Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Năm 1996 Mĩ và Nhật Bản đã khẳng định?
Đào Phương Vy - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 08:34:45
Chất khoáng chủ yếu cấu tạo nên xương người là?
Dahyun Twice - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 07:49:32
Ở trẻ em, tủy đỏ là nơi sản sinh của?
Dahyun Twice - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 07:48:20
Hiến pháp năm 1947 của Nhật Bản quy định vai trò của Thiên Hoàng là?
Đào Phương Vy - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 07:48:01
Nhật Bản đã tiến hành.cải cách ruộng đất như thế nào?
Đào Phương Vy - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 07:42:06
Loại khớp nào dưới đây không có khả năng cử động?
Dahyun Twice - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 07:35:15
Cơ chế đóng mở khí khổng là do?
Đào Phương Vy - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 07:31:46
Bao hoạt dịch có ở loại khớp nào dưới đây?
Dahyun Twice - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 07:28:04
Động lực của dòng mạch rây là?
Đào Phương Vy - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 07:25:12
Loại xương nào dưới đây được xếp vào nhóm xương dài?
Dahyun Twice - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 07:25:00
Sự mềm dẻo của xương có được là nhờ thành phần nào?
Dahyun Twice - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 07:17:16
Nước ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước thông qua?
Đào Phương Vy - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 00:35:10
Hiện tượng nào sau đây dẫn đến sự mất cân bằng nước trong cây?
Đào Phương Vy - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 00:34:50
Nguyên tố Magiê là thành phần cấu tạo của gì?
Đào Phương Vy - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 00:34:25
Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?
Đào Phương Vy - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 00:34:04
Vai trò của nguyên tố sắt trong cây là gì?
Đào Phương Vy - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 00:33:33
Dạng nitơ nào cây có thể hấp thu được?
Đào Phương Vy - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 00:33:15
Những thách thức lớn đối với châu Phi hiện nay năm 2019 là?
TỬ LONG - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 00:26:06
Nấm hương còn có tên gọi khác là gì?
Nguyễn Đức Hiếu - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 00:25:26
Google Facebook
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện