Gửi đề thi của bạn

Kiểm tra 15 phút Toán 7: Tìm nghiệm của đa thức một biến

Môn thi Toán học - Lớp 7, Số lượng câu hỏi: 10, Thời gian làm bài: 15 phút, 15 lượt thí sinh đã làm bài thi này
Nguyễn Thị Hồng Điệp | Chat Online
Thứ 5, ngày 04/05/2017 14:59:16
1.231 lượt xem
Bình luận
Nguyễn Quốc Huy
Chủ nhật, ngày 12/11/2017 19:29:03
Rất hay, bổ ích!
5 0 +1 nếu thích, -1 nếu không thích
5
25 sao / 5 đánh giá
5 sao - 5 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 5 đánh giá
Gửi ý kiến bình luận của bạn tại đây:
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra (Nhấp vào đây để lấy mã kiểm tra)
Bình luận qua Facebook:
Nội dung đề thi dạng văn bản
Hãy tìm nghiệm của: 1)a(x) = x2 + 4x + 4 Đáp án: A. -3B. -2 C. -1D. 0 2)b(x) = x2 + 1 Đáp án: A. 3B. 2C. 1D. Không có giá trị3)c(x) =(5x - 7) - (3x + 1) Đáp án: A. 2B. 4C. 6D. 8 4)d(x) = 9 - x5 + 4x - 2x3 - x2 -7x4 + x5 - 11 + 2x2 + 7x4 + 2x3 -3x Đáp án: A. -2B. 1C. Giá trị khácD. A và B đều đúng5)e(x) = x2 - 2 Đáp án: A.√2B.√3C. 2D. 3 6)f(x) = x2 + 2x - 3 Đáp án: A. 1 và 2B. 2 và 3C. -3 và 1D. -3 và 3 7)g(x) = x2 + x - 20 Đáp án: A. 4 và 5B. -5 và 4C. -4 và 5D. -5 và -4 8)h(x) = x2 + x - 6 Đáp án: A. -1 và 2B. -2 và 3C. -3 và 2D. -2 và 1 9)i(x) = x2 + 2x Đáp án: A. 1B. 0C. -1D. Không có giá trị10)j(x) = x2 + 4x - 5 Đáp án: A. -5 và 1B. 1 và 5C. -1 và 5D. Không có giá trị
Chào bạn, bạn đang có tâm trạng thế nào?
Vui Buồn Bình thường
Bạn có những đề thi hay về trắc nghiệm, hãy gửi lên để mọi người có thể tham khảo và tham gia thử sức cùng với đề thi của bạn tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Lên đầu trang