Nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào ô trống để kiểm tra khả năng nghe tiếng Anh của bạn!
4.4
353 sao / 80 đánh giá
5 sao - 66 đánh giá
4 sao - 2 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 1 đánh giá
1 sao - 10 đánh giá
Điểm 4.4 SAO trên tổng số 80 đánh giá
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Lên đầu trang