Gửi đề thi của bạn

20 câu luyện đề thi Vật lý THPT Quốc gia

Môn thi Vật lý - Lớp 12, Số lượng câu hỏi: 20, Thời gian làm bài: 30 phút, 15 lượt thí sinh đã làm bài thi này
hanna nhi | Chat Online
Thứ 5, ngày 04/05/2017 15:31:05
1.189 lượt xem
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận của bạn tại đây
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bình luận qua Facebook:
Nội dung đề thi dạng văn bản
Nguyễn Thị Lan Nhi – fb: https://www.facebook.com/puka.puka.opa Khóa Luyện đề THPT quốc gia: Môn Vật lý Đ⿓ M⿦C TIÊU 8 ĐI⿔M S⿛ 03 (D8.03) MÔN V⿉T LÝ Thời gian làm bài: 40 phút (40 câu tr⿸c nghiệm) Câu 1.Một v⿷t dao động điều hoà có biên độ b⿹ng 4 cm và chu kỳ b⿹ng 0,1s, chọn t = 0 là lúc v⿷t đi qua vị trí cân b⿹ng theo chiều dương. Kho⿲ng thời gian ng⿸n nh⿳t để v⿷t đi từ vị trí có li độ x1 = 2cm đến vị trí x2 = 4cm là : A. 1/30s. B. 1/ 40s. C. 1/50s. D. 1/60s. Câu 2.Một ch⿳t điểm dao động điều hoà với phương trình: x 5cos2t /2cm. Xác định quãng đường v⿷t đi được sau kho⿲ng thời gian t = 11,25s kể từ khi v⿷t b⿸t đ⿴u dao động là: A. 240cm. B. 230cm. C. 235cm. D. 225cm. Câu 3.Một ch⿳t điểm m = 300g dao động điều hòa x 6cos4t /6, x tính b⿹ng cm, t tính b⿹ng s. Thời điểm v⿷t qua li độ x = 3cm l⿴n thứ 20 là: A. 4,895s. B. 4,815s. C. 4,855s. D. 4,875s. Câu 4.T⿱i điểm S trên m⿼t nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương th⿺ng đứng với t⿴n số f. Khi đó trên m⿼t nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. T⿱i hai điểm M, N n⿹m cách nhau 5cm trên đường th⿺ng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên m⿼t nước là 80cm/s và t⿴n số của nguồn dao động thay đổi trong kho⿲ng từ 48Hz đến 64Hz. T⿴n số dao động của nguồn là A. 64Hz. B. 48Hz. Câu 5.Đ⿼t một điện áp xoay chiều u U C. 54Hz. D. 56Hz. 2cos100t(U không đổi, t tính b⿹ng s) vào hai đ⿴u đo⿱n m⿱ch m⿸c nối tiếp gồm điện trở thu⿴n R, cuộn c⿲m có độ tự c⿲m 1/5H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hai đ⿴u tụ điện cực đ⿱i. Giá trị cực đ⿱i đó b⿹ng U 3. Điện trở R b⿹ng: A. 1₭Ὦ἟ B. 20 2 Ὦ἟ C. 10 2 ⃻ D. 20Ὦ἟ Câu 6.Một dây cao su căng ngang ,1 đ⿴u cố định ,đ⿴u kia g⿸n âm thoa dao động với f = 40Hz.Trên dây hình thành 1 sóng dừng có 7 nút (không kể hai đ⿴u). Biết dây dài 1m . Thay đổi f của âm thoa là fἪ lúc này trên dây chỉ còn 3 nút (không kể hai đ⿴u). Coi v⿷n tốc truyền sóng không đổi. Giá trị của fἪ là: A. 10Hz. B. 20Hz. C. 30Hz. D. 40Hz. Câu 7.Một m⿱ch dao động LC lí tưởng có cuộn dây có độ tự c⿲m L= 0,2mH và tụ điện có điện dung C=0,3 F. Cường độ dòng điện cực đ⿱i trong cuộn c⿲m là I0 = 0,4A. Khi dòng điện qua cuộn c⿲m có cường độ là 0,1A thì hiệu điện thế giữa hai đ⿴u b⿲n tụ có độ lớn A. 10 2 V B. 5 3 V. C. 10V. D. 5 2V. Câu 8.Trong m⿱ch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn c⿲m thu⿴n có độ tự c⿲m L, đang có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đ⿱i giữa hai b⿲n tụ là U0. Khi hiệu điện thế giữa hai b⿲n tụ là u = 0,8U0 và tụ đang tích điện thì cường độ dòng điện trong m⿱ch có độ lớn: A. i 3U0 C. i 4U0 L và đang gi⿲m. L và đang gi⿲m B. i 3U0 D. i 4U0 L và đang tăng. L và đang tăng Câu 9.Đ⿼t một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và t⿴n số thay đổi được vào hai đ⿴u đo⿱n m⿱ch AB gồm ba ph⿴n tử R, L (thu⿴n c⿲m) và C theo đúng thứ tự đó m⿸c nối tiếp. Khi t⿴n số là f1 thì điện áp giữa hai đ⿴u đo⿱n m⿱ch chứa cuộn c⿲m và tụ điện b⿹ng 0. Khi t⿴n số b⿹ng f2 thì tỉ số các điện áp hiệu dụng trên tụ điện và cuộn c⿲m b⿹ng 0,75. Tỉ số f1 f2 b⿹ng - Trang | 1 - Nguyễn Thị Lan Nhi – fb: https://www.facebook.com/puka.puka.opa 84 Khóa Luyện đề THPT quốc gia: Môn Vật lí A. 3 / 2 B. 3/ 4 C. 2/ 3 . D. 4/3 Câu 10. Trong m⿱ch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biêt tụ có điện dung C = 4 nF. T⿱i thời điểm t1 thì cường độ dòng điện là 5 mA, sau đó T/4 thì hiệu điện thế giữa hai b⿲n tụ là 10 V. Độ tự c⿲m của cuộn dây là A. 4 mH. B. 10 mH. C. 16 mH. D. 25 mH. Câu 11. Một v⿷t dao động điều hoà với phương trình x = 8cos(2ᾉt - /6) cm. V⿷t đi qua vị trí có v⿷n tốc v = - ₵ᾉ cm/s l⿴n thứ thứ 2013 vào thời điểm A. 6037 s B. 6037 s. C. 1006,5 s D. 1007 s. Câu 12. Đ⿼t điện áp u = U0 cos(t + 3 ) vào hai đ⿴u đo⿱n m⿱ch gồm điện trở thu⿴n, cuộn c⿲m thu⿴n và tụ điện m⿸c nối tiếp. Biết cường độ dòng điện trong m⿱ch có biểu thức i 6cos(t /6) (A) và công su⿳t tiêu thụ của đo⿱n m⿱ch b⿹ng 150 W. Giá trị U0 b⿹ng A. 100 V. B. 100 3 V. C. 120 V. D. 100 2 V. Câu 13. Lúc đ⿴u một m⿶u Pôlôni 210Ponguyên ch⿳t phóng x⿱ này phát ra h⿱t và biến thành h⿱t nhân X. T⿱i thời điểm kh⿲o sát, người ta biết được tỉ số giữa khối lượng X và khối lượng Pôlôni còn l⿱i trong m⿶u v⿷t là 0,6. Cho biết chu kì bán rã của Pôlôni là T=138 ngày. Tuổi của m⿶u v⿷t là: A. 95,19 ngày. B. 93,27 ngày. C. 151,13 ngày. D. 123,23 ngày. Câu 14. Một v⿷t dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 4cm. Gi⿲ sử ở một thời điểm t = 0 v⿷t ở vị trí có li độ cực đ⿱i cho đến lúc t = /30s sau đó v⿷t đi được quãng đường dài 6cm.Thời điểm v⿷t qua li độ x =2 3 cm l⿴n thứ 1969 là : A. 309,96s B. 309,26s C. 309,66s D. 309,46s Câu 15. Một v⿷t dao động điều hòa với phương trình x 6cos20t /3cm. Tốc độ trung bình của v⿷t trong kho⿲ng thời gian t 13/60s, kể từ khi b⿸t đ⿴u dao động. là : A. 71,37m/s. B. 77,37m/s. C. 79,33m/s. D. 75,37m/s. Câu 16. Trên m⿼t nước có hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 10cm dao động theo các phương trình : u1 0,2.cos50t cm và u1 0,2.cos50t / 2cm. Biết v⿷n tốc truyền sóng trên m⿼t nước là 0,5m/s. Số điểm cực đ⿱i trên đo⿱n AB là: A. 10. B. 12. C. 14. D. 16 Câu 17. Một v⿷t thực hiện đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương, cùng t⿴n số có : x1 3cos20t /2cm, x2 = cos(20t) cm. Thời điểm đ⿴u tiên v⿷t qua li độ x = -1cm theo chiều dương: A. 1/12s B. 1/10s C. 1/14s D. 1/8s Câu 18. Cho mach đien xoay chieu như hınh. R1 = 4, C1 102 /8(F) , R2 = 100, L H , f=50Hz. Biet rang đien ap uAE va uEB đồng pha. Đien dung C2 có giá trị: 4 4 A. 2. B. 3. C. 2.104 . D. 3.104 . Câu 19. Cho m⿱ch điện như hình vẽ biểu thức điện áp hai đ⿴u đo⿱n m⿱ch luôn là u 120cos100tV; R 40; cuộn dây thu⿴n c⿲m có độ A tự c⿲m L 10H; điện trở vôn kế lớn vô cùng. Điều chỉnh C để số chỉ vôn kế đ⿱t giá trị lớn nh⿳t. Công su⿳t tiêu thụ của đo⿱n m⿱ch là: R L N C B M V A. 64,5W. B. 72,6W. C. 55,7W. D. 44,9W - Trang | 2 - Nguyễn Thị Lan Nhi – fb: https://www.facebook.com/puka.puka.opa Khóa Luyện đề THPT quốc gia: Môn Vật lí Câu 20. Cho m⿱ch điện RLC m⿸c nối tiếp, với L thay đổi được. Điện áp ở hai đ⿴u m⿱ch là u 100 2cos(100t)V, 4 R 100, C 2F. Biết hệ số công su⿳t của đo⿱n m⿱ch là 0,8 giá trị của L là: A. 0,447H. B. 0,398H. C. 0,9838H. D. 0,157H.
Vui Buồn Bình thường
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!

Ảnh cưới ngọt ngào của Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Ảnh cưới ngọt ngào của Đông Nhi - Ông Cao Thắng Sau khi ấn định ngày cưới vào tháng 11, cặp đôi vàng showbiz chia sẻ loạt ảnh cưới qua trang phục của NTK Chung Thanh Phong.

Hương Baby khoe dáng chuẩn sau lần sinh thứ ba

Hương Baby khoe dáng chuẩn sau lần sinh thứ ba Chiều 15/10, bà xã Tuấn Hưng tham dự một sự kiện làm đẹp ở Hà Nội.

Goo Hara khóc nức nở, Yoo Ah In ca ngợi Sulli là 'anh hùng'

Goo Hara khóc nức nở, Yoo Ah In ca ngợi Sulli là 'anh hùng' Những người bạn thân thiết trong giới nghệ sĩ của Sulli đang rất đau buồn sau cái chết đột ngột của cô.

Yoo Ah In - Kẻ "khác người" viết tâm thư cho một thiên thần khác biệt Sulli: "Tôi coi em ấy là một người hùng"

Yoo Ah In - Kẻ khác người viết tâm thư cho một thiên thần khác biệt Sulli: Tôi coi em ấy là một người hùng Những dòng chữ của Yoo Ah In dành cho Sulli khiến ai cũng phải rơi nước mắt vì xúc động.

Thành viên Quốc hội cùng dàn sao đồng lòng tham gia "Đạo luật Sulli", sẽ không còn ai phải tìm đến cái chết như cựu thành viên F(x)?

Thành viên Quốc hội cùng dàn sao đồng lòng tham gia Đạo luật Sulli, sẽ không còn ai phải tìm đến cái chết như cựu thành viên F(x)? Sự ra đi đột ngột của Sulli thực sự là một đòn mạnh đánh vào dư luận xã hội, buộc phải có những thay đổi mạnh mẽ để cải thiện việc bắt nạt trên mạng đang tràn lan ở xứ sở Kim Chi.
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Câu 16
Câu 17
Câu 18
Câu 19
Câu 20
Lên đầu trang