Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
4.5
219 sao / 49 đánh giá
5 sao - 41 đánh giá
4 sao - 1 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 1 đánh giá
1 sao - 5 đánh giá
Điểm 4.5 SAO trên tổng số 49 đánh giá
Google Facebook
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện