Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Tìm ra giá trị trong ô vuông và giải bài toán

Ngọc Văn
Thứ 4, ngày 29/11/2017 16:22:45
2.839 lượt xem
Tìm ra giá trị trong ô vuông và giải bài toán,đố vui IQ,đố vui iq có đáp án,đố vui hình ảnh
4.6
55 sao / 12 đánh giá
5 sao - 10 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 4.6 SAO trên tổng số 12 đánh giá
Trả lời (22)
Lưu ý: Các đáp án ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!
....^_^.... Trả lời ....^_^....
Thứ 4, ngày 29/11/2017 19:23:39
47
fun_qa2 fun_qa2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
༺༒༻⊱ᶫᵒᵛᵉℋàᵰ ℒãᵰℏ ℬăท❡ ๖ۣۜDɨᵧₒᵤ⊰༺༒༻ Trả lời ༺༒༻⊱ᶫᵒᵛᵉℋàᵰ ℒãᵰℏ ℬăท❡ ๖ۣۜDɨᵧₒᵤ⊰༺༒༻
Thứ 4, ngày 29/11/2017 19:53:18
lục giác + lục giác+  lục giác = 45
=> 1 lục giác = 45 : 3 = 15
4 quả chuối + 4 quả chuối + lục giác = 23
=> 4 + 4 + 15 = 23 = 23 - 15 - 4 = 4 => 4 : 4 = 1
đồng hồ + đồng hồ +  đồng hồ = 10
=> 1 đồng hồ = 3 { 10 - 4 = 6 => 6 : 2 = 3 (2 cái đồng hồ) }
đồng hồ + 3 quả chuối +  3 quả chuối  x lục giác = ?
=> 3 + 3 + ( 3 x 15) = 51
=> ? = 51
fun_qa9 fun_qa13 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hnt.vân Trả lời Hnt.vân
Thứ 4, ngày 29/11/2017 21:20:36
24
fun_qa4 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hnt.vân Trả lời Hnt.vân
Thứ 4, ngày 29/11/2017 21:26:58
Lục giác = 45:3 = 15
4 chuối = (23 - 15):2 = 4 => chuối = 1
Đồng hồ = (10 - 4):2 = 3
Vậy đồng hồ + 3 chuối + 3 chuối x lục giác = 3 + 3 + 3 x 15 = 51
fun_qa4 fun_qa7 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Hnt.vân Trả lời Hnt.vân
Thứ 4, ngày 29/11/2017 21:28:04
@Hnt.vân: mình đọc sai đề
fun_qa3 fun_qa5 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Trần Thuỳ Linh Trả lời Trần Thuỳ Linh
Thứ 4, ngày 29/11/2017 21:34:24
3 lục giác = 45
=> 1 lục giác =15
2 chuối +1 lục giác = 23
=> 1 chuối = ( 23 - 15) :2 =4
1 chuối +2 đồng hồ = 10
=> 1 đồng hồ = (10 - 4) :2=3
1 đồng hồ +1 chuối+ 1 chuối x lục giác =  2 +3+ 3.(10)= 35
vì đồng hồ chỉ 2h = 2
chuối 3 quả = 3
lục giác 2 vòng = 10
fun_qa8 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thuy Tien Trả lời Thuy Tien
Thứ 4, ngày 29/11/2017 21:40:12
38
fun_qa2 fun_qa3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Khánh chi Võ Trả lời Khánh chi Võ
Thứ 4, ngày 29/11/2017 22:06:40
18
fun_qa3 fun_qa4 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Như Nguyễn Trả lời Như Nguyễn
Thứ 5, ngày 30/11/2017 01:16:05
lục giác 3 hình 15 cạnh = 15 -> 1 cạnh = 1
chuối 4 quả= 4 -> 1 quả = 1
đồng hồ 3h = 5 -> 1 giờ = 5
=> đồng hồ 2h + chuối 3q + chuối 3q * lục giác 2 hình 11 cạnh
= 10 + 3 + 3*11 = 46
fun_qa3 fun_qa3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Như Nguyễn Trả lời Như Nguyễn
Thứ 5, ngày 30/11/2017 01:17:29
và giá trị trong ô vuông ( lục giác 4 cạnh) là 4
fun_qa4 fun_qa3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.17616 Trả lời NoName.17616
Thứ 5, ngày 30/11/2017 12:37:40
35
fun_qa3 fun_qa2 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.17661 Trả lời NoName.17661
Thứ 5, ngày 30/11/2017 21:43:38
? + ? + ? = 45
45 : 3 = 15
-> 15 + 15 + 15 = 45
? + ? + 15 = 23
23 - 15 = 8 : 2 = 4
-> 4 + 4 + 15 = 23
4 + ? + ? = 10
​10 - 4 = 6 : 2 = 3
-> 4 + 3 + 3 = 10
? + ? + ? . ? = ? . 15 = 15 : 3 = 5
= (3 - 1) + (4 - 1) + (4 - 1) . (15 - 5) 
= 2 + 3 + 3 . 10
= 2 + 3 + 30
= 35
-> 2 + 3 + 3 . 10 = 35
Vậy ? = 35
fun_qa7 fun_qa1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Hương Giang Trả lời Nguyễn Hương Giang
Thứ 6, ngày 01/12/2017 21:32:07
Mình cũng 35 chắc chắn đúng ai cần giải thích ko
fun_qa3 fun_qa3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Ngân Châu Đào Trả lời Ngân Châu Đào
Chủ nhật, ngày 03/12/2017 18:43:09

Ta có: 
hình + hình + hình = 45 => 45 : 3 = 15
chuối + chuối + hình = 23 => 23 - hình = 23 - 15 = 8 => 8 : 2 (chuối) = 4
chuối + đồng hồ + đồng hồ = 10 => 10 - chuối = 10 - 4 = 6 => 6 : 2 (đồng hồ) = 3

Ta lại có:
đồng hồ + chuối + chuối x hình = ?
=> 3 + 4 + 4 x 15 = ?
Mà trong biểu thức là nhân chia trước cộng trừ sau 
=> 3 + 4 + (4 x 15) = ?
=> 3 + 4 + 90 = 7 + 90 = 97
Vậy đồng hồ + chuối + chuối x hình = 97

fun_qa0 fun_qa3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Vũ Ngọc Gia Linh Trả lời Vũ Ngọc Gia Linh
Thứ 2, ngày 04/12/2017 19:57:55
51
fun_qa0 fun_qa3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Nguyễn Linh Đan Trả lời Nguyễn Linh Đan
Thứ 3, ngày 05/12/2017 10:27:51
52
fun_qa0 fun_qa3 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Thức Võ Trả lời Thức Võ
Thứ 3, ngày 05/12/2017 21:28:50
1. Đa giác + Đa giác + Đa giác = 45
=> Đa giác = 15 (Tổng số đỉnh của 3 hình lục giác, ngũ giác, hình vuông = 15)
2. Nải chuối + Nải chuối + Đa giác = 23
=> Nải chuối = (23-15)/2 = 4 (Tương ứng với số quả chuối trong 1 nải)
3. Nải chuối + Đồng hồ + Đồng hồ = 10
=> Đồng hồ = (10-4)/2 = 3 (Tương ứng với số giờ hiển thị)
4. Đồng hồ (2 giờ) + Nải chuối (3 quả) + Nải chuối (3 quả) x Đa giác (11 đỉnh)
= 2 + 3 + 3 x 11 = 5 + 33 = 38
Đáp án: 38
fun_qa3 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.18224 Trả lời NoName.18224
Thứ 5, ngày 07/12/2017 20:44:17
38
fun_qa1 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
007 Trả lời 007
Thứ 7, ngày 23/12/2017 20:28:16
26
fun_qa0 fun_qa1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
Tô Thị Nhật Hoan Trả lời Tô Thị Nhật Hoan
Thứ 7, ngày 24/02/2018 23:18:29
1 lục giác,1 ngũ giác,1 hình vuông=45:3=15 4 quả chuối=(23-15):2=4 1 đồng hồ(3 giờ)=(10-4):2=3 1 đồng hồ(2 giờ)=3-1=2(1 giờ=1) Vậy:2x3:4x2+(15-15:3)=23
fun_qa0 fun_qa1 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
DUCANHLELE Trả lời DUCANHLELE
Thứ 7, ngày 03/03/2018 22:13:09
trời ơi ! TẤT CẢ SAI HẾT RỒI . PHẢI BẰNG 38 MỚI ĐÚNG !!!!!!!!!!!????????? LÊU LÊU
fun_qa1 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
NoName.27849 Trả lời NoName.27849
Thứ 7, ngày 29/09/2018 21:14:34
=165 phải không?
fun_qa0 fun_qa0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
4.6
55 sao / 12 đánh giá
5 sao - 10 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 1 đánh giá
Điểm 4.6 SAO trên tổng số 12 đánh giá
Gửi câu trả lời của bạn tại đây (*):
Có thể trả lời bằng cách gửi hình ảnh (nếu có)

(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Đố vui IQ khác
Tuổi mẹ và tuổi con là 40 tuổi, 4 năm trước tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi bây giờ bố nó đang làm gì?,đố vui IQ,đố vui iq có đáp án,đố vui hình ảnh
Tìm kết quả cho bài toán các loai quả?,đố vui IQ,đố vui iq có đáp án,đố vui hình ảnh
Tìm số còn thiếu ở dấu hỏi chấm,đố vui IQ,đố vui iq có đáp án,đố vui hình ảnh
Tìm số tiếp theo cho dãy số: 21, 20, 18, 15, 11, ?,đố vui IQ,đố vui iq có đáp án,đố vui hình ảnh
Theo bạn đứa nào ngu nhất?,đố vui IQ,đố vui iq có đáp án,đố vui hình ảnh
Giải phép tính sau đây?,đố vui IQ,đố vui iq có đáp án,đố vui hình ảnh
Thùng nào đầy nước đầu tiên?,đố vui IQ,đố vui iq có đáp án,đố vui hình ảnh
Điền dấu còn thiếu để hoàn thành các phép tính,đố vui IQ,đố vui iq có đáp án,đố vui hình ảnh
Bạn có thể tìm ra quy luật của các phép tính dưới đây? 7 + 3 = 41021; 8 + 3 = 51124,đố vui IQ,đố vui iq có đáp án,đố vui hình ảnh
Đồng hồ ở hình 5 chỉ mấy giờ?,đố vui IQ,đố vui iq có đáp án,đố vui hình ảnh
Bạn có câu đối vui, hãy gửi cho mọi người cùng xem và giải đáp tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi câu đố vui
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Loading...
Google Facebook
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang