Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Qúa trình nào sau đây tạo nên đặc điểm đất ở miền đồng bằng?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 18:50:20
Các địa quyển có sự tiếp xúc với thổ nhưỡng quyển là?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 18:49:37
Tên đày đủ của HLV trưởng của U23 Việt Nam năm 20118?
Lê Nhi - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 18:49:29
Biệt danh của trung vệ Trần Đình Trọng là gì?
Lê Nhi - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 18:49:03
Hậu quả chủ yếu của hiện tượng trái đất nóng lên là?
Mộc Hạ - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 18:48:17
Nhận định không chính xác về biến đổi khí hậu toàn cầu?
Mộc Hạ - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 18:48:06
Tên gọi đầy đủ của Hàn Quốc là gì?
Lê Nhi - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 18:47:41
Thổ nhưỡng là?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 18:46:27
Độ phì của đất là?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 18:46:14
Nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng nhà kính?
Mộc Hạ - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 18:45:46
Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra?
Mộc Hạ - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 18:43:43
Biểu hiện của hiện tượng bùng nổ dân số là?
Mộc Hạ - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 18:42:19
Các nước đang phát triển hiện chiếm khoảng?
Mộc Hạ - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 09:15:53
Trong nhóm halogen nguyên tố nào không tác dụng với nước?
︵✰Ʀƴ❄ツ - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 09:15:42
Liti có màu gì?
Phương Như - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 09:15:05
Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là tính chất nào?
Dahyun Twice - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 09:14:37
Cơ thể người có khoảng bao nhiêu cơ?
Dahyun Twice - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 09:13:56
Chúng ta thường bị mỏi cơ trong trường hợp nào sau đây?
Dahyun Twice - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 09:12:43
Trong sợi cơ, các loại tơ cơ sắp xếp như thế nào?
Dahyun Twice - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 09:09:52
Tơ cơ gồm có mấy loại?
Dahyun Twice - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 09:09:19
Cơ sẽ bị duỗi tối đa trong trường hợp nào dưới đây?
Dahyun Twice - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 09:07:24
Trong tế bào cơ, đơn vị tơ cơ là gì?
Dahyun Twice - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 09:04:10
Bắp cơ vân có hình dạng như thế nào?
Dahyun Twice - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 09:01:42
Ở xương dài của trẻ em, bộ phận nào có chứa tủy đỏ?
Dahyun Twice - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 09:00:46
Ở xương dài màng xương có chức năng gì?
Dahyun Twice - Chủ nhật, ngày 17/02/2019 08:36:57
Google Facebook
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện