Tìm đáp án cho bài toán?

꧁ℒ❍❍ŤξR꧂ | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/03/2019 08:39:34
1.916 lượt xem
Tìm đáp án cho bài toán?
Nội dung này có 42 trả lời / bình luận
Trả lời (42)
Sư tử đáng yêu | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/03/2019 13:39:52
= 27
2 27 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Khát Vọng Thần Tượng | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/03/2019 14:18:43
Bằng 27  là đáp số
 
1 32 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Khúc Hân | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/03/2019 15:26:04
25
17 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Cô bé mèo đen | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/03/2019 16:16:23
Theo mình là 25. Vì:
Một quả dứa bằng 10. Do: 30 : 3= 10.
Một quả táo bằng 5. Do: (20 - 10) : 2= 5.
Một chiếc bút bằng 2. Do: (9 - 5) : 2= 2.
Ta suy ra: 5 + 2.10= 5 + 20= 25.
Suy luận của mình là như thế còn tại sao một số bạn lại ra 27 thì mình chịu.
35 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31035
Thứ 7, ngày 02/03/2019 20:36:54
25
18 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ái Chi | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/03/2019 21:24:05
đáp án :25
 
17 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lãnh Hàn Tử Nguyệt | Chat Online
Chủ nhật, ngày 03/03/2019 11:38:55
1 quả dứa + 1 quả dứa + 1 quả dứa = 30 => 1 quả dứa = 10
1 quả dứa + 1 quả táo + 1 quả táo = 20 => 1 quả táo = 5
1 quả táo + 1 chiếc bút + 1 chiếc bút = 9 => 1 chiếc bút = 2
1 quả táo + 1 chiếc bút + 1 quả dứa = 5+(2×10) = 25
25 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31049
Chủ nhật, ngày 03/03/2019 14:02:10
apple+pen x pineapple = 25
15 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoàng Hồng Nhung | Chat Online
Chủ nhật, ngày 03/03/2019 18:10:28
25 
 
16 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hắc Công Nương
Chủ nhật, ngày 03/03/2019 18:25:28
đáp án là 25
11 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bùi kim Bùi kim chi | Chat Online
Thứ 2, ngày 04/03/2019 13:05:15
Đáp án là bằng 17
2 20 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngọc Mai | Chat Online
Thứ 2, ngày 04/03/2019 14:07:04
27 nha bạn
1 18 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Dung
Thứ 2, ngày 04/03/2019 19:41:10
1 quả dưa=10
1 quả táo =5
1 cây bút = 2 
suy ra : 1 quả táo +1 cây bút × 1 quả dưa
             = 5 + 2 ×10 = 25
 
13 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31114
Thứ 2, ngày 04/03/2019 20:22:45
=25
10 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
phung hoa | Chat Online
Thứ 2, ngày 04/03/2019 20:41:46
25
9 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
aaaaaa
Thứ 3, ngày 05/03/2019 08:33:34
25
 
9 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Vượng | Chat Online
Thứ 3, ngày 05/03/2019 19:54:51
Theo mình là 25. Vì:
Một quả dứa bằng 10. Do: 30 : 3= 10.
Một quả táo bằng 5. Do: (20 - 10) : 2= 5.
Một chiếc bút bằng 2. Do: (9 - 5) : 2= 2.
Ta suy ra: 5 + 2.10= 5 + 20= 25.
Suy luận của mình là như thế còn tại sao một số bạn lại ra 27,17thì mình chịu.
11 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Acek Tùng Lâm | Chat Online
Thứ 3, ngày 05/03/2019 20:47:27
25
6 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Linh Nguyễn | Chat Online
Thứ 3, ngày 05/03/2019 22:13:07
10+10+10=30
10+5+5=20
5+2+2=9
5+2.10=25
vì 10 khóm 
5 táo 
2 bút6^

kết quả 25 nhen ai có kats quả khác giải thích giuwps em vs em xem thử nghen ^^^^....^^^
10 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31173
Thứ 4, ngày 06/03/2019 20:50:05
bằng 27.
2 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31184
Thứ 5, ngày 07/03/2019 15:49:18
70:)
 
0 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31185
Thứ 5, ngày 07/03/2019 15:51:18
@: @Sư tử đáng yêu: lol
 
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thị Phương Ngọc | Chat Online
Thứ 5, ngày 07/03/2019 17:16:37
=25
 
4 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thu Truong | Chat Online
Thứ 6, ngày 08/03/2019 10:11:11
Dap an la 17
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Sherlock Holmes | Chat Online
Thứ 7, ngày 09/03/2019 11:35:11
Bằng 25 vì  
táo = 5
bút =2
dứa = 10
==>5+2.10=5+20=25
2 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bảo Hân | Chat Online
Chủ nhật, ngày 10/03/2019 22:38:06
25
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gấu bông dễ thương
Thứ 4, ngày 13/03/2019 14:55:19
Bằng 25
 
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31375
Thứ 5, ngày 14/03/2019 20:48:53
25
 
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đức
Thứ 6, ngày 15/03/2019 19:31:15
Qủa táo là 5 bút là 2 quả dứa là 10 vậy 5 + 2 nhân 10 = 5 + 20 = 25. Tôi là học sinh lớp 5 đó
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đẳng cấp ko cần name
Thứ 6, ngày 15/03/2019 19:52:44
nhân chia trước cộng trừ sau;
1 quả dứa bằng 10
1 quả táo bằng 5
1caay viết bằng 2
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Mai Anh | Chat Online
Thứ 7, ngày 23/03/2019 22:07:53
25
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mê Đọc Truyện | Chat Online
Chủ nhật, ngày 24/03/2019 09:13:53
25
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31813
Thứ 5, ngày 28/03/2019 21:51:26
1 quả dứa:10
1 quả táo: 5 
1 cây bút: 2
=> 1 quả táo + 1 cây bút . 1 quả dứa
= 5 + 2 . 10 = 25
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31817
Thứ 5, ngày 28/03/2019 21:56:03
Đáp án: 25
khi nào có kết quả vậy ? Mình đợi lâu rồi nhé !
 
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thị Thu Trang | Chat Online
Thứ 6, ngày 29/03/2019 21:42:51
25
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Jimin Park | Chat Online
Thứ 2, ngày 01/04/2019 20:53:52
=25
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ke Tham Lặng | Chat Online
Thứ 5, ngày 04/04/2019 20:45:20
Mình nghĩ 70 là đáp án 
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
♥~ Minamoto Tedomotoji ~♥(Mina) | Chat Online
Thứ 2, ngày 08/04/2019 18:40:33
25
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
진 연 | Chat Online
Thứ 3, ngày 16/04/2019 13:37:44
25
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.33106
Thứ 2, ngày 29/04/2019 15:56:57
25
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
shit haha | Chat Online
Thứ 6, ngày 07/06/2019 20:39:29
25 nha ae
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Viet Nguyen | Chat Online
Thứ 5, ngày 13/06/2019 21:19:06
MK là 17 vì
- 3 trái dứa bằng nhau cộng lại =30 nên 1 trái dứa bằng 10
-1 trái dứa cộng cho 2 quả táo bằng nhau =20 nên 2 quả táo là =10 suy ra 1 trái táo =5
-1 trái táo cộng cho 2 cây bút =9 mà táo =5 nên 2 cây bút =4 => 1 cây bút =2
=> dứa+táo+bút = 10+5+2 = 17
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
4.5
72 sao / 16 đánh giá
5 sao - 12 đánh giá
4 sao - 2 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 4.5 SAO trên tổng số 16 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường

Đố vui IQ khác:

Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Tìm đáp án cho bài toán?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 01-2020 | Tháng 12-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Minh Đức 2.641
2 Duy Bách 2.111
3 Hiệp Nguyễn 1.289
4 Hôm nay tôi buồn 1.258
5 Huyền Trân 1.190
STT Họ tên Avatar Điểm
1 密橘 (泉ゆり) 2.821
2 Minh Đức 2.671
3 Sâu lười 2.311
4 Duy Bách 1.195
5 Thảo 1.006
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Phạm Hiếu 331 1.576
2 Trung Nghĩa 256 1.240
3 Anh Thư *very cute* 239 1.184
4 Chi chăm chỉ:>>> 182 873
5 -漫~*`¨¯¨`*·舞~ ... 153 702
Lên đầu trang