Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
When does he have a civic Education lesson?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 13:07:23
Peter says that he is very contented ... what we do?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 13:06:14
She looked in her mirror ... an ambulance behind her?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 13:04:53
When the teacher ... the room, the student were talking?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 13:03:46
Tháng 12 dương lịch có bao nhiêu ngày?
Phương - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 13:00:18
We were watching TV when the lights ... out?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:58:11
What ... to you yesterday morning?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:57:24
Quảng trường lớn nhất Việt Nam là?
Phương - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:56:46
I ... the Buffalo to the field at 6:00 am?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:53:09
Miss Thu ... that book last night?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:50:22
He ... to the library today?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:50:06
Lan and Hoa ... us every Summer?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:49:23
Nam's Grandfather ... two years ago?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:48:51
Mr. lam goes to school on foot once a week. It means he ... walks to work?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:48:04
Vị trí sở trường của Công Phượng?
Vân Cốc - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:46:08
If you want to sell your house, why not put an ... on television?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:45:32
Phan Văn Đức là cầu thủ thuộc câu lạc bộ nào?
Vân Cốc - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:44:04
Huế và Đà Nẵng bị ngăn cắt bởi dãy núi nào?
Phương - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:43:17
Nhóm nhạc nữ Blacpink Hàn quốc bao gồm mấy thành viên?
Vân Cốc - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:42:44
Nhóm nhạc nữ Twice (Hàn Quốc) bao gồm mấy thành viên?
Vân Cốc - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:38:31
Máy để đo tần số dòng điện xoay chiều gọi là?
Phương - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:38:03
Dụng cụ đo khối lượng riêng của chất lỏng là?
Phương - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:37:43
Tần số không phụ thuộc vào?
Phương - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:27:08
Phim cổ trang "Dạ thiên tứ" thuộc nước nào?
Băng Dii - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:21:40
".... do you get to school?"-"By bike"
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:20:19
What lesson do you have at 8:00 on Monday?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:19:30
Ngành quyết tiến hóa hơn ngành rêu ở đặc điểm gì?
Băng Dii - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:17:29
I was late for school this morning because my alarm clock didn't go....?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:17:02
Are you contented .... your present job, Mrs.Tuyet?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:16:12
Nước chiếm khoảng bao nhiêu % khối lượng cơ thể người?
Băng Dii - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:13:32
Mr.Brown gets a machanic .... his car?
Phạm Thu Thuỷ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 12:00:53
Cây trồng chiếm diện tích lớn nhất ở Nhật là?
Bánh Bao Nhỏ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 07:30:40
Hãng sản xuất ô tô nào không phải của Nhật?
Bánh Bao Nhỏ - Chủ nhật, ngày 09/12/2018 07:29:29
Google Facebook
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện