Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Theo quan niệm của Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Thứ 2, ngày 10/12/2018 06:43:08
Vi khuẩn con được sinh ra từ vi khuẩn mẹ thông qua?
Phương - Thứ 2, ngày 10/12/2018 06:36:33
Mặt trận nào được thành lập ngày 19/5/1941?
Phương Hoàng - Thứ 2, ngày 10/12/2018 06:35:20
Tác phẩm Người lái đò sông Đà của ai
Phương Hoàng - Thứ 2, ngày 10/12/2018 06:28:34
Cấu trúc đề thi THPTQG 2018 cho môn toán là?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 23:05:07
Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng quán tính?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 23:03:14
Có mấy kiểu ẩn dụ?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 23:02:33
Độ lớn lực ma sát trượt không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 23:01:17
Lo xo bị kéo dãn ra song vẫn quay về trạng thái ban đầu là nhờ lực?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 23:01:03
Trong một cuộc thi hoa hậu, người đạt giải nhì gọi là?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 23:00:46
Thí sinh nhất tháng 3, Qúy 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 là?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 23:00:37
Ở sinh vật nào sau đây có quang hợp?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 22:27:54
Phần mềm thiết kế tạo hình học được học ở Tin học THCS là?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 22:27:41
Cầu thủ Norshahrul Idlan Talaha đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia nước nào năm 2018?
Tôi yêu Việt Nam(Nguyễn Cường) - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 22:26:56
Cầu thủ Norshahrul Idlan Talaha sinh năm bao nhiêu?
Tôi yêu Việt Nam(Nguyễn Cường) - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 22:26:31
Theo Định lí Viet, tổng 2 nghiệm bằng?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 22:26:09
Những tiểu thương bán hàng ở chợ thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
Tôi yêu Việt Nam(Nguyễn Cường) - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 22:23:36
Yếu tố nào dưới đây là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế?
Tôi yêu Việt Nam(Nguyễn Cường) - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 22:21:27
Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 22:21:07
Đâu không phải 1 trong các thí sinh lọt vào nhà chung Vietnam next top model 2017?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 22:20:42
Tổ chức đóng vai trò trụ cột trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là?
Tôi yêu Việt Nam(Nguyễn Cường) - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 22:19:22
Nam ca sĩ Akira Phan sinh năm?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 22:18:24
Diễn viên Lương Mạnh Hải sinh năm?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 22:18:05
Đặc điểm trên lĩnh vực kinh tế thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì?
Tôi yêu Việt Nam(Nguyễn Cường) - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 22:17:49
Đặc trưng trên lĩnh vực văn hóa ở xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng là gì?
Tôi yêu Việt Nam(Nguyễn Cường) - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 22:17:32
Hiện tại, năm học 2018-2019 Việt Nam chưa có bộ môn thi Violympic nào?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 22:11:37
Theo quan điểm của Mác - Lênin Cộng sản chủ nghĩa phát triển qua mấy giai đoạn cơ bản?
Tôi yêu Việt Nam(Nguyễn Cường) - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 22:10:08
Hình thức quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì?
Tôi yêu Việt Nam(Nguyễn Cường) - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 22:06:04
Giai đoạn đầu của xã hội Cộng sản chủ nghĩa được gọi là gì?
Tôi yêu Việt Nam(Nguyễn Cường) - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 21:55:00
Trận chung kết AFF Cup 2018 là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội nào?
Tôi yêu Việt Nam(Nguyễn Cường) - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 21:54:48
Trong 12 tháng, tháng nào có tên tiếng Anh gồm nhiều kí tự nhất?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 21:54:30
1 centimet bằng bao nhiêu milimet?
Phương - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 21:52:29
Google Facebook
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện