203 Trả lời NoName.31203
Thứ 6, ngày 08/03/2019 19:19:45
bang 60 dung ko
 
7 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phan Ngọc Thảo Ngân Trả lời Phan Ngọc Thảo Ngân
Thứ 6, ngày 08/03/2019 20:17:42
30.?
10 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31224 Trả lời NoName.31224
Thứ 6, ngày 08/03/2019 22:03:01
20
6 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm Ngọc Mai Trả lời Phạm Ngọc Mai
Thứ 6, ngày 08/03/2019 22:05:48
19
5 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
naruto Trả lời naruto
Thứ 6, ngày 08/03/2019 22:07:33
17
 
1 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Minh Ngọc Anh Trả lời Lê Minh Ngọc Anh
Thứ 6, ngày 08/03/2019 22:09:28
15
 
5 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trang Dương Trả lời Trang Dương
Thứ 6, ngày 08/03/2019 22:18:24
50
 
1 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31235 Trả lời NoName.31235
Thứ 6, ngày 08/03/2019 22:25:06
20
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
(nick Chuẩn)(Minh Hoàng Nguyễn) Trả lời (nick Chuẩn)(Minh Hoàng Nguyễn)
Thứ 7, ngày 09/03/2019 07:11:24
45
0 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Jeon Jung Yuna Trả lời Jeon Jung Yuna
Thứ 7, ngày 09/03/2019 07:53:00
60
3 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31240 Trả lời NoName.31240
Thứ 7, ngày 09/03/2019 10:44:19
19
2 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31241 Trả lời NoName.31241
Thứ 7, ngày 09/03/2019 10:45:49
200
3 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Sherlock Holmes Trả lời Sherlock Holmes
Thứ 7, ngày 09/03/2019 11:30:39
24
0 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31251 Trả lời NoName.31251
Thứ 7, ngày 09/03/2019 16:30:04
20
1 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
lê lê trí khoa Trả lời lê lê trí khoa
Thứ 7, ngày 09/03/2019 19:02:00
200
0 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
lê lê trí khoa Trả lời lê lê trí khoa
Thứ 7, ngày 09/03/2019 19:03:06
200
0 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31261 Trả lời NoName.31261
Chủ nhật, ngày 10/03/2019 09:25:16
30
4 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
phan văn phường Trả lời phan văn phường
Chủ nhật, ngày 10/03/2019 09:26:10
30 là chính xác
 
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31271 Trả lời NoName.31271
Chủ nhật, ngày 10/03/2019 20:26:45
20
2 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31273 Trả lời NoName.31273
Chủ nhật, ngày 10/03/2019 20:39:18
30
3 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bảo Hân Trả lời Bảo Hân
Chủ nhật, ngày 10/03/2019 22:36:37
30
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Hưng Trả lời Nguyễn Hưng
Chủ nhật, ngày 10/03/2019 22:38:08
24
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31286 Trả lời NoName.31286
Thứ 2, ngày 11/03/2019 14:27:45
12
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Công chúa xinh đẹp Trả lời Công chúa xinh đẹp
Thứ 2, ngày 11/03/2019 20:51:14
20 chắc chắn 100%
1 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Duy Đạt Trả lời Trần Duy Đạt
Thứ 2, ngày 11/03/2019 21:00:30
kết quả là 19
 
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Linh Kenny Trả lời Linh Kenny
Thứ 2, ngày 11/03/2019 22:07:31
33???
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Erina Nguyễn Trả lời Erina Nguyễn
Thứ 3, ngày 12/03/2019 19:39:26
30
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31351 Trả lời NoName.31351
Thứ 4, ngày 13/03/2019 21:31:56
25 chắc chắn 100%
 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31360 Trả lời NoName.31360
Thứ 5, ngày 14/03/2019 16:38:36
43 đúng k ạ 
4 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tú Đỗ Trả lời Tú Đỗ
Thứ 5, ngày 14/03/2019 20:01:17
60 cá luôn
 
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31371 Trả lời NoName.31371
Thứ 5, ngày 14/03/2019 20:05:28
27,5
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Criminal Gamer Trả lời Criminal Gamer
Thứ 6, ngày 15/03/2019 18:20:25
19 thôi các bạn ak
 
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31401 Trả lời NoName.31401
Thứ 6, ngày 15/03/2019 22:15:48
30
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Văn Thành Trả lời Nguyễn Văn Thành
Thứ 7, ngày 16/03/2019 08:42:58
?=43
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
danh thị huỳnh hoa Trả lời danh thị huỳnh hoa
Thứ 7, ngày 16/03/2019 14:17:52
bằng 12
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
BB Trả lời BB
Chủ nhật, ngày 17/03/2019 10:15:40
30
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31443 Trả lời NoName.31443
Chủ nhật, ngày 17/03/2019 13:52:17
43
0 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
trang Trả lời trang
Chủ nhật, ngày 17/03/2019 17:34:09
chính xác là 20
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31481 Trả lời NoName.31481
Chủ nhật, ngày 17/03/2019 20:45:12
30
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31484 Trả lời NoName.31484
Thứ 2, ngày 18/03/2019 14:50:26
200 ma
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
? Trả lời ?
Thứ 3, ngày 19/03/2019 12:49:39
=30
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31557 Trả lời NoName.31557
Thứ 3, ngày 19/03/2019 21:30:50
19
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ginny Trả lời Ginny
Thứ 3, ngày 19/03/2019 22:12:15
30
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Hoàng Bảo Su Trả lời Nguyễn Hoàng Bảo Su
Thứ 4, ngày 20/03/2019 21:03:38
20=))
 
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen Hoang Bao Su Trả lời Nguyen Hoang Bao Su
Thứ 4, ngày 20/03/2019 21:09:17
20
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lữ Trả lời Lữ
Thứ 4, ngày 20/03/2019 21:36:33
30
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31591 Trả lời NoName.31591
Thứ 4, ngày 20/03/2019 21:40:14
20 cá luôn
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31605 Trả lời NoName.31605
Thứ 5, ngày 21/03/2019 13:46:24
Bốn mươi nè
chân người đàn ông có hai chiếc dày
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31606 Trả lời NoName.31606
Thứ 5, ngày 21/03/2019 13:48:28
bằng 25 
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vương Thu Trả lời Vương Thu
Thứ 5, ngày 21/03/2019 21:27:56
30 là đúng 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Đình Khánh Trả lời Nguyễn Đình Khánh
Thứ 6, ngày 22/03/2019 21:50:41
43 
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tranvanhao Trả lời tranvanhao
Chủ nhật, ngày 24/03/2019 19:52:47
200
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tranvanhao Trả lời tranvanhao
Chủ nhật, ngày 24/03/2019 19:53:20
200
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31680 Trả lời NoName.31680
Chủ nhật, ngày 24/03/2019 20:45:43
30
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đinh Hà Linh Trả lời Đinh Hà Linh
Chủ nhật, ngày 24/03/2019 21:06:00
30 vì:
giày = 10
người = 5
cái màu đỏ = 4
mà phép tính là:
giày + người x cái màu đỏ
tương đương
10 + 5 x 4 = 30
nên kết quả đúng là 30.
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
4.4
57 sao / 13 đánh giá
5 sao - 11 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 4.4 SAO trên tổng số 13 đánh giá
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Đố vui IQ khác
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Lên đầu trang