Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Gửi bài tập bạn cần làm

Diện tích chăn nuôi Cá - Tôm của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu? Số lượng Cá - Tôm của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu? Ý nghĩa của chúng là gì? (Công nghệ - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Nghiêm Hạ Ân
Thứ 2, ngày 14/01/2019 00:11:16
Diện tích chăn nuôi Cá - Tôm của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu?
Số lượng Cá - Tôm của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu?
- Ý nghĩa của chúng là gì?

​Diện tích chăn nuôi gà của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu? Số lượng gà của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu? Ý nghĩa của chúng là gì? (Công nghệ - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Nghiêm Hạ Ân
Chủ nhật, ngày 13/01/2019 23:59:44
​Diện tích chăn nuôi gà của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu?
Số lượng gà của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu?
- Ý nghĩa của chúng là gì?

​Diện tích chăn nuôi bò của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu? Số lượng bò của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu? Ý nghĩa của chúng là gì? (Công nghệ - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Nghiêm Hạ Ân
Chủ nhật, ngày 13/01/2019 23:58:47
​Diện tích chăn nuôi bò của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu?
Số lượng bò của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu?
- ý nghĩa của chúng là gì?

Diện tích trồng Cải bắp của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu? Sản lượng Cải bắp của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu? Ý nghĩa của chúng là gì? (Công nghệ - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Nghiêm Hạ Ân
Chủ nhật, ngày 13/01/2019 23:57:45
Diện tích trồng Cải bắp của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu?
Sản lượng Cải bắp của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu?
- ý nghĩa của chúng là gì?

Diện tích trồng cây bơ của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu? Sản lượng Bơ cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu? Ý nghĩa của chúng là gì? (Công nghệ - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Nghiêm Hạ Ân
Chủ nhật, ngày 13/01/2019 23:57:04
Diện tích trồng cây bơ của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu?
Sản lượng cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu?
- ý nghĩa của chúng là gì?

Diện tích trồng cây mía, cây cà phê của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu? Sản lượng mía, cà phê cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu? Ý nghĩa của chúng là gì? (Công nghệ - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Nghiêm Hạ Ân
Chủ nhật, ngày 13/01/2019 23:56:21
Diện tích trồng cây mía, cây cà phê của cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu?
Sản lượng mía, cà phê cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu?
- Ý nghĩa của chúng là gì?

Diện tích trồng lúa cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu? Sản lượng lúa cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu? Ý nghĩa của chúng là gì? (Công nghệ - Lớp 10) (chưa có lời giải)

Nghiêm Hạ Ân
Chủ nhật, ngày 13/01/2019 23:54:02
Diện tích trồng lúa cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu?
Sản lượng lúa cả nước và Đắk Lắk năm 2018 là bao nhiêu?
- Ý nghĩa của chúng là gì?
BẢNG XẾP HẠNG TOP THÀNH VIÊN
Tuần 13 - 19/01 | Tháng 01-2019 | Yêu thích
STT Họ tên Avatar Điểm
1 ソンゴハン 308
2 Phương 216
3 BK Bamboo 200
4 Hàn Nguyệt 155
5 Uyen Ng­uyen 151
STT Họ tên Avatar Lượt đánh giá Tổng sao
1 Nguyễn Toinh 188 879
2 ➻❥мαɾ࿐ 110 549
3 Nguyễn Xuân Hiếu 64 320
4 Nguyễn Tấn Hiếu 72 310
5 kẻ Giấu Mặt 63 283
Google Facebook
Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang Phòng Trò Chuyện