Tìm kết quả đúng cho phép tính?

Ngọc Văn
Thứ 3, ngày 15/01/2019 10:32:24
2.156 lượt xem
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
4.1
115 sao / 28 đánh giá
5 sao - 18 đánh giá
4 sao - 5 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 5 đánh giá
Điểm 4.1 SAO trên tổng số 28 đánh giá
Trả lời (50)
Lưu ý: Các đáp án ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!
Nguyễn Thị Anh Thơ Trả lời Nguyễn Thị Anh Thơ
Thứ 3, ngày 15/01/2019 12:49:15
17
fun_qa13 fun_qa27 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thị Bích Hồng Trả lời Nguyễn Thị Bích Hồng
Thứ 3, ngày 15/01/2019 18:53:47
16
fun_qa20 fun_qa28 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Chân Ân Trả lời Chân Ân
Thứ 3, ngày 15/01/2019 21:43:20
16
fun_qa17 fun_qa27 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lò Văn Lủn Trả lời Lò Văn Lủn
Thứ 3, ngày 15/01/2019 21:49:39
100
fun_qa1 fun_qa34 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Van Anh Nguyen Trả lời Van Anh Nguyen
Thứ 4, ngày 16/01/2019 20:28:14
16
fun_qa9 fun_qa24 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
dc Trả lời dc
Thứ 4, ngày 16/01/2019 20:41:26
52
fun_qa1 fun_qa26 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
CTN Trả lời CTN
Thứ 4, ngày 16/01/2019 21:18:27
15
fun_qa18 fun_qa16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Quỳnh Anh Trả lời Nguyễn Quỳnh Anh
Thứ 5, ngày 17/01/2019 19:58:14
20
fun_qa0 fun_qa26 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn đức thành Trả lời nguyễn đức thành
Thứ 5, ngày 17/01/2019 20:22:28
bằng 17 vì kéo =10 lược =2 còn máy sấy tóc = 5 cộng lại là 17
fun_qa8 fun_qa26 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30248 Trả lời NoName.30248
Thứ 5, ngày 17/01/2019 20:40:45
17
fun_qa9 fun_qa21 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30265 Trả lời NoName.30265
Thứ 6, ngày 18/01/2019 13:20:44
Cầu đáp: 15
2 lược = 2   ->. 1 lược = 1
5+ (1x10) = 15
 
fun_qa12 fun_qa16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tưởng Y Y Trả lời Tưởng Y Y
Thứ 6, ngày 18/01/2019 19:28:45
1 Cái kéo 10
1 máy sấy 5
2 lược 2 => 1 lược 1
Sấy + lược x kéo = 5 + 1 x 10 = 15
fun_qa14 fun_qa16 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30269 Trả lời NoName.30269
Thứ 6, ngày 18/01/2019 21:06:23
17
fun_qa4 fun_qa15 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Thị Hồng Trả lời Trần Thị Hồng
Chủ nhật, ngày 20/01/2019 15:35:51
17
fun_qa4 fun_qa13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Thị Hồng Trả lời Trần Thị Hồng
Chủ nhật, ngày 20/01/2019 15:35:52
17
fun_qa3 fun_qa13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30291 Trả lời NoName.30291
Thứ 2, ngày 21/01/2019 15:24:57
17
fun_qa3 fun_qa13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dang Bui Trả lời Dang Bui
Thứ 2, ngày 21/01/2019 20:03:52
16 sai không lấy tiền
fun_qa6 fun_qa12 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30302 Trả lời NoName.30302
Thứ 2, ngày 21/01/2019 20:33:31
Tôi nghĩ là : 100 cai                                                     cầu mong là chính xác
fun_qa0 fun_qa17 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
linh Trả lời linh
Thứ 2, ngày 21/01/2019 20:35:34
@Lò Văn Lủn: 17
fun_qa2 fun_qa15 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30304 Trả lời NoName.30304
Thứ 2, ngày 21/01/2019 20:36:04
59 cai nè
fun_qa0 fun_qa15 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hàn Băng Nhi Trả lời Hàn Băng Nhi
Thứ 2, ngày 21/01/2019 20:40:46
10 + 10 + 10 = 30 => kéo = 10
10 + 5 + 5 = 20 => sấy = 5
5 + 2 + 2 = 9 => 2 lược = 2 => 1 lược = 1
5 + 1 * 10 = 15
fun_qa9 fun_qa9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30310 Trả lời NoName.30310
Thứ 2, ngày 21/01/2019 21:38:15
25
fun_qa5 fun_qa9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
luc hai van Trả lời luc hai van
Thứ 3, ngày 22/01/2019 15:53:02
16
fun_qa4 fun_qa6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30323 Trả lời NoName.30323
Thứ 3, ngày 22/01/2019 19:58:40
16
fun_qa4 fun_qa5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
>-< Tịch Nhân Thiên Thi - Kì >-< Trả lời >-< Tịch Nhân Thiên Thi - Kì >-<
Thứ 4, ngày 23/01/2019 14:08:38
16
fun_qa3 fun_qa5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30368 Trả lời NoName.30368
Thứ 6, ngày 25/01/2019 08:56:55
15
fun_qa6 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30373 Trả lời NoName.30373
Thứ 6, ngày 25/01/2019 19:11:18
15
fun_qa7 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bùi Ánh Trả lời Bùi Ánh
Thứ 6, ngày 25/01/2019 21:12:31
60
fun_qa2 fun_qa8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngô Bảo Khánh Trả lời Ngô Bảo Khánh
Thứ 6, ngày 25/01/2019 21:19:41
15
fun_qa8 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Homu Ponyo Trả lời Homu Ponyo
Thứ 7, ngày 26/01/2019 21:33:25
17
fun_qa1 fun_qa7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Homu Ponyo Trả lời Homu Ponyo
Thứ 7, ngày 26/01/2019 21:34:00
17
fun_qa1 fun_qa8 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dương Trả lời Dương
Chủ nhật, ngày 27/01/2019 18:18:24
15
fun_qa7 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30428 Trả lời NoName.30428
Chủ nhật, ngày 27/01/2019 20:59:17
15
fun_qa7 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn thanh mai Trả lời nguyễn thanh mai
Chủ nhật, ngày 27/01/2019 22:04:56
30
fun_qa0 fun_qa9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30433 Trả lời NoName.30433
Thứ 2, ngày 28/01/2019 20:46:13
17 nha ban
fun_qa0 fun_qa9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30434 Trả lời NoName.30434
Thứ 2, ngày 28/01/2019 20:47:21
30 nha ban sai thi thoi nha
fun_qa0 fun_qa9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Boboiboy Oh Trả lời Boboiboy Oh
Thứ 2, ngày 28/01/2019 21:02:31
Kéo + Kéo + Kéo = 30 => Kéo = 10.
Kéo + Sấy + Sấy = 20 => Sấy + Sấy = 10 => Sấy = 5.
Sấy + Kẹp x Kẹp = 9 => Kẹp x Kẹp = 4 => Kẹp = 2.
=> Sấy + Kẹp x Kéo = 5 + 2 x 10 = 25.
Đáp số: 25.
fun_qa3 fun_qa9 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30440 Trả lời NoName.30440
Thứ 2, ngày 28/01/2019 23:05:03
15
fun_qa5 fun_qa3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Minh Châu Trả lời Vũ Minh Châu
Thứ 6, ngày 01/02/2019 19:31:16
25
fun_qa1 fun_qa6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
HÉNOM Trả lời HÉNOM
Thứ 7, ngày 02/02/2019 17:09:51
60
 
fun_qa1 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30553 Trả lời NoName.30553
Thứ 6, ngày 08/02/2019 10:21:53
25
fun_qa0 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
trâm Trả lời trâm
Chủ nhật, ngày 10/02/2019 15:25:36
1 vì kéo =10 sấy =5 uốn tóc=2
      nhưng ở cuối uốn tóc chỉ có một nửa=> 10+5+1=16
 
fun_qa0 fun_qa3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
tram 6b Trả lời tram 6b
Chủ nhật, ngày 10/02/2019 15:28:00
15
fun_qa3 fun_qa1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thảo Nguyễn Trả lời Thảo Nguyễn
Chủ nhật, ngày 10/02/2019 18:11:13
đáp số chính xác là 25
fun_qa0 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30610 Trả lời NoName.30610
Thứ 2, ngày 11/02/2019 12:53:44
15
fun_qa3 fun_qa1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Phạm phương anh Trả lời Phạm phương anh
Thứ 2, ngày 11/02/2019 21:06:34
25
 
fun_qa0 fun_qa3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30646 Trả lời NoName.30646
Thứ 3, ngày 12/02/2019 21:25:30
16 vì 1 kéo = 10 ,2 lược = 2 mà trên hình cuối chỉ có 1 lược = 1 ,máy sấy = 5 :10+1+5=16
 
fun_qa0 fun_qa3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
dương xuân hà Trả lời dương xuân hà
Thứ 3, ngày 12/02/2019 21:31:24
60 đúng 100% vì 1 máy sấy = 5 ,2 lược = 2 ,nên 1 lược = 1 ,1 kéo = 10 :5+1nhân 10=60 OK .
fun_qa2 fun_qa2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
dương xuân hà Trả lời dương xuân hà
Thứ 3, ngày 12/02/2019 21:32:29
60 đúng 100% vì 1 máy sấy = 5 ,2 lược = 2 ,nên 1 lược = 1 ,1 kéo = 10 :5+1nhân 10=60 OK .
fun_qa2 fun_qa3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Mary Trả lời Mary
Thứ 6, ngày 15/02/2019 14:58:25
60
 
fun_qa0 fun_qa2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
4.1
115 sao / 28 đánh giá
5 sao - 18 đánh giá
4 sao - 5 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 5 đánh giá
Điểm 4.1 SAO trên tổng số 28 đánh giá
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Đố vui IQ khác
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Tìm kết quả đúng cho phép tính?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện