Mỗi năm An sinh nhật một lần. Năm nay An 17 tuổi. Hỏi An có bao nhiêu ngày sinh?

Biết Tuốt | Chat Online
Thứ 4, ngày 30/01/2019 23:12:58
4.244 lượt xem
Mỗi năm An sinh nhật một lần. Năm nay An 17 tuổi. Hỏi An có bao nhiêu ngày sinh?
Nội dung này có 67 trả lời / bình luận
Trả lời (67)
Biết Tuốt | Chat Online
Thứ 4, ngày 30/01/2019 23:15:54
An có 1 ngày sinh
27 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trương Thị Vân Anh | Chat Online
Thứ 5, ngày 31/01/2019 19:47:08
an có 1 ngày sinh nha
25 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lương Xuân Tình | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/02/2019 12:30:27
1 nhé
27 6 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
mèo cute | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/02/2019 15:44:53
18
4 46 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Minh Châu | Chat Online
Thứ 6, ngày 01/02/2019 19:26:26
An có 18 sinh nhật
5 42 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30519
Thứ 7, ngày 02/02/2019 10:18:11
an có 1 ngày sinh nhật
25 11 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Trung | Chat Online
Thứ 7, ngày 02/02/2019 21:00:30
An có 1 ngày sinh
 
28 5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Ngọc | Chat Online
Thứ 3, ngày 05/02/2019 14:16:33
An có 1 ngày sinh vì ai cx đc sinh ra 1 lần trong đời thôi nên => An chỉ có 1 ngày sinh
22 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngô Bảo Khánh | Chat Online
Thứ 3, ngày 05/02/2019 18:56:48
1 ngày sinh vì mỗi người chỉ có thể sinh một lần thôi và sinh ở đây không phải sinh nhật
18 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30546
Thứ 4, ngày 06/02/2019 22:25:04
An chỉ có đúng 1 ngày sinh vì nếu An sinh 2 lần thì vừa sinh ra An đã chết rồi lại được đầu thai và được sinh ra 1 lần nữa
24 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Portgas ( Gol ) D. Ace . | Chat Online
Thứ 5, ngày 07/02/2019 20:52:35
1
19 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30552
Thứ 6, ngày 08/02/2019 08:20:54
1
 
16 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
A
Thứ 6, ngày 08/02/2019 19:50:09
1
13 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
khoipro999 | Chat Online
Thứ 7, ngày 09/02/2019 21:26:20
12 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Pikachu | Chat Online
Thứ 2, ngày 11/02/2019 20:51:03
1
13 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Quỳnh Trang | Chat Online
Thứ 2, ngày 11/02/2019 23:06:35
An có 1 ngày sinh
12 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30643
Thứ 3, ngày 12/02/2019 21:13:42
Có 1 thôi nha vì nếu có từ 2 lần trở lên thì An phải “tèo” 1 lần rồi
 
14 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
AFK_ASmobile
Thứ 5, ngày 14/02/2019 07:44:03
A:1 ngày
12 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
vu tram anh | Chat Online
Chủ nhật, ngày 17/02/2019 18:17:00
câu A 1ngay
 
11 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dat Tien | Chat Online
Thứ 3, ngày 19/02/2019 16:24:21
1
8 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
thu an | Chat Online
Thứ 3, ngày 19/02/2019 20:01:41
1
9 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vi Vi | Chat Online
Thứ 4, ngày 20/02/2019 20:59:35
1 ngày sinh thui
6 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30836
Thứ 5, ngày 21/02/2019 20:57:56
A
 
7 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30890
Chủ nhật, ngày 24/02/2019 10:38:43
1
 
7 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30895
Chủ nhật, ngày 24/02/2019 14:25:01
1
7 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Tuấn Lộc | Chat Online
Chủ nhật, ngày 24/02/2019 15:08:03
Câu này có trong đường lên đỉnh Olympia rùi, An chỉ có 1 ngày sinh thui nhé !!!
9 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30916
Thứ 2, ngày 25/02/2019 10:51:06
1
6 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30921
Thứ 2, ngày 25/02/2019 17:53:26
1 :)
6 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngô Ngọc Quỳnh Như | Chat Online
Thứ 2, ngày 25/02/2019 18:56:21
1 ngày
6 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Thị Ly | Chat Online
Thứ 2, ngày 25/02/2019 20:05:53
1 ngày.Vì ai ai cũng chỉ có 1 ngày sinh nhật trong năm.
5 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tojika | Chat Online
Thứ 3, ngày 26/02/2019 22:20:29
1 ngày sinh
5 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lắm
Thứ 4, ngày 27/02/2019 08:30:17
1 thôi
 
4 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Spryzen MC | Chat Online
Thứ 4, ngày 27/02/2019 21:01:40
1
5 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30986
Thứ 4, ngày 27/02/2019 21:28:20
An co 1 Ngay sinh nhat nhe
5 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30987
Thứ 4, ngày 27/02/2019 21:55:06
1
 
5 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30991
Thứ 5, ngày 28/02/2019 07:58:09
an chỉ có 1 ngày sinh thôi à nha!
5 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.30993
Thứ 5, ngày 28/02/2019 11:38:47
Ngu quá, sai hết rồi, An chỉ có 1 ngày sinh
4 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn quốc đạt | Chat Online
Thứ 5, ngày 28/02/2019 21:03:38

 
4 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31050
Chủ nhật, ngày 03/03/2019 14:06:26
an có 1 ngày sinh
 
3 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hoàng Hồng Nhung | Chat Online
Chủ nhật, ngày 03/03/2019 20:44:28
1 thôi
3 2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Lê Dung
Thứ 2, ngày 04/03/2019 19:55:30
Chỉ 1 ngày sinh thôi ha
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Lan Anh | Chat Online
Thứ 2, ngày 04/03/2019 19:56:22
An có 1 ngày sinh
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thùy Linh | Chat Online
Thứ 2, ngày 04/03/2019 20:06:40
An có 1 ngày sinh
 
3 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
TQ97
Thứ 2, ngày 04/03/2019 20:28:26
1 ngày sinh
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31116
Thứ 2, ngày 04/03/2019 20:29:04
17
1 3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
mr.dog
Thứ 2, ngày 04/03/2019 22:19:04
1thui cau A
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
eo
Thứ 2, ngày 04/03/2019 22:23:35
éo hiểu
0 4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31129
Thứ 2, ngày 04/03/2019 22:32:24
a
3 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31164
Thứ 4, ngày 06/03/2019 19:07:36
1 nhá
 
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Đỗ Gia Hân | Chat Online
Thứ 7, ngày 09/03/2019 17:02:01
1 ngay sin nhat
 
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Bá Kiên
Chủ nhật, ngày 10/03/2019 22:42:33
1
 
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
CÓ 1 NGÀY SINH NHẬT
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Dương Tuyết Nhi | Chat Online
Thứ 3, ngày 12/03/2019 13:58:44
1
3 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31349
Thứ 4, ngày 13/03/2019 21:27:03
Chỉ có 1 thôi
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31354
Thứ 4, ngày 13/03/2019 22:15:47
1
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.31645
Thứ 6, ngày 22/03/2019 22:37:22
An óc cẩu à mà ko biết ngày sinh của mình. An chỉ có 1 con #$@%...à nhầm, có 1 ngày sinh thôi
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
nguyễn thuong | Chat Online
Thứ 3, ngày 26/03/2019 21:02:13
A:1
 
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Nhật Lệ | Chat Online
Thứ 2, ngày 01/04/2019 05:59:39
Cả đời người chỉ có 1 ngày sinh nhật thui
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
huy hoang nguyen
Thứ 5, ngày 04/04/2019 12:58:37
1 ngày  sinh
1 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
HànXSooXArii | Chat Online
Thứ 7, ngày 06/04/2019 19:45:43
1 đúng ko vì mỗi người chỉ có 1 ngày sinh duy nhất
2 1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
3.8
125 sao / 33 đánh giá
5 sao - 21 đánh giá
4 sao - 2 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 9 đánh giá
Điểm 3.8 SAO trên tổng số 33 đánh giá
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường

Đố vui IQ khác:

Mỗi năm An sinh nhật một lần. Năm nay An 17 tuổi. Hỏi An có bao nhiêu ngày sinh?
Mỗi năm An sinh nhật một lần. Năm nay An 17 tuổi. Hỏi An có bao nhiêu ngày sinh?
Mỗi năm An sinh nhật một lần. Năm nay An 17 tuổi. Hỏi An có bao nhiêu ngày sinh?
Mỗi năm An sinh nhật một lần. Năm nay An 17 tuổi. Hỏi An có bao nhiêu ngày sinh?
Mỗi năm An sinh nhật một lần. Năm nay An 17 tuổi. Hỏi An có bao nhiêu ngày sinh?
Mỗi năm An sinh nhật một lần. Năm nay An 17 tuổi. Hỏi An có bao nhiêu ngày sinh?
Mỗi năm An sinh nhật một lần. Năm nay An 17 tuổi. Hỏi An có bao nhiêu ngày sinh?
Mỗi năm An sinh nhật một lần. Năm nay An 17 tuổi. Hỏi An có bao nhiêu ngày sinh?
Mỗi năm An sinh nhật một lần. Năm nay An 17 tuổi. Hỏi An có bao nhiêu ngày sinh?
Mỗi năm An sinh nhật một lần. Năm nay An 17 tuổi. Hỏi An có bao nhiêu ngày sinh?
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tháng 02-2020 | Tháng 01-2020 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Minh Đức 6.019
2 Nguyễn Ngọc Lâm 4.796
3 Nguyễn Công Tỉnh 3.999
4 Nguyễn Hoàng Hiệp 3.922
5 girl.cold 3.336
STT Họ tên Avatar Điểm
1 Minh Đức 2.818
2 Duy Bách 2.265
3 Hiệp Nguyễn 1.436
4 Hôm nay tôi buồn 1.283
5 Not Mind 1.260
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Hoàng Tuệ Anh 495 2.397
2 ✨H•oàng×N•gọc 436 2.068
3 Vũ Vũ Minh 274 1.318
4 Mộc trà [su nek] :)) 265 1.243
5 KIM SURI 217 1.063
Lên đầu trang