Tìm đáp án cho bài toán?

Ngọc Văn | Chat Online
Thứ 6, ngày 08/03/2019 17:00:43
1.648 lượt xem
Tìm đáp án cho bài toán?
Nội dung này có 69 trả lời / bình luận
Trả lời (69)
NoName.31203
Thứ 6, ngày 08/03/2019 19:19:45
bang 60 dung ko
 
7 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phan Ngọc Thảo Ngân | Chat Online
Thứ 6, ngày 08/03/2019 20:17:42
30.?
10 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31224
Thứ 6, ngày 08/03/2019 22:03:01
20
7 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm Ngọc Mai | Chat Online
Thứ 6, ngày 08/03/2019 22:05:48
19
5 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
naruto
Thứ 6, ngày 08/03/2019 22:07:33
17
 
1 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Minh Ngọc Anh | Chat Online
Thứ 6, ngày 08/03/2019 22:09:28
15
 
6 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trang Dương | Chat Online
Thứ 6, ngày 08/03/2019 22:18:24
50
 
1 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31235
Thứ 6, ngày 08/03/2019 22:25:06
20
0 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Minh Hoàng Nguyễn | Chat Online
Thứ 7, ngày 09/03/2019 07:11:24
45
0 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Jeon Jung Yuna | Chat Online
Thứ 7, ngày 09/03/2019 07:53:00
60
3 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31240
Thứ 7, ngày 09/03/2019 10:44:19
19
2 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31241
Thứ 7, ngày 09/03/2019 10:45:49
200
3 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Sherlock Holmes | Chat Online
Thứ 7, ngày 09/03/2019 11:30:39
24
0 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31251
Thứ 7, ngày 09/03/2019 16:30:04
20
1 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
lê lê trí khoa | Chat Online
Thứ 7, ngày 09/03/2019 19:02:00
200
0 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
lê lê trí khoa | Chat Online
Thứ 7, ngày 09/03/2019 19:03:06
200
0 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31261
Chủ nhật, ngày 10/03/2019 09:25:16
30
4 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
phan văn phường
Chủ nhật, ngày 10/03/2019 09:26:10
30 là chính xác
 
4 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31271
Chủ nhật, ngày 10/03/2019 20:26:45
20
2 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31273
Chủ nhật, ngày 10/03/2019 20:39:18
30
3 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bảo Hân | Chat Online
Chủ nhật, ngày 10/03/2019 22:36:37
30
3 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Hưng | Chat Online
Chủ nhật, ngày 10/03/2019 22:38:08
24
1 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31286
Thứ 2, ngày 11/03/2019 14:27:45
12
1 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Công chúa xinh đẹp
Thứ 2, ngày 11/03/2019 20:51:14
20 chắc chắn 100%
1 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Duy Đạt | Chat Online
Thứ 2, ngày 11/03/2019 21:00:30
kết quả là 19
 
0 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Linh Kenny
Thứ 2, ngày 11/03/2019 22:07:31
33???
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Erina Nguyễn | Chat Online
Thứ 3, ngày 12/03/2019 19:39:26
30
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31351
Thứ 4, ngày 13/03/2019 21:31:56
25 chắc chắn 100%
 
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31360
Thứ 5, ngày 14/03/2019 16:38:36
43 đúng k ạ 
5 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tú Đỗ
Thứ 5, ngày 14/03/2019 20:01:17
60 cá luôn
 
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31371
Thứ 5, ngày 14/03/2019 20:05:28
27,5
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Criminal Gamer | Chat Online
Thứ 6, ngày 15/03/2019 18:20:25
19 thôi các bạn ak
 
0 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31401
Thứ 6, ngày 15/03/2019 22:15:48
30
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Văn Thành
Thứ 7, ngày 16/03/2019 08:42:58
?=43
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
danh thị huỳnh hoa
Thứ 7, ngày 16/03/2019 14:17:52
bằng 12
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
BB
Chủ nhật, ngày 17/03/2019 10:15:40
30
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31443
Chủ nhật, ngày 17/03/2019 13:52:17
43
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
trang
Chủ nhật, ngày 17/03/2019 17:34:09
chính xác là 20
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31481
Chủ nhật, ngày 17/03/2019 20:45:12
30
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31484
Thứ 2, ngày 18/03/2019 14:50:26
200 ma
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
?
Thứ 3, ngày 19/03/2019 12:49:39
=30
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31557
Thứ 3, ngày 19/03/2019 21:30:50
19
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gián Con gọi Tiểu Cường | Chat Online
Thứ 3, ngày 19/03/2019 22:12:15
30
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Hoàng Bảo Su
Thứ 4, ngày 20/03/2019 21:03:38
20=))
 
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyen Hoang Bao Su | Chat Online
Thứ 4, ngày 20/03/2019 21:09:17
20
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lữ
Thứ 4, ngày 20/03/2019 21:36:33
30
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31591
Thứ 4, ngày 20/03/2019 21:40:14
20 cá luôn
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31605
Thứ 5, ngày 21/03/2019 13:46:24
Bốn mươi nè
chân người đàn ông có hai chiếc dày
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31606
Thứ 5, ngày 21/03/2019 13:48:28
bằng 25 
 
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vương Thu | Chat Online
Thứ 5, ngày 21/03/2019 21:27:56
30 là đúng 
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Đình Khánh | Chat Online
Thứ 6, ngày 22/03/2019 21:50:41
43 
2 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tranvanhao
Chủ nhật, ngày 24/03/2019 19:52:47
200
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tranvanhao
Chủ nhật, ngày 24/03/2019 19:53:20
200
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31680
Chủ nhật, ngày 24/03/2019 20:45:43
30
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đinh Hà Linh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 24/03/2019 21:06:00
30 vì:
giày = 10
người = 5
cái màu đỏ = 4
mà phép tính là:
giày + người x cái màu đỏ
tương đương
10 + 5 x 4 = 30
nên kết quả đúng là 30.
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Người bí ẩn | Chat Online
Thứ 3, ngày 26/03/2019 19:11:47
kết quả 30
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyên Hoang | Chat Online
Thứ 4, ngày 27/03/2019 18:13:53
= 67
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn hổ | Chat Online
Thứ 4, ngày 27/03/2019 21:16:44
kq là 30 vì 1 đôi giày là 10 anh chành là 5 cái kia là 4 khi 5*4+20=30
 
0 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31809
Thứ 5, ngày 28/03/2019 21:19:11
mình chắc 19 luôn
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31810
Thứ 5, ngày 28/03/2019 21:20:27
mình nghĩ là 30
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
4.4
62 sao / 14 đánh giá
5 sao - 12 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 4.4 SAO trên tổng số 14 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường

Đố vui IQ khác:

Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 01-2020 | Tháng 12-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Minh Đức 2.641
2 Duy Bách 2.111
3 Hiệp Nguyễn 1.289
4 Hôm nay tôi buồn 1.258
5 Huyền Trân 1.190
STT Họ tên Avatar Điểm
1 密橘 (泉ゆり) 2.821
2 Minh Đức 2.671
3 Sâu lười 2.311
4 Duy Bách 1.195
5 Thảo 1.006
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Phạm Hiếu 331 1.576
2 Trung Nghĩa 256 1.240
3 Anh Thư *very cute* 239 1.184
4 Chi chăm chỉ:>>> 182 873
5 -漫~*`¨¯¨`*·舞~ ... 153 702
Lên đầu trang