Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

The Days - Avicii

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 3, ngày 09/07/2019 23:21:27
27 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Under the where the grass don't grow
We made a promise never get old
You had a chance and you took it on
And I made a that I couldn't keep
Heartache, all over town

But flipped like a switch when you came around
And I'm in pieces, pick me up and put together
These are days we've been waiting for
On days like these could ask for more
Keep them coming we're not done yet

These are the days we won't
These are the we won't forget
These are the days been waiting for
Rattle the and slam that door
And the is calling us but not just yet

These are days we won't regret
These are the days we forget
on the midnight the wild ones howl
The last of the lost boys have in the towel
We used to believe we stars aligned

made a wish and I fell out of
flew, cut through all over town
made me bleed when I look up and you're not around
But I'm in pieces, pick me up and put together
These are the days been waiting for

Neither of knows what's in store
You just roll your window down and your bets
These are days we won't regret
These are the days we'll never
And these are the

And these the days
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang