Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!

The Days - Avicii

Gửi Bài hát >>
Ngọc Minh | Chat Online
Thứ 3, ngày 09/07/2019 23:21:27
14 lượt xem
Lời thiếu - Điền lời Lời đầy đủ Dịch Lời Việt
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
Cần Nhập ĐÚNG mã kiểm tra trước khi Gửi bài
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Under the where the grass don't grow
We made a to never get old
You had chance and you took it on me
And I made a promise that I keep
Heartache, heartbreaks all town

But something flipped like a switch when you around
And I'm in pieces, pick me up and put me
are the days we've been waiting for
On days these who could ask for more
Keep them coming 'cause not done yet

These the days we won't regret
are the days we won't forget
These are the we've been waiting for
Rattle cage and slam that door
the world is calling us but not just yet

are the days we won't regret
These are the days won't forget
Out on the the wild ones howl
The last of the lost have thrown in the towel
We used to believe were stars aligned

You made wish and I fell out of
Time flew, cut all over town
You made me bleed when I look and you're not around
But I'm in pieces, pick me up put me together
These are the we've been waiting for

Neither of knows what's in store
You just roll your window down and your bets
These are the days we won't
are the days we'll never forget
And these are days

And these are days
Bình luận:
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi ý kiến bình luận tại đây:
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang