Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Hành vi trái luật của chủ thể còn được gọi là hành vi?
Bánh Bao Nhỏ - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:25:24
Ngày thương binh, liệt sĩ là?
Phương - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:24:56
Đặc trưng của quá trình đổi mới kinh tế ở nước ta?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:22:37
Trong công nghiệp, người ta thường điều chế SO2 từ?
Phạm Thu Thuỷ - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:20:50
Tính đến năm 2016, nước ta có bao nhiêu bản Hiến pháp?
Bánh Bao Nhỏ - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:19:18
Luật Giáo dục do cơ quan nào sau đây ban hành?
Bánh Bao Nhỏ - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:17:41
Pháp luật và đạo đức là hai hiện tượng?
Bánh Bao Nhỏ - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:17:30
Quản lý Nhà nước bằng pháp luật là phương pháp quản lí?
Bánh Bao Nhỏ - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:14:51
Tính đến năm 2018, Hiến pháp mới nhất của nước ta là?
Bánh Bao Nhỏ - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:14:31
Không có pháp luật xã hội sẽ không?
Bánh Bao Nhỏ - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:14:21
Nghề thủ công của các dân tộc Thái, Tày là gì?
Nguyễn Phương - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:14:11
Bản đồ gen người được giải mã hoàn chỉnh vào năm nào?
Phương Hoàng - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:12:43
Ví dụ nào đúng cho cặp tính trạng tương phản?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:09:44
Tự lực văn đoàn được hình thành vào năm nào?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:09:28
Loài vật nào được chọn làm linh vật ở vòng chung kêt U23 châu Á 2016?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:09:11
UNIX là hệ điều hành?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:08:28
Có bao nhiêu đội tham gia Hòa âm ánh sáng (The Remix) mùa thứ hai?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:07:42
Phép lai nào dưới đây tạo ra F1 có nhiều loại kiểu gen nhất?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:06:49
Tác nhân ngoại lực nào sau đây tạo ra địa hình nấm đá?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:05:13
Học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và cải tạo thế giới?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:04:59
PTHH: CuO + H2 -> Cu+ H2O. Chất khử là chất nào?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:02:57
Trước khi đổi tên thành Mũi Hảo Vọng, địa danh này được đặt lên là?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Thứ 2, ngày 10/12/2018 07:01:12
Dạng thù chính là gì?
Phạm Thu Thuỷ - Thứ 2, ngày 10/12/2018 06:54:21
Trứng cá muối được làm từ trứng của loại cá nào?
nguyễn trà my - Thứ 2, ngày 10/12/2018 06:52:28
Trường hợp nào Lưu Huỳnh phản ứng ngay ở nhiệt độ thường?
Phạm Thu Thuỷ - Thứ 2, ngày 10/12/2018 06:50:59
SO2Chọn hợp chất của Lưu Huỳnh có tính tẩy màu?
Phạm Thu Thuỷ - Thứ 2, ngày 10/12/2018 06:50:23
Có bao nhiêu vĩ tuyến trên Trái Đất?
Lê Nguyễn Nguyên Phương - Thứ 2, ngày 10/12/2018 06:47:00
Qúa trình hô hấp ở thực vật nếu không có Ôxi sẽ diễn ra theo hướng nào?
Nguyễn Trần Thành Đạt - Thứ 2, ngày 10/12/2018 06:46:14
Google Facebook
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện