Gửi đề thi của bạn

Kiểm tra 15' Unit 15 - Tiếng Anh 7

Môn thi Tiếng Anh - Lớp 7, Số lượng câu hỏi: 8, Thời gian làm bài: 15 phút, 11 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Lê Giang | Chat Online
Thứ 5, ngày 04/05/2017 15:05:25
1.072 lượt xem
I. Choose the correct answer. (4 points)
1.
I am going to the ___________ center.

A. amuse
B. amusing
C. amusement
D. B&C
2.
He has plenty of homework ___________ tonight.

A. to do
B. do
C. doing
D. does
3.
Nam often ___________ an hour a day playing video games.

A. takes
B. has
C. spends
D. uses
4.
They ___________ to visit their friends tomorrow.

A. will
B. are going
C. will be
D. go
5.
Do you like to________video games, Nam ? – Yes, I do.

A. do
B. play
C. go
D. study
6.
Do you know that video games may be ________?

A. addicted
B. addiction
C. addictive
D. added
7.
________ people play video games.

A. Millions
B. Millions of
C. Million of
D. Million
8.
They can become ________.

A. dizzily
B. dizzy
C. dizzilily
D. dizziness
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận của bạn tại đây
2.5
10 sao / 4 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 1 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 2 đánh giá
Điểm 2.5 SAO trên tổng số 4 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Lên đầu trang