Tìm kết quả đúng cho phép tính?

Ngọc Văn | Chat Online
Thứ 3, ngày 15/01/2019 10:32:24
2.770 lượt xem
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Nội dung này có 58 trả lời / bình luận
Trả lời (58)
Lưu ý: Các đáp án ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!
Nguyễn Thị Anh Thơ | Chat Online
Thứ 3, ngày 15/01/2019 12:49:15
17
14 34 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thị Bích Hồng | Chat Online
Thứ 3, ngày 15/01/2019 18:53:47
16
23 34 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Chân Ân | Chat Online
Thứ 3, ngày 15/01/2019 21:43:20
16
20 33 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lò Văn Lủn | Chat Online
Thứ 3, ngày 15/01/2019 21:49:39
100
1 42 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Van Anh Nguyen | Chat Online
Thứ 4, ngày 16/01/2019 20:28:14
16
11 30 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
dc
Thứ 4, ngày 16/01/2019 20:41:26
52
1 33 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
CTN
Thứ 4, ngày 16/01/2019 21:18:27
15
21 19 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Quỳnh Anh | Chat Online
Thứ 5, ngày 17/01/2019 19:58:14
20
0 30 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn đức thành | Chat Online
Thứ 5, ngày 17/01/2019 20:22:28
bằng 17 vì kéo =10 lược =2 còn máy sấy tóc = 5 cộng lại là 17
8 31 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30248
Thứ 5, ngày 17/01/2019 20:40:45
17
10 25 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30265
Thứ 6, ngày 18/01/2019 13:20:44
Cầu đáp: 15
2 lược = 2   ->. 1 lược = 1
5+ (1x10) = 15
 
15 20 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tưởng Y Y | Chat Online
Thứ 6, ngày 18/01/2019 19:28:45
1 Cái kéo 10
1 máy sấy 5
2 lược 2 => 1 lược 1
Sấy + lược x kéo = 5 + 1 x 10 = 15
19 18 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30269
Thứ 6, ngày 18/01/2019 21:06:23
17
4 18 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Thị Hồng | Chat Online
Chủ nhật, ngày 20/01/2019 15:35:51
17
4 17 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Thị Hồng | Chat Online
Chủ nhật, ngày 20/01/2019 15:35:52
17
3 17 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30291
Thứ 2, ngày 21/01/2019 15:24:57
17
3 17 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dang Bui | Chat Online
Thứ 2, ngày 21/01/2019 20:03:52
16 sai không lấy tiền
7 15 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30302
Thứ 2, ngày 21/01/2019 20:33:31
Tôi nghĩ là : 100 cai                                                     cầu mong là chính xác
0 23 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
linh
Thứ 2, ngày 21/01/2019 20:35:34
@Lò Văn Lủn: 17
2 20 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30304
Thứ 2, ngày 21/01/2019 20:36:04
59 cai nè
0 20 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hàn Băng Nhi | Chat Online
Thứ 2, ngày 21/01/2019 20:40:46
10 + 10 + 10 = 30 => kéo = 10
10 + 5 + 5 = 20 => sấy = 5
5 + 2 + 2 = 9 => 2 lược = 2 => 1 lược = 1
5 + 1 * 10 = 15
13 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30310
Thứ 2, ngày 21/01/2019 21:38:15
25
7 13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
luc hai van
Thứ 3, ngày 22/01/2019 15:53:02
16
4 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30323
Thứ 3, ngày 22/01/2019 19:58:40
16
4 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
16
3 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30368
Thứ 6, ngày 25/01/2019 08:56:55
15
8 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30373
Thứ 6, ngày 25/01/2019 19:11:18
15
9 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bùi Ánh | Chat Online
Thứ 6, ngày 25/01/2019 21:12:31
60
3 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngô Bảo Khánh | Chat Online
Thứ 6, ngày 25/01/2019 21:19:41
15
10 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Homu Ponyo | Chat Online
Thứ 7, ngày 26/01/2019 21:33:25
17
1 9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Homu Ponyo | Chat Online
Thứ 7, ngày 26/01/2019 21:34:00
17
1 10 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dương | Chat Online
Chủ nhật, ngày 27/01/2019 18:18:24
15
9 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30428
Chủ nhật, ngày 27/01/2019 20:59:17
15
9 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
bùi thanh mai | Chat Online
Chủ nhật, ngày 27/01/2019 22:04:56
30
0 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30433
Thứ 2, ngày 28/01/2019 20:46:13
17 nha ban
0 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30434
Thứ 2, ngày 28/01/2019 20:47:21
30 nha ban sai thi thoi nha
0 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Boboiboy Oh | Chat Online
Thứ 2, ngày 28/01/2019 21:02:31
Kéo + Kéo + Kéo = 30 => Kéo = 10.
Kéo + Sấy + Sấy = 20 => Sấy + Sấy = 10 => Sấy = 5.
Sấy + Kẹp x Kẹp = 9 => Kẹp x Kẹp = 4 => Kẹp = 2.
=> Sấy + Kẹp x Kéo = 5 + 2 x 10 = 25.
Đáp số: 25.
4 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30440
Thứ 2, ngày 28/01/2019 23:05:03
15
7 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Minh Châu | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/02/2019 19:31:16
25
1 8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
HÉNOM
Thứ 7, ngày 02/02/2019 17:09:51
60
 
2 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30553
Thứ 6, ngày 08/02/2019 10:21:53
25
0 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
trâm
Chủ nhật, ngày 10/02/2019 15:25:36
1 vì kéo =10 sấy =5 uốn tóc=2
      nhưng ở cuối uốn tóc chỉ có một nửa=> 10+5+1=16
 
0 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tram 6b
Chủ nhật, ngày 10/02/2019 15:28:00
15
5 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thảo Nguyễn | Chat Online
Chủ nhật, ngày 10/02/2019 18:11:13
đáp số chính xác là 25
0 7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30610
Thứ 2, ngày 11/02/2019 12:53:44
15
5 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm phương anh
Thứ 2, ngày 11/02/2019 21:06:34
25
 
0 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30646
Thứ 3, ngày 12/02/2019 21:25:30
16 vì 1 kéo = 10 ,2 lược = 2 mà trên hình cuối chỉ có 1 lược = 1 ,máy sấy = 5 :10+1+5=16
 
0 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
dương xuân hà
Thứ 3, ngày 12/02/2019 21:31:24
60 đúng 100% vì 1 máy sấy = 5 ,2 lược = 2 ,nên 1 lược = 1 ,1 kéo = 10 :5+1nhân 10=60 OK .
3 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
dương xuân hà
Thứ 3, ngày 12/02/2019 21:32:29
60 đúng 100% vì 1 máy sấy = 5 ,2 lược = 2 ,nên 1 lược = 1 ,1 kéo = 10 :5+1nhân 10=60 OK .
3 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mary
Thứ 6, ngày 15/02/2019 14:58:25
60
 
1 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dạ Diệp Yên _Jilenz | Chat Online
Thứ 7, ngày 23/02/2019 21:28:47
15
 
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Tuấn Lộc | Chat Online
Chủ nhật, ngày 24/02/2019 15:10:39
16 nha.
0 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30907
Chủ nhật, ngày 24/02/2019 20:04:34
15
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
suga
Thứ 2, ngày 25/02/2019 21:41:01
=15
 
1 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ân Mai | Chat Online
Thứ 3, ngày 05/03/2019 19:40:09
17
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dương Pi | Chat Online
Thứ 4, ngày 17/04/2019 19:43:59
5+2×10=25
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Nguyễn Khánh An | Chat Online
Thứ 5, ngày 18/04/2019 11:38:55
50
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hà Vũ | Chat Online
Thứ 4, ngày 19/06/2019 10:42:37
15
0 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
3.9
122 sao / 31 đánh giá
5 sao - 19 đánh giá
4 sao - 5 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 7 đánh giá
Điểm 3.9 SAO trên tổng số 31 đánh giá
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Đố vui IQ khác
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 18 - 24/08 | Tháng 08-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 ๖ۣۜїşεƙαїツ 278
2 Ngốc 215
3 Vô Tâm :)) 199
4 Đoàn Anh Mẫn 142
5 Daniel 120
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Thiên_Kenz 721 3.428
2 HT Gaming EDM 707 3.323
3 ... 543 2.586
4 ☠ɦὰท❄℘ɦℴทջ☠ 384 1.847
5 Duy Đỗ 354 1.722
Lên đầu trang