Đố vui tổng hợp Đố vui IQ Đố vui Tư duy Logic Gửi đố vui của bạn

Tìm đáp án cho bài toán đố sau?

Nguyễn Ngọc Bích | Chat Online
Thứ 7, ngày 30/05/2020 20:14:24
640 lượt xem
Tìm đáp án cho bài toán đố sau?
Trả lời (45)
Jack Nguyễn | Chat Online
Thứ 7, ngày 30/05/2020 20:55:52

vì đồng hồ kim ngắn chỉ đến số 2 nghĩa là 2
mỗi nải chuối có 3 quả nên 2 nải là 6
đếm số cạnh của hình trong, hình ngoài có 11 cạnh
cộng tất lại ta có:
2 + 3 + 3 + 11 = 20
đừng nhìn các hình trên mà bị đánh lừa 
IQ mọi người có như mình không
nếu có thì 1 dấu + nhé

8 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tôi không sao đâu! | Chat Online
Thứ 7, ngày 30/05/2020 21:43:50
Đồng hồ điểm 2 giờ đó đc tính là số 2
1 nải 3 quả chuối, 2 nải 6 quả
đếm số góc mỗi hình ta đc 11
Vậy ta lấy : 2+6+11=19
Kết quả: 19
6 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hiệp Bích | Chat Online
Chủ nhật, ngày 31/05/2020 15:19:05
19
3 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Khanh Linh Nguyen | Chat Online
Chủ nhật, ngày 31/05/2020 22:28:36
26
3 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
L. Bảo | Chat Online
Thứ 2, ngày 01/06/2020 19:40:49
19 nha
2 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Yến
Thứ 2, ngày 01/06/2020 20:51:48
15+15+15=45
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Anh Tuấn | Chat Online
Thứ 2, ngày 01/06/2020 21:49:46
29
3 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.47765
Thứ 2, ngày 01/06/2020 21:59:11
29
 
3 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Oanh Nguyễn | Chat Online
Thứ 2, ngày 01/06/2020 22:00:17
27
1 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.47767
Thứ 2, ngày 01/06/2020 22:01:15
?
1 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
27
1 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
27
1 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
bùi bùi tuấn nhật | Chat Online
Thứ 3, ngày 02/06/2020 20:17:44
đáp là 26 bạn nhé
hình tứ giác có 3 hình cộng lại bằng 45 =>1 cái = 45:3= 15
hai quả chuối cộng một hình tứ giác= 23=> 23-15=8, 8 là hai quả chuối cộng lại vậy 1 quả là 8 chia 2= 4
1 quả chuối cộng 2 cái đồng hồ= 10=>10-4= 6, 6 là hai đồng hồ cộng lại vậy 6 chia 2 = 3
một cái dồng hồ + hai quả chuối + một hình tứ giác=3+8+15= 26
vậy kết quả bằng 26 bạn nhé

   chúc bạn làm bài tốt
tôi là đội tuển toán đó nha
6 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
My Ido Thái Từ Khôn | Chat Online
Thứ 4, ngày 03/06/2020 17:40:16
1 hình tứ giác là:15
1 nải chuối là:4
1 cái đồng hồ là:3
Vì vậy 1 cái đồng hồ+2 nải chuối+1 hình tứ giác sẽ là:26
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Shinarin Yuumi | Chat Online
Thứ 4, ngày 03/06/2020 19:37:10
Đồng hồ chỉ số 2h=2
nải chuối 1 có 3 quả=3
nải chuối 2 cx có 3 quả=3
hình tứ giác hay ngũ giác lục giác j đó =15
Suy ra 2+3+3+15=23
 
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Chấn Uy | Chat Online
Thứ 5, ngày 04/06/2020 10:01:11
26
4 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
24 nha
 
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Minh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 07/06/2020 10:22:58
20
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Huy Nguyễn | Chat Online
Thứ 2, ngày 08/06/2020 15:25:00
26 nha bn
 
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
minlovefamily and vn | Chat Online
Thứ 4, ngày 10/06/2020 13:17:40
26 á
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phùng Trà My | Chat Online
Thứ 4, ngày 10/06/2020 19:51:19
Tổng bằng 26
 
3 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.48337
Thứ 5, ngày 11/06/2020 21:12:17
https://lazi.vn/user/bui-tuan-nhat.bui
Đội tuyển toán mà giải bài này như vậy. 
Nãi chuối lúc đầu có 4 trái = 4
Nãi chuối ở cuối có 3 trái mà cũng =4 à ?!!
Hình toán học lúc đầu có 1 hình lục giác, 1 hình ngũ giác và 1 hình vuông, tất cả = 15
Hình toán học ở cuối có 1 hình lục giác và 1 hình ngũ giác mà tất cả cũng = 15 à ?!! 
Đồng hồ lúc đầu chỉ 3 giờ = 3 
Đồng hồ ở cuối chỉ 2 giờ  mà cũng = 3 à ?!!
Hay cho mấy bạn giỏi toán học
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Kaito Kid247 | Chat Online
Thứ 7, ngày 13/06/2020 14:11:43
bằng 26
 
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đình Khôi | Chat Online
Chủ nhật, ngày 14/06/2020 20:27:06
kết quả = 10
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đình Khôi | Chat Online
Chủ nhật, ngày 14/06/2020 20:28:25
18
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Kiên | Chat Online
Thứ 2, ngày 15/06/2020 11:51:56
19
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Black Shandow | Chat Online
Thứ 2, ngày 15/06/2020 18:04:58
đông hồ=3
1 quả chuối=1
1 hình lục giác =5
3+3+3+5=14
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thành | Chat Online
Thứ 4, ngày 17/06/2020 08:07:43
19 nha
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mèo rất hiền, động là rất phiền | Chat Online
Thứ 4, ngày 17/06/2020 15:42:37
bằng 24
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Doãn Kha | Chat Online
Thứ 5, ngày 18/06/2020 14:57:24
26
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Thị Như Quỳnh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/06/2020 11:02:02
21
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hàn Kiều Vy | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/06/2020 17:02:38
Đáp án là 25
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ys Nguyên's | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/06/2020 21:44:55
28
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ys Nguyên's | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/06/2020 21:47:04
26
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nghuyễn kkk | Chat Online
Chủ nhật, ngày 21/06/2020 22:22:38
26
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
TQ Nightcore | Chat Online
Thứ 2, ngày 22/06/2020 19:42:00
22.5
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đồng Hà My | Chat Online
Thứ 3, ngày 23/06/2020 23:57:02
26
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
lily love | Chat Online
Thứ 4, ngày 24/06/2020 11:55:34
=18
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngot Pham | Chat Online
Thứ 4, ngày 24/06/2020 17:35:21
26
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngot Pham | Chat Online
Thứ 4, ngày 24/06/2020 17:35:21
26
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngot Pham | Chat Online
Thứ 4, ngày 24/06/2020 17:35:22
26
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
ᴾᴿᴼシкнóι︵⁹⁹ | Chat Online
Thứ 4, ngày 24/06/2020 21:17:03
26 là đúng
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
easy
Chủ nhật, ngày 28/06/2020 16:43:03
15+15+15=45
4+4+15=23
4+3+3=10
2+3+3+10=18
game easy
1 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Linh Dương | Chat Online
Chủ nhật, ngày 28/06/2020 21:17:59
19
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Diệu An | Chat Online
Thứ 3, ngày 30/06/2020 15:14:02
26
 
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
3.4
17 sao / 5 đánh giá
5 sao - 3 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 3.4 SAO trên tổng số 5 đánh giá
Bình luận qua Facebook:

Hôm nay bạn thế nào?

Vui Buồn Bình thường

Đố vui IQ khác:

Tìm đáp án cho bài toán đố sau?
Tìm đáp án cho bài toán đố sau?
Tìm đáp án cho bài toán đố sau?
Tìm đáp án cho bài toán đố sau?
Tìm đáp án cho bài toán đố sau?
Tìm đáp án cho bài toán đố sau?
Tìm đáp án cho bài toán đố sau?
Tìm đáp án cho bài toán đố sau?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!

Giải bài tập online Đố vui Khảo sát Trắc nghiệm Đuổi hình bắt chữ Quà tặng Hỏi đáp LIVE Xem thêm

BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 07-2020 | Tháng 06-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Mĩ Uyên 1.721
2 M..ệ..t m..ỏ..i( ... 1.613
3 ... 1.005
4 我記得你!! 983
5 Ngưu Tử 916
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Không quan tâm 11.521
2 toán IQ 11.255
3 Đá Đu Đưa 6.008
4 Không tên 5.821
5 ... 5.806
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Lãnh Hàn Băng 178 855
2 _Doãn Anh♡ 177 842
3 ... 99 487
4 _.HanցTiԵo._ 85 417
5 Trịnh Hoàng Bảo ... 66 309
Thưởng tháng 5.2020 Bảng xếp hạng
Lên đầu trang